Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Delovanje Evrosistema

Banka Slovenije v Evrosistemu

Izvajanje denarne politike

Evro

Evrobankovci in kovanci

Kriteriji za uvedbo evra

Tečaji zamenjave med valutami in evrom

Evropski predpisi o evru

Zgodovina uvedbe evra

Zamenjava tolarjev v evre

Uvedba evra v Sloveniji

10. obletnica evra

Uvedba evra v Litvi

Zgodovina ekonomske in monetarne unije

Pogosta vprašanja

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Monetarna politika  > Evro  > Kriteriji za uvedbo evra

Kriteriji za uvedbo evra

Da lahko država članica EU uvede evro, mora izpolniti določene kriterije - to so tako imenovani konvergenčni (maastrichtski) kriteriji, ki so opredeljeni v členu 140(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije in Protokolu o konvergenčnih merilih. Konvergenčni kriteriji se nanašajo na doseganje: 

 • nizke stopnje inflacije,
 • zdravih javnih financ,
 • nizke stopnje obrestnih mer,
 • stabilnih tečajev valut.

Konvergenčne kriterije ločimo na ekonomske in pravne.

Konvergenčni kriteriji (upoštevani v Konvergenčnem poročilu za Slovenijo, 16. maja 2006) z izračuni za evroobmočje (Avstrija, Belgija,

Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija) in za Slovenijo so prikazani v spodnji tabeli:

  Inflacija zadnjih
12 mes.* (v%)
Dolgoročna obrestna
mera zadnjih 12 mes.* (v%)
Deficit v letu 2005
(v % BDP)
Javni dolg v letu 2005
(v % BDP)
Evroobmočje  2,3 3,4** -2,4 70,8
Konvergenčni kriterij 2,6 5,9 -3,0 60,0
Slovenija 2,3 3,8 -1,8 29,1

Opombe: * Zadnjih 12 mesecev se nanaša na povprečje podatkov do vključno marca 2006. ** Podatek za predhodnji mesec.

 

Ekonomski konvergenčni kriteriji

 • Doseganje visoke stopnje stabilnosti cen
  Stopnja inflacije ne sme za več kot 1,5 odstotnih točk presegati povprečja stopnje inflacije treh držav članic, ki so dosegle najboljše rezultate glede stabilnosti cen.


 • Vzdržnost položaja javnih financ 
  • Javno-finančni primanjkljaj ne sme presegati 3% BDP, razen, če je to razmerje znatno in neprestano upadalo ter doseglo raven blizu referenčne vrednosti ali, v drugem primeru, je prekoračitev referenčne vrednosti samo izjemna in začasna ter razmerje ostaja blizu referenčne vrednosti.

 

  • Javni dolg ne sme presegati 60% BDP, razen če se to razmerje zadostno zmanjšuje in z zadovoljivo hitrostjo dosega referenčno vrednost.
 • Trajnost konvergence
  Dolgoročne obrestne mere ne smejo presegati povprečja obrestnih mer treh držav članic z najnižjo stopnjo inflacije za več kakor 2 odstotni točki.

 

 

 • Upoštevanje normalnih mej nihanja, predvidenih z mehanizmom deviznih tečajev ERM II, vsaj dve leti, brez devalvacije valute.

Pravni konvergenčni kriteriji

Pomenijo skladnost nacionalne zakonodaje z določbami Pogodbe o delovanju Evropske unije (zagotovitev popolne neodvisnosti nacionalne centralne banke).

Izpolnjevanje konvergenčnih kriterijev

Izpolnjevanje konvergenčnih kriterijev ocenjujeta Evropska komisija in ECB v konvergenčnih poročilih najmanj enkrat na vsaki dve leti ali na zahtevo države članice EU, ki še ni uvedla evra. Svet EU v sestavi finančnih ministrov na predlog Evropske komisije po posvetovanju z Evropskim parlamentom in po razpravi v Evropskem svetu s kvalificirano večino odloči, ali določena država članica izpolnjuje potrebne zahteve za uvedbo evra.

Do sedaj je te kriterije izpolnilo 18 držav članic EU: Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Slovenija, Ciper, Malta, Slovaška, Estonija in Latvija.

Evra niso uvedle: Velika Britanija, Danska Švedska, Češka, Madžarska, Litva, Poljska, Bolgarija, Romunija in Hrvaška, ki so sicer članice EU.

Razloga za to sta dva:

 • Velika Britanija in Danska imata poseben položaj, saj sta v postopku pogajanj dosegli, da se sami odločita, ali želita uvesti evro po izpolnitvi konvergenčnih kriterijev. Imata t.i. »opt-out« pravico, kar pomeni, da jima ni potrebno uvesti evra, tudi če izpolnjujeta zahtevane konvergenčne kriterije. Tako je dansko prebivalstvo septembra 2000 na referendumu glasovalo proti uvedbi evra na Danskem. Za vse ostale države članice EU velja, da morajo uvesti evro, če izpolnjujejo konvergenčne kriterije. Prav tako zadnje velja za nove države članice EU.
 • Švedska, Češka, Estonija, Madžarska, Litva in Poljska  v skladu s konvergenčnim poročilom ne izpolnjujejo vseh konvergenčnih kriterijev za uvedbo evra.
 • Evropska centralna banka in Evropska komisija 16. maja 2006 na zahtevo Slovenije in Litve objavita konvergenčni poročili o izpolnjevanju konvergenčnih kriterijev za omenjeni državi. Ocena pripravljenosti Slovenije na uvedbo evra je pozitivna, medtem ko ocena ni uspešna za Litvo.
 • Evropska centralna banka in Evropska komisija 16. maja 2007 objavita konvergenčni poročili o izpolnjevanju konvergenčnih kriterijev za Ciper in Malto. Ocena pripravljenosti na uvedbo evra je pozitivna za obe državi.
 • V skladu s konvergenčnim poročilom z dne 7. maja 2008 Slovaška izpolnjuje konvergenčne kriterije za uvedbo evra. 
 • V skladu s konvergenčnim poročilom z dne 12. maja 2010 Estonija izpolnjuje konvergenčne kriterije za uvedbo evra.
 • V skladu s konvergenčnim poročilom z junija 2013 Latvija izpolnjuje konvergenčne kriterije za uvedbo evra.

 


 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti