Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Delovanje Evrosistema

Banka Slovenije v Evrosistemu

Izvajanje denarne politike

Evro

Evrobankovci in kovanci

Kriteriji za uvedbo evra

Tečaji zamenjave med valutami in evrom

Evropski predpisi o evru

Zgodovina uvedbe evra

Zamenjava tolarjev v evre

Uvedba evra v Sloveniji

10. obletnica evra

Uvedba evra v Litvi

Zgodovina ekonomske in monetarne unije

Pogosta vprašanja

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Monetarna politika  > Evro  > Zgodovina uvedbe evra

Zgodovina uvedbe evra

Ključni dogodki uvedbe evra

 1. januarja 1999  
 • Evro postane nova skupna valuta za 11 držav članic EU in zamenja valute teh držav (Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija). Te države predstavljajo t.i. evroobmočje,
 • Tečaji zamenjave  med temi valutami in evrom so nepreklicno določeni. Valute teh držav obstajajo kot denominacije evra,
 • Evro, uveden kot knjižni denar (evrobankovci in kovanci še ne obstajajo),
 • Evrosistem (Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav, ki so uvedle evro) prevzame določanje in izvajanje enotne denarne politike za evroobmočje.
 1. januarja1999 do 31. decembra 2001
 •  Prehodno obdobje: postopen prehod na evro za celotno gospodarstvo v državah evroobmočja
 1. januarja 2001
 •  Grčija uvede evro.
 1. januarja 2002  
 • "Stare" nacionalne valute držav evroobmočja ne obstajajo več v obliki  knjižnega denarja. Vse negotovinske transakcije se morajo glasiti na evro in ne več na "stare" nacionalne valute držav evroobmočja.  Če se v zakonskih določbah, pogodbah, plačilnih instrumentih (razen bankovcev in kovancev) in drugih aktih s pravnim učinkom, ki so bili v veljavi na dan 31.12.2001, sklicuje na enoto nacionalne valute, se to šteje kot sklicevanje na evro v skladu s tečajem zamenjave.
  V dvanajstihih državah članicah EU (Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija), ki tvorijo evroobmočje, so v obtok dani evrobankovci in kovanci. Začetek obdobja t.i. »dvojnega obtoka« (v obtoku je tako nova evrogotovina kot domača gotovina teh držav, z obema je možno tudi plačevati) in umikanja domačih bankovcev in kovancev v teh državah iz obtoka.
 28. februarja 2002 (najpozneje)  
 • Bankovci in kovanci 12 držav članic EU (Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija - te države predstavljajo tako imenovano evroobmočje) so dokončno umaknjeni iz obtoka - konec obdobja t.i. »dvojnega obtoka«.
1. januarja 2007

 

 • Slovenija uvede evro
1. januarja 2008

 

 • Ciper in Malta uvedeta evro
1. januarja 2009

 

 • Slovaška uvede evro
1. januarja 2011

 

 • Estonija uvede evro
1. januarja 2014

 

 • Latvija uvede evro
1. januarja 2015
 •  Litva uvede evro.

Faze uvedbe evra v državah, ki so evro prve uvedle

V skladu s scenarijem uvedbe nove skupne valute - evra, ki je bil potrjen na zasedanju Evropskega sveta v Madridu decembra 1995, je potekala uvedba evra v naslednjih fazah:

 • Evro je bil uveden 1. januarja 1999 kot knjižni denar v enajstih državah članicah Evropske unije (Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija), pozneje, 1. januarja 2001, pa je bil uveden tudi v Grčiji, tako da je dvanajst držav članic EU sestavljalo evroobmočje. Valute teh držav so postale t. i. podenote evra (tečaji valut teh držav v razmerju do evra so začeli nepreklicno veljati 1. januarja 1999 za enajst držav članic, za Grčijo pa 1. januarja 2001). Javni dolg teh držav je bil denominiran v evrih, prav tako so na novo valuto prešli finančni trgi teh držav; tudi centralnobančne operacije teh držav so se začele izvajati v evrih.
 • V prehodnem obdobju od 1. januarja 1999 do 31. decembra 2001 so potekale priprave na dokončno zamenjavo valut držav evroobmočja in uvedbo evrobankovcev in kovancev. Bankovci in kovanci nacionalnih valut držav evroobmočja so ohranili status zakonitega plačilnega sredstva
 • Evrobankovci in kovanci so prišli v obtok 1. januarja 2002. Sledilo je obdobje, ko so bili v obtoku bankovci in kovanci valut držav evroobmočja in novi evrobankovci in kovanci. To obdobje je bilo tako imenovano obdobje »dvojnega obtoka«. Obdobje »dvojnega obtoka« je trajalo do 28. februarja 2002, v nekaterih država je bilo tudi krajše, odvisno od odločitve posamezne države evroobmočja in glede na njihove nacionalne scenarije za zamenjavo domače gotovine.
 •  

V tem obdobju se je lahko plačevalo s starimi bankovci in kovanci ter evrobankovci in kovanci. Stari bankovci in kovanci so se postopoma umikali iz obtoka in po preteku obdobja »dvojnega obtoka« so bili v teh državah v obtoku potem le evrobankovci in kovanci zakonito plačilno sredstvo. V obdobju »dvojnega obtoka« (najpozneje do 28. februarja 2002) so lahko posamezniki v evroobmočju pri bankah zamenjali stare bankovce za evrobankovce in evrokovance brez dodatnih stroškov (navadno je to veljalo le za stranke banke oziroma do določenega zneska, npr. v Avstriji je bil najvišji znesek menjave 50.000 ATS, na Irskem je bil najvišji znesek 635 EUR) in v nekaterih državah tudi po preteku tega obdobja (v nekaterih državah do konca junija 2002, v nekaterih do konca decembra 2002), vendar so banke ponekod zaračunavale stroške. Po obdobju "dvojnega obtoka" stari bankovci in kovanci niso bili več plačilno sredstvo in jih je zdaj mogoče zamenjati le pri centralnih bankah evroobmočja (najmanj deset let ali nedoločen čas po preteku obdobja »dvojnega obtoka«). Do 31. marca 2001 je bilo mogoče bankovce drugih držav evroobmočja tudi brezplačno zamenjati pri centralnih bankah držav evroobmočja (npr. pri avstrijski centralni banki tudi DEM, ITL ...).

Od 1. januarja 2002 so stare nacionalne valute držav evroobmočja prenehale obstajati v obliki knjižnega denarja. Vsi bančni računi podjetij ali posameznikov v evroobmočju so bili avtomatsko preusmerjeni na evro najpozneje do 31. decembra 2001. Sklicevanje na enoto nacionalne valute v določbah, pogodbah, plačilnih instrumentih (razen bankovcev in kovancev) in drugih aktih s pravnim učinkom, veljavnih na dan 31. 12. 2001, se šteje za sklicevanje na evro v skladu z menjalnim razmerjem.

Nacionalni scenariji zamenjave gotovine v evroobmočju

Država evroobmočja Domači bankovci in kovanci so prenehali biti zakonito plačilno sredstvo  Zadnji datum za zamenjavo domače gotovine pri nacionalnih centralnih bankah 
 Belgija 28. februarja 2002 Kovanci: do konca 2004
Bankovci: neomejeno
 Nemčija 31. decembra 2001
(vendar je bilo možno plačevati z DEM gotovino do 28. februarja 2002)
 
Kovanci: neomejeno
Bankovci: neomejeno
 Grčija 28. februarja 2002 Kovanci: dve leti (do 1. marca 2004)
Bankovci: deset let (do 1. marca 2012)
 Španija 28. februarja 2002 Kovanci: neomejeno
Bankovci: neomejeno
 Francija 17. februarja 2002 Kovanci: najmanj tri leta (do 17. februarja 2005)
Bankovci: deset let (do 17. februarja 2012)
 Irska 9. februarja 2002 Kovanci: neomejeno
Bankovci: neomejeno

 Italija

28. februarja 2002 Kovanci: do 6. decembra 2011
Bankovci: do 6. decembra 2011
 Luksemburg 28. februarja 2002 Kovanci: do konca 2004
Bankovci: neomejeno
 Nizozemska 28. februarja 2002 Kovanci: do 1. januarja 2007
Bankovci: do 1. januarja 2032
 Avstrija 28. februarja 2002 Kovanci: neomejeno
Bankovci: neomejeno
 Portugalska 28. februarja 2002 Kovanci: do 30. decembra 2002
Bankovci: dvajset let (do 30. decembra 2022)
 Finska 28. februarja 2002 Kovanci: deset let (do 29. februarja 2012)
Bankovci: deset let (do 29. februarja 2012)
 Slovenija 31. decembra 2006 Kovanci: do 31. decembra 2016
Bankovci: neomejeno
 Ciper 31. december 2007

Kovanci: do 31. decembra 2009
Bankovci: do 31. decembra 2017 

 Malta 31. december 2007

Kovanci: do 1. februarja 2010
Bankovci: do 31. januarja 2018

Slovaška 16. januar 2009

Kovanci: do 31. decembra 2013
Bankovci: neomejeno

Estonija 15. januar 2011

Bankovci: neomejeno
Kovanci: neomejeno

Latvija 15. januar 2014

Bankovci: neomejeno
Kovanci: neomejeno

Litva 16. januarju 2015

Bankovci: neomejeno
Kovanci: neomejeno

Opomba: Podatki v tabeli se lahko še spremenijo v skladu s spremembami nacionalnih scenarijev zamenjave gotovine v evro območju.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti