Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Delovanje Evrosistema

Naloge

Organi odločanja

Odbori

Poslanstvo

Banka Slovenije v Evrosistemu

Izvajanje denarne politike

Evro

Zgodovina ekonomske in monetarne unije

Pogosta vprašanja

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Monetarna politika  > Delovanje Evrosistema  > Odbori

Odbori

Odbori organom odločanja ECB pomagajo pri delu, saj jih ti lahko prosijo za informacije, vezane na njihovo strokovno področje, da bi tako lažje sprejemali odločitve in izvajali sklepe.

 

Sodelovanje je običajno omejeno na strokovnjake iz nacionalnih centralnih bank Evrosistema. Vendar pa nacionalne centralne banke držav članic EU, ki še niso sprejele evra, ravno tako sodelujejo na sestankih odbora, kadarkoli je to primerno. Poleg tega so lahko tudi predstavniki drugih institucij in organov EU ter katera koli tretja oseba vabljeni, da se udeležijo sej odborov, kadar koli je to primerno.

Odbori so naslednji:
-          Odbor za računovodstvo in denarne prihodke (AMICO) svetuje glede vseh zadev Evrosistema, ki se nanašajo na računovodstvo, poročanje o finančnem položaju in razporeditev denarnih prihodkov. 
-          Odbor za bankovce (BANCO) svetuje glede vseh zadev, povezanih z bankovci, in pomaga pri strateškem načrtovanju tiskanja in izdaje bankovcev. 
-          Odbor za finančno stabilnost (FSC) sodeluje pri nadzoru skrbnega in varnega poslovanja kreditnih institucij in stabilnosti finančnega sistema. 
-          Odbor za komuniciranje z javnostjo (ECCO) sodeluje pri vodenju politike komuniciranja znotraj in zunaj Evrosistema/ESCB. 
-          Odbor za informacijsko tehnologijo (ITC) sodeluje pri razvoju, izvajanju in vzdrževanju informacijskega omrežja in komunikacijske infrastrukture, ki podpirata skupne operativne sisteme. 
-          Odbor notranjih revizorjev (IAC) razvija skupne standarde za revizijo delovanja Evrosistema ter revidira skupne projekte in skupne operativne sisteme na ravni Evrosistema oziroma ESCB. 
-          Odbor za mednarodne odnose (IRC) sodeluje pri opravljanju zakonsko določenih nalog ECB, povezanih z mednarodnim sodelovanjem, in predstavlja forum za izmenjavo mnenj o zadevah skupnega interesa na področju mednarodnih odnosov. 
-          Odbor za pravne zadeve (LEGCO) nudi pravne nasvete pri izpolnjevanju zakonsko določenih nalog ECB in pripravlja pravne predpise za delovanje Evrosistema. 
-          Odbor za operacije na trgu (MOC) sodeluje pri izvajanju operacij denarne politike in deviznih poslov vključno s tistimi, ki so povezani z operacijami ERM II in z upravljanjem deviznih rezerv ECB. 
-          Odbor za denarno politiko (MPC) svetuje predvsem pri strateških in dolgoročnejših zadevah, povezanih z oblikovanjem denarne in tečajne politike, in je odgovoren za makroekonomske projekcije strokovnjakov Evrosistema. 
-          Odbor za plačilne in poravnalne sisteme (PSSC) svetuje pri delovanju in vzdrževanju sistema TARGET, splošni politiki plačilnih sistemov, pri pregledu nad delovanjem teh sistemov in zadevah skupnega interesa centralnih bank na področju kliringa in poravnave vrednostnih papirjev. 
-          Odbor za statistiko (STC) svetuje predvsem glede vrste in priprave statističnih podatkov, ki jih ECB zbira s pomočjo nacionalnih centralnih bank. 
-          Odbor za proračun (BUCOM) nudi pomoč in poroča neposredno Svetu ECB glede zadev, ki se nanašajo na proračun ECB. 
-          Kadrovska konferenca (HRC), ki združuje vodje kadrovskih služb vseh centralnih bank v EU.
-       Odbor Evrosistema za koordinacijo projektov IT (EISC), katerega naloga je, da usmerja stalno izboljševanje uporabe informacijskih tehnologij znotraj Evrosistema.
-       Odbor za upravljanje s tveganji (RMC) svetuje pri upravljanju in kontroli tveganj, ki izhajajo iz operacij Evrosistema.


 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti