Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Predstavitev

Razpisi

Zaposlitev

Javna naročila

Sporočila za javnost

Konference in seminarji

Izobraževalni dan

Knjižnica

Katalog informacij javnega značaja

Povezave

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Banka Slovenije  > Katalog informacij javnega značaja  

Katalog informacij javnega značaja

 1. Podatki o katalogu
 2. Postopek za dostop do informacij javnega značaja
 3. Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja
 4. Podatki o Banki Slovenije
 5. Seznam zakonov, ki urejajo delovanje Banke Slovenije, in predpisi Banke Slovenije
 6. Seznam sprejetih strateških dokumentov
 7. Seznam upravnih postopkov ter uradnih in javnih storitev
 8. Seznam javnih evidenc in informatiziranih zbirk podatkov
 9. Seznam publikacij Banke Slovenije
 10. Javna naročila 
 11. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
 12. Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 

1. Podatki o katalogu

V katalogu so osnovni podatki o Banki Slovenije, vodstvu in področjih njenega dela. Poleg zakonov in zakonskih predpisov, ki urejajo delo Banke Slovenije, so navedeni tudi sklepi in drugi predpisi, ki jih sprejema Svet Banke Slovenije; seznam javnih evidenc, ki jih vodi Banka Slovenije, in seznam najpomembnejših poročil ter publikacij, ki jih periodično izdaja Banka Slovenije.

Na koncu kataloga je spisek najpogostejših informacij javnega značaja in povezave do odgovorov nanje. Vse vsebine so podrobneje objavljene na spletnem mestu Banke Slovenije, katalog pa vsebuje aktivne povezave nanje, kot tudi povezavo na spletno mesto Evropske centralne banke.

2. Postopek za dostop do informacij javnega značaja

Postopek je natančno opredeljen v zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, ki je del tega kataloga. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno, za vložitev preko elektronskega naslova se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku in zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Zoper odločbo pooblaščenca pa je dopusten upravni spor.

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja


Ta uredba v 6. poglavju določa stroškovnik, po katerem se zaračunavajo materialni stroški za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije. Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. V primeru informacije večjega obsega lahko organ po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja zahteva od prosilca vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja informacije.
 

Datum prve objave: 22.09.2004

Datum zadnje spremembe: 25.11.2016

 

3. Odgovorna in uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja

Jasna Iskra, direktorica Pravnega oddelka
jasna.iskra@bsi.si
tel: 01 47 19 421

Svetovalka za odnose z javnostmi

Bojana Leskovar
pr@bsi.si
kontaktni obrazec
tel: 01 47 19 000

4. Podatki o Banki Slovenije

Banka Slovenije
Slovenska cesta 35
1000 Ljubljana
Telefon: 01 47 19 000
Faks: 01 25 15 516
Internet: www.bsi.si

SWIFT: BSLJ SI 2X
Matična številka: 5023912
Šifra dejavnosti: J65.110 - dejavnost centralne banke
Identifikacijska številka za DDV: SI92582087
IBAN: SI56010000000100090

Vodstvo BS:

Svet in vodstvo Banke Slovenije.

Organizacija celotne ustanove je razvidna iz organigrama .

5. Seznam zakonov, ki urejajo delovanje Banke Slovenije, in predpisi Banke Slovenije


 

6. Seznam sprejetih strateških dokumentov


 

7. Seznam upravnih postopkov ter uradnih in javnih storitev

8. Seznam javnih evidenc in informatiziranih zbirk

9. Seznam publikacij Banke Slovenije

Publikacije BSI :

 

10. Javna naročila

Javna naročila BS
Vsa dokumentacija v zvezi z javnimi naročili je objavljena na portalu www.enarocanje.si

11. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

12. Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja s pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo, lahko pa tudi z neformalno zahtevo. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, postopek pa se vodi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo pooblaščenca je dopusten upravni spor v skladu z zakonom.
 

Poročilo o postopkih za dostop do informacij javnega značaja od 2013-9. 10. 2017

Datum zadnje spremembe:  10.10. 2017
 

BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 47 19 000
Faks: 01 25 15 516
Kontakt
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti