Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Strategija makrobonitetne politike

Makrobonitetni instrumenti

Publikacije s področja finančne stabilnosti

Odbor za finančno stabilnost (OFS)

OFS gradiva

Makrobonitetni nadzor v EU

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Finančna stabilnost  > Odbor za finančno stabilnost (OFS)  > Makrobonitetni nadzor v EU

Makrobonitetni nadzor v EU

Leta 2010 je bil ustanovljen Evropski odbor za sistemska tveganja (angl. ESRB – European Systemic Risk Board) kot organ, odgovoren za makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom v Evropski uniji.

Cilj delovanja ESRB je preprečevanje in blažitev sistemskih tveganj za finančno stabilnost v Evropski uniji. Naloge ESRB so opredeljevanje tveganj na podlagi katerih se lahko izdaja priporočila za korektivne ukrepe.

ESRB je izdal deset priporočil. Pri enem je naslovnik izključno Evropska komisija, pri drugih pa poleg nacionalnih nadzornih organov tudi drugi organi Evropske unije. Pri štirih priporočilih je implementacija že zaključena, medtem ko je implementacija ukrepov treh priporočil še v teku. ESRB priporočila so sestavljena iz več pod-priporočil, ki imajo praviloma lastne roke poročanja in implementacije. ESRB je izdal ocene izpolnjevanja že zaključenih priporočil, ki so v nadaljevanju predstavljene s skupno oceno in z ločenimi ocenami po posameznih pod-priporočilih. 

Pregled izdanih ESRB priporočil:

Sloveniji izdane ocene glede izpolnjevanja že zaključenih ESRB priporočil:

    Skupna ocena
ESRB/2011/1 Priporočilo o dajanju posojil v tujih valutah Pretežno skladni
     
Pod-priporočilo Naslov Ocena
A Zavedanje posojilojemalcev o tveganjih Pretežno skladni
B Kreditna sposobnost posojilojemalcev Pretežno skladni
C Rast kreditiranja zaradi dajanja posojil v tujih valutah Neukrepanje zadovoljivo pojasnjeno
D

Interno upravljanje s tveganji

Neukrepanje zadovoljivo pojasnjeno
E Kapitalske zahteve Neukrepanje zadovoljivo pojasnjeno
F Likvidnost in financiranje Pretežno skladni
G Vzajemnost      Neukrepanje zadovoljivo pojasnjeno

 

    Skupna ocena
ESRB/2011/2 Priporočilo o financiranju kreditnih institucij v ameriških dolarjih Neukrepanje zadovoljivo pojasnjeno
     
Pod-priporočilo     Naslov Ocena
A Spremljanje financiranja in likvidnosti v ameriških dolarjih Neukrepanje zadovoljivo pojasnjeno
B Načrti financiranja v izrednih razmerah Neukrepanje zadovoljivo pojasnjeno

 

    Skupna ocena
ESRB/2011/3 Priporočilo o makrobonitetnem mandatu nacionalnih organov V celoti skladni
     
Pod-priporočilo Naslov Ocena
A Cilj V celoti skladni
B Institucionalna ureditev V celoti skladni
C Naloge, pooblastila, instrumenti V celoti skladni
D Transparentnost in odgovornost V celoti skladni
E Neodvisnost V celoti skladni

 
    Skupna ocena
ESRB/2012/2 Priporočilo o financiranju kreditnih institucij V celoti skladni
     
Pod-priporočilo Naslov Ocena
A Spremljanje in ocenjevanje tveganj financiranja ter upravljanja s tveganjem financiranja s strani nadzornikov V celoti skladni
B Upravljanje s tveganjem obremenitve sredstev s strani institucij V celoti skladni
C Spremljanje obremenitve sredstev s strani nadzornikov Pretežno skladni
E Krite obveznice in drugi instrumenti, ki ustvarjajo obremenitev V celoti skladni
Opomba: naslovnik pod-priporočila D je EBA – angl. European Banking Authority, Evropski bančni organ.

    Skupna ocena
ESRB/2013/1 Priporočilo o vmesnih ciljih in instrumentih makrobonitetne politike V celoti skladni
     
Pod-priporočilo Naslov Ocena
A Opredelitev vmesnih ciljev V celoti skladni
B Izbira makrobonitetnih instrumentov V celoti skladni
C Strategija politike V celoti skladni


Razlaga ESRB izdanih ocen:

Pozitivne ocene

Srednje ocene Negativne ocene
V celoti skladni - sprejeti ukrepi popolnoma izvajajo priporočila   Bistveno neskladni - sprejeti ukrepi izvajajo le manjši del priporočila
Pretežno skladni - sprejeti ukrepi večinoma izvajajo priporočila Deloma skladni - sprejeti ukrepi le deloma izvajajo priporočilo Neskladni - sprejeti ukrepi niso v skladu z duhom priporočila
Neukrepanje zadovoljivo pojasnjeno - nobeni dodatni ukrepi niso bili sprejeti, vendar je naslovnik neukrepanje zadovoljivo pojasnil    Neukrepanje nezadovoljivo pojasnjeno - noben dodaten ukrep ni bil sprejet in naslovnik ni zagotovil zadovoljive pojasnitve 

Vir: ESRB

ESRB priporočila in ocene izpolnjevanja priporočil s povezavami

Povezava:

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti