Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Delovanje Evrosistema

Naloge

Organi odločanja

Odbori

Poslanstvo

Banka Slovenije v Evrosistemu

Izvajanje denarne politike

Evro

Zgodovina ekonomske in monetarne unije

Pogosta vprašanja

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Monetarna politika  > Delovanje Evrosistema  

Delovanje Evrosistema

Poglavitni cilj Evrosistema, ki ga sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke držav članic EU, ki so sprejele evro, je ohranjanje stabilnosti cen, k čemer ga zavezuje Pogodba o delovanju Evropske unije in Statut ESCB in ECB. Stabilnost cen pomeni, da letno povečanje harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin na evroobmočju ne presega 2 odstotkov. Stabilnost cen se ohranja srednjeročno. Svet ECB je oznanil, da si bo pri doseganju stabilnosti cen prizadeval ohraniti stopnjo inflacije blizu 2 odstotkov v srednjeročnem obdobju.

V tem poglavju lahko najdete informacije o osnovnih nalogah, ki jih izvaja Evrosistem, organih odločanja ter odborih in poslanstvu Evrosistema.

Eden ključnih elementov korporativnega upravljanja nacionalnih centralnih bank je notranje revidiranje. Vodstvu pomaga pri doseganju ciljev s podajanjem razumnih, neodvisnih in nepristranskih zagotovil in mnenj za izboljšanje poslovanja. Notranje revidiranje na ravni ESCB/Evrosistema je urejeno s temeljno listino Odbora notranjih revizorjev.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti