Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Delovanje Evrosistema

Banka Slovenije v Evrosistemu

Izvajanje denarne politike

Evro

Zgodovina ekonomske in monetarne unije

Pogosta vprašanja

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Monetarna politika    

Monetarna politika

Države članice EU, ki so uvedle evro, so prenesle pristojnost glede vodenja denarne politike na novo institucijo. Za določanje in izvajanje skupne denarne politike velja načelo centraliziranega odločanja in decentraliziranega izvajanja preko nacionalnih centralnih bank.

Evropska centralna banka (v nadaljevanju ECB) je bila ustanovljena s Statutom ESCB in ECB 1. junija 1998 s sedežem v Frankfurtu ob reki Main in je glavni nosilec skupne denarne politike evroobmočja. Evroobmočje sestavljajo države članice EU, ki so uvedle evro. Nastalo je, ko so nacionalne centralne banke 11 držav članic EU odgovornost za denarno politiko 1. januarja 1999 prenesle na ECB. Grčija se je pridružila leta 2001, Slovenija leta 2007, Ciper in Malta leta 2008, Slovaška leta 2009, Estonija leta 2011, Latvija leta 2014 in Litva leta 2015. Za uvedbo evra morajo države članice izpolnjevati konvergenčne kriterije

Ker niso vse države članice EU uvedle evra, se za označevanje Evropske centralne banke (ECB) in nacionalnih centralnih bank držav članic EU, ki so uvedle evro, uporablja izraz Evrosistem. Evrosistem je od 1. januarja 1999 dalje odgovoren za določanje in izvajanje skupne denarne politike za evroobmočje. Z dnem uvedbe evra kot valute Republike Slovenije (1. januarja 2007) je Banka Slovenije postala del Evrosistema.

ESCB (Evropski sistem centralnih bank) pa sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke vseh držav članic EU. Nacionalne centralne banke držav članic EU, ki niso uvedle evra, so sicer del ESCB in imajo v okviru tega sistema poseben status. Še vedno lahko vodijo svojo denarno politiko ter niso udeležene v procesu odločanja in izvajanja skupne denarne politike. 

  Evropska centralna banka (ECB)  
Razširjeni svet ECB Svet ECB Izvršilni odbor  
  Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique Banque centrale du Luxembourg  
  Deutsche Bundesbank Central Bank of Malta  
  Eesti Pank De Nederlandsche Bank  
  Bank of Greece Oesterreichische Nationalbank  
  Central Bank of Ireland Banco de Portugal Evrosistem
  Banco de España Banka Slovenije  
  Banque de France Národná banka Slovenska  
  Banca d'Italia Suomen Pankki – Finlands Bank  
  Centralna banka Cipra Lietuvos bankas  
  Latvijas Banka    
ESCB      
  Bolgarska narodna banka   Banca Naţionalǎ a României
  Česká národní banka Magyar Nemzeti Bank Sveriges Riksbank
  Danmarks Nationalbank Narodowy Bank Polski Bank of England
    Hrvatska narodna banka  

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti