Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Sistem izmenjave informacij

Domov  > Centralni kreditni register    

Centralni kreditni register

Centralni kreditni register je vzpostavljen v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16) in predstavlja osrednjo nacionalno zbirko podatkov o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov.

Vzpostavljen je z namenom izvajanja nalog in pooblastil Banke Slovenije (zlasti na področju vodenja denarne politike, zagotavljanja finančne stabilnosti, makrobonitetnega nadzora in upravljanja tveganj) in z namenom upravljanja sistema izmenjave informacij.

Zakonska podlaga

Zakon o centralnem kreditnem registru (ZCKR) opredeljuje, kdo mora posredovati podatke v centralni kreditni register, kateri podatki se zbirajo, za kaj se uporabljajo ter kdo in kdaj lahko do njih dostopa.

Banka Slovenije zbira podatke in informacije za centralni kreditni register od naslednjih subjektov:

  • bank v Republiki Sloveniji,
  • podružnic bank držav članic ali tretjih držav, ki so ustanovljene v Republiki Sloveniji,
  • kreditodajalcev s sedežem v Republiki Sloveniji,
  • kreditodajalcev s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi, ki so ustanovili podružnico v Republiki Sloveniji in kot kreditodajalci na območju Republike Slovenije sklepajo kreditne posle 
  • članov sistema izmenjave informacij.

Podatki in informacije iz centralnega kreditnega registra se uporabljajo za:

  • izvajanje nalog in pooblastil Banke Slovenije,
  • sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih osebah – SISBON,
  • sistem izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektih – SISBIZ.
     

 

Več o sistemu izmenjave informacij >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana

T: 01 47 19 270
�� info.sisbiz@bsi.si,
�� info.sisbon@bsi.si
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti