Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Delovanje Evrosistema

Banka Slovenije v Evrosistemu

Izvajanje denarne politike

Objave

Predpisi

Standardni instrumenti denarne politike

Nasprotne stranke pri operacijah denarne politike

Nestandardni ukrepi

Zavarovanje terjatev

Skrbniška vloga BS iz naslova CCBM

Posojanje obveznic

Evro

Zgodovina ekonomske in monetarne unije

Pogosta vprašanja

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Monetarna politika  > Izvajanje denarne politike  > Nasprotne stranke pri operacijah denarne politike

Nasprotne stranke pri operacijah denarne politike

Denarna politika Evrosistema je oblikovana tako, da zagotavlja udeležbo širokega kroga nasprotnih strank (tj. bank). Banke, ki izpolnjujejo splošna merila primernosti, lahko dostopajo do odprtih ponudb in sodelujejo pri standardnih avkcijah pri operacijah odprtega trga. Izmed teh lahko Evrosistem izbere omejeno število nasprotnih strank za sodelovanje pri operacijah finega uravnavanja, vendar pa to pravilo začasno ne velja, saj je eden od nestandardnih ukrepov omogočil njihovo uporabo vsem nasprotnim strankam Evrosistema.

Pri dokončnih transakcijah ni vnaprejšnjih omejitev glede kroga nasprotnih strank.

Pri valutnih zamenjavah (swap poslih), ki se izvajajo za namene denarne politike, so izbrani aktivni udeleženci na deviznem trgu. Krog nasprotnih strank za te operacije je omejen na tiste institucije, ki se nahajajo v evroobmočju in so bile izbrane za posege Evrosistema na deviznem trgu.

Splošna merila primernosti, ki jih morajo izpolnjevati slovenske nasprotne stranke, da lahko pri Banki Slovenije dostopajo do operacij denarne politike Evrosistema:

  • so obvezniki obveznih rezerv v skladu s členom 19.1 Statuta ESCB in ECB,
  • biti morajo finančno trdne, pri čemer se upoštevajo količniki kapitala, finančnega vzvoda in likvidnosti,
  • nad njimi se vrši primerna oblika bonitetnega nadzora,
  • imajo odprt poravnalni račun v sistemu TARGET2-Slovenija in so vpisane v poslovni register v Republiki Sloveniji.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti