Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Delovanje Evrosistema

Banka Slovenije v Evrosistemu

Izvajanje denarne politike

Objave

Predpisi

Standardni instrumenti denarne politike

Nasprotne stranke pri operacijah denarne politike

Nestandardni ukrepi

Zavarovanje terjatev

Skrbniška vloga BS iz naslova CCBM

Posojanje obveznic

Evro

Zgodovina ekonomske in monetarne unije

Pogosta vprašanja

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Monetarna politika  > Izvajanje denarne politike  

Izvajanje denarne politike

Svet ECB določa denarno politiko z objavo ključne obrestne mere ECB, tj. obrestne mere operacij glavnega refinanciranja. V obrestne mere v gospodarstvu se ključna obrestna mera prenaša z delovanjem Evrosistema na denarnem trgu s t. i. instrumenti denarne politike.

Izbira instrumentov denarne politike centralne banke je odvisna od strukturnega položaja denarnega trga, to je od razmerja med avtonomnim povpraševanjem po likvidnosti in avtonomno ponudbo likvidnosti. Osnovni koncept denarne politike Evrosistema in s tem instrumentov denarne politike je zasnovan na predpostavki o strukturnem primanjkljaju. O strukturnem primanjkljaju govorimo, kadar so avtonomni dejavniki*) ponudbe likvidnosti (npr. nakupi premoženja s strani centralne banke) nižji od avtonomnih dejavnikov povpraševanja po likvidnosti (npr. bankovci v obtoku, vloge države pri centralni banki), ta manko likvidnosti pa centralna banka zadovolji z zagotavljanjem posojilnih instrumentov denarne politike bankam.

[*) Avtonomni dejavniki so tiste postavke v bilanci centralne banke, na katere izvajanje denarne politike nima vpliva. Nahajajo se tako na aktivni strani bilance centralne banke (povečujejo likvidnost) kot na pasivni strani (umikajo likvidnost).]

V tem okviru so operacije odprtega trga v obliki posojil najpomembnejši instrument za uravnavanje likvidnosti bančnega sistema. Odprti ponudbi, kamor sodita mejni depozit in mejno posojilo, omejujeta nihanja obrestne mere, po kateri si banke v evroobmočju posojajo denar čez noč. To obrestno mero prav tako stabilizirajo obvezne rezerve, ki jih banke izpolnjujejo v povprečju (običajno) 6-tedenskega obdobja.

Z namenom doseganja poglavitnega cilja denarne politike, to je stabilnosti cen, Evrosistem v običajnih razmerah uporablja tri vrste instrumentov denarne politike:

Z obrestnima merama odprtih ponudb Evrosistem neposredno vpliva na medbančno obrestno mero najkrajše ročnosti (eonia). Z določitvijo obsega likvidnosti bank, ključne obrestne mere ter usmerjanjem pričakovanj glede bodočih vrednosti obojega pa Evrosistem vpliva na obrestne mere daljših ročnosti. Te so tiste, ki vplivajo na odločitve javnosti o potrošnji, varčevanju in investiranju – torej elemente, ki vodijo inflacijo in, skupaj z drugimi dejavniki, vplivajo na gospodarsko rast evroobmočja. Mehanizme prenosa ključne obrestne mere v odločitve o potrošnji, varčevanju in investiranju sestavljajo t. i. transmisijski mehanizem denarne politike.

Ker je gospodarska in finančna kriza spremenila okolje, v katerem je Evrosistem deloval od svoje vzpostavitve, zgolj standardni okvir instrumentov denarne politike ni več zadoščal za učinkovito izvajanje denarne politike. Zaradi tega so bili sprejeti dodatni, nestandardni ukrepi.

Več o denarni politiki ECB: Denarna politika ECB (PDF) (samo v angleškem jeziku)

Instrumenti denarne politike Evrosistema se izvajajo pod enotnimi pogoji v vseh državah članicah evroobmočja. Banka Slovenije je odgovorna za izvajanje instrumentov denarne politike s slovenskimi nasprotnimi strankami. Pravna podlaga Banke Slovenije o izvajanju denarne politike je določena s Splošnimi pogoji o izvajanju okvira denarne politike.
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti