Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Evrobankovci

Evrokovanci

CRF

Numizmatika

Ponaredki evra

Slovenski tolar

CashEDI

Katalog valut

Pogosta vprašanja

Povezave

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Bankovci in kovanci  > Evrokovanci  > CRF

CRF

Preverjanje pristnosti evrokovancev in ravnanje z evrokovanci, neprimernimi za obtok

Evropska komisija je pripravila Uredbo (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok (UL L št. 339 z dne 22. 12. 2010; v nadaljevanju: Uredba 1210/2010/EU) z namenom doseganja učinkovitega in enotnega sistema preverjanja pristnosti in primernosti evrokovancev v celotnem evroobmočju ter je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah. Institucije, kot jih določa prvi odstavek 6. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, ki je bila spremenjena z Uredbo Sveta št. 44/2009 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, so kreditne institucije, drugi ponudniki plačilnih storitev v okviru svojih plačilnih dejavnosti ter drugi gospodarski subjekti, ki sodelujejo pri obdelavi evrokovancev ter njihovi distribuciji v javnosti (npr. menjalnice, prevozniki denarja).

Sklep o pravilih poročanja v skladu z Uredbo 1210/2010/EU in nadomestilu za stroške postopka povračil in nadomestitev eurokovancev, neprimernih za obtok

Banka Slovenije je v Uradnem listu RS, št. 100/2011, z dne 9. 12. 2011, objavila Sklep o pravilih poročanja v skladu z Uredbo 1210/2010/EU in nadomestilu za stroške postopka povračil in nadomestitev eurokovancev, neprimernih za obtok (priloga 1, priloga 2). S tem sklepom je Banka Slovenije pripravila podrobnejša pravila poročanja in določila višino nadomestila, ki so ga zavezanci dolžni plačati za storitve v zvezi s postopkom povračil in nadomestitve evrokovancev, neprimernih za obtok.

Uspešno testirane naprave za razvrščanje evrokovancev

Evropska komisija je skladno z drugim odstavkom 5. člena Uredbe 1210/2010/EU objavila seznam vseh naprav za razvrščanje kovancev za katere je Evropski tehnični in znanstveni center (ETSC) prejel in pripravil pozitiven in veljaven povzetek poročila o odkritih ugotovitvah in testiranju. Vsaka naprava bo odstranjena s spletne strani po dvanajstih mesecih, razen če bo ponovno testirana v okviru letnega testa ali ponovnega testa.

Uredba o izvajanju uredbe (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok

Vlada RS je pripravila Uredbo o izvajanju uredbe (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok, ki jo je objavila v Uradnem listu RS, št. 77/2011, z dne 3. 10. 2011. S to uredbo se določajo prekrški zaradi kršitve Uredbe 1210/2010/EU ter pristojna organa za nadzor nad izvajanjem Uredbe 1210/2010/EU.

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti