Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Delovanje Evrosistema

Banka Slovenije v Evrosistemu

Izvajanje denarne politike

Objave

Predpisi

Standardni instrumenti denarne politike

Nasprotne stranke pri operacijah denarne politike

Nestandardni ukrepi

Zavarovanje terjatev

Skrbniška vloga BS iz naslova CCBM

Posojanje obveznic

Evro

Zgodovina ekonomske in monetarne unije

Pogosta vprašanja

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Monetarna politika  > Izvajanje denarne politike  > Skrbniška vloga BS iz naslova CCBM

Skrbniška vloga BS iz naslova CCBM

Iz naslova čezmejne uporabe primernega finančnega premoženja preko CCBM modela izvaja Banka Slovenije skrbniško vlogo za tuje nacionalne centralne banke Evrosistema (t.j. Banka Slovenije je v vlogi korespondenčne centralne banke - CCB, medtem ko so tuje nacionalne centralne banke v vlogi domače centralne banke - HCB). Gre za primere, ko nasprotna stranka Evrosistema, ki ni ustanovljena v Republiki Sloveniji, želi uporabiti finančno premoženje, ki se nahaja v Republiki Sloveniji, za zavarovanje terjatev HCB. 

Banka Slovenije izvaja skrbniško vlogo za tržno finančno premoženje (t.j. za vrednostne papirje izdane v KDD) ter za netržno finančno premoženje (t.j. za bančna posojila vpisana v register finančnega premoženja vodenem pri  Banki Sloveniji).

Banka Slovenije v vlogi CCB za tržno finančno premoženje

CCB vloga: Iz naslova CCBM modela Banka Slovenije izvaja skrbniško vlogo za vrednostne papirje izdane in poravnane v KDD. Vsaki nacionalni centralni banki Evrosistme je bila dodeljena KDD KID koda, ki služi za njihovo identifikacijo pri vpisovanju zastavne pravice v njihovo korist ali pa pri prenosu vrednostnih papirjev na njihove račune, vodene v okviru KDD članstva Banke Slovenije.

Naloge, ki izhajajo iz vloge CCB, so:  

 • odpiranje in vodenje računov vrednostnih papirjev v imenu in za račun HCB v primernih registrih vrednostnih papirjev,
 • prejem donosov iz vrednostnih papirjev, vknjiženih na računih HCB oz. zastavljenih v korist tujih HCB ter posredovanje donosov upravičenim HCB,
 • obveščanje tujih HCB glede ustrezne dostave finančnega premoženja v zavarovanje, odvzema iz zavarovanja, davčne obravnave, ukrepih izdajateljev, realizacije finančnega premoženja v primeru izpada nasprotne stranke,
 • dnevno obveščanje tujih HCB glede vrednosti vrednostnih papirjev na njihovih računih oz. zastavljenih v njihovo korist.

Vpis maksimalne zastavne pravice v korist nacionalne centralne banke Evrosistema ter prenos vrednostnih papirjev na račun nacionalne centralne banke, vodenem v okviru KDD članstva Banke Slovenije, mora biti izveden skladno s pravili in navodili KDD ter dodatnimi operativnimi zahtevami Banke Slovenije.

Pravila in navodila KDD
CCBM Operativne posebnosti pri uporabi slovenskega tržnega premoženja 

Banka Slovenije v vlogi CCB in ACB za netržno finančno premoženje

CCB vloga: Iz naslova CCBM modela Banka Slovenije izvaja skrbniško vlogo za bančna posojila, registrirana in vodena v registru finančnega premoženja pri Banki Slovenije.

Naloge, ki izhajajo iz vloge CCB, so:  

 • vzpostavitev in ukinitev pravic v korist HCB na bančnem posojilu, vpisanem v registru pri Banki Slovenije,
 • vodenje bančnih posojil, vpisanih v registru pri Banki Slovenije, na katerih je vzpostavljena pravica  v korist HCB,
 • prejem donosov iz bančnih posojil, na katerih je vzpostavljena pravica v korist HCB ter posredovanje donosov upravičenim HCB,
 • obveščanje tujih HCB glede ustrezne dostave finančnega premoženja v zavarovanje, odvzema iz zavarovanja, davčne obravnave, ukrepih izdajateljev, realizacije finančnega premoženja v primeru izpada nasprotne stranke,
 • dnevno obveščanje tujih HCB glede vrednosti bančnih posojil, na katerih je vpisana pravica v korist HCB.
   

V registru finačnega premoženja se lahko vzpostavi maksimalna zastavna pravice v korist HCB ali odstop terjatve v korist HCB, skladno s predpisi Banke Slovenije. 

Uporabniški priročnik za čezmejno uporabo bančnih posojil vpisanih v register finančnega premoženja pri Banki Slovenije

Splošni pogoji Banke Slovenije, ko za bančna posojila nastopa kot korespondenčna (CCB) in podporna centralna banka (ACB)

Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja 

ACB vloga: Poleg skrbniške vloge je dolžna Banka Slovenije nuditi podporo tujim nacionalnim centralnim bankam, kadar je sedež ustanovitve upnika, dolžnika ali garanta v Republiki Sloveniji, četudi finančno premoženje ter sedež nasprotne stranke, ki želi uporabiti finanačno premoženje, ni v Republiki Sloveniji (t.j. Banka Slovenije je v vlogi podporne centralne banke - ACB).

Banka Slovenije izvaja vlogo ACB samo za netržno finančno premoženje (t.j. za bančna posojila).

Naloge, ki izhajajo iz vloge ACB so:

 • pomoč HCB pri komuniciranju z upnikom, dolžnikom ali garantom,
 • pomoč pri preverjanju primernosti upnika, dolžnika ali garanta ter
 • pomoč pri urejanju ter posredovanju donosov iz bančnih posojil.

Splošni pogoji Banke Slovenije, ko za bančna posojila nastopa kot korespondenčna (CCB) in podporna centralna banka (ACB)

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti