Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Sistem izmenjave informacij

Obvezni člani sistema izmenjave

Člani sistema, ki se lahko vključijo v sistem izmenjave

Vključeni dajalci kreditov, ki lahko dostopajo do omejenega nabora podatkov

Domov  > Centralni kreditni register  > Sistem izmenjave informacij  > Obvezni člani sistema izmenjave

Obvezni člani sistema izmenjave

 • banka s sedežem v Republiki Sloveniji,
 • banka države članice ali tretje države, ki je ustanovila podružnico v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ter prek podružnice sklepa kreditne posle na območju Republike Slovenije,
 • kreditodajalec s sedežem v Republiki Sloveniji, katerega prevladujoča dejavnost glede na ustvarjene prihodke preteklega poslovnega leta je opravljanje storitev kreditiranja, finančnega zakupa ali faktoringa,
 • kreditodajalec s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi, ki je ustanovil podružnico v Republiki Sloveniji, katere prevladujoča dejavnost glede na ustvarjene prihodke preteklega poslovnega leta je opravljanje storitev kreditiranja, finančnega zakupa ali faktoringa,
 • kreditodajalec s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je v skladu z zakonom, ki ureja potrošniško kreditiranje, pridobil dovoljenje za opravljanje storitev finančnega zakupa nepremičnin,
 • kreditodajalec s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi, ki je ustanovil podružnico v Republiki Sloveniji in preko podružnice opravlja storitev finančnega zakupa nepremičnin na območju Republike Slovenije,
 • ponudnik plačilnih storitev s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme, pridobil dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev v Republiki Sloveniji ter sklepa kreditne posle v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev na območju Republike Slovenije, 
 • ponudnik plačilnih storitev s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi, ki je v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme, ustanovil podružnico v Republiki Sloveniji ter prek podružnice sklepa kreditne posle v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev na območju Republike Slovenije,
 • Družba za upravljanje terjatev bank, ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja ukrepe za krepitev stabilnosti bank,
 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ustanovljen v skladu z zakonom, ki ureja stanovanjska razmerja, kadar pri izvajanju svojih nalog v skladu z zakonom sklepa kreditne posle s fizičnimi osebami ali poslovnimi subjekti za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj ali lastnih stanovanj in stanovanjskih stavb z nakupom, gradnjo, vzdrževanjem in rekonstrukcijo stanovanj in stanovanjskih stavb,
 • Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, ustanovljen v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, kadar pri izvajanju svojih nalog v skladu z zakonom sklepa kreditne posle s fizičnimi osebami ali poslovnimi subjekti z uporabo instrumentov sklada, ki jih določa zakon ali ustanovni akt,
 • upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države, kadar pri izvajanju svojih nalog sklepa kreditne posle s poslovnimi subjekti.
   

Seznam članov sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov - SISBIZ
Seznam članov sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb - SISBON

Kontakt:

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana

T: 01 47 19 270
�� info.sisbiz@bsi.si,
�� info.sisbon@bsi.si

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti