Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Strategija makrobonitetne politike

Makrobonitetni instrumenti

Instrumenti za stanovanjski nepremičninski trg

Proticiklični kapitalski blažilnik

Blažilnik za druge sistemsko pomembne banke

Omejevanje dinamike zniževanja razmerja med krediti in vlogami (GLTDF)

Omejevanje depozitnih obrestnih mer

Publikacije s področja finančne stabilnosti

Odbor za finančno stabilnost (OFS)

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Finančna stabilnost  > Makrobonitetni instrumenti  > Omejevanje depozitnih obrestnih mer

Omejevanje depozitnih obrestnih mer

Banka Slovenije je marca 2012 uvedla makrobonitetni instrument omejevanja depozitnih obrestnih mer. Ukrep je del procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala bank (ICAAP – SREP procesa) in opredeljuje pribitek h kapitalskim zahtevam za prevzeto dohodkovno tveganje iz naslova sklepanja novih vlog zasebnega nebančnega sektorja, kjer realizirana depozitna obrestna mera presega z instrumentom določeno zgornjo mejo.

Namen instrumenta omejevanja depozitnih obrestnih mer je bil omejevanje dohodkovnega tveganja za banke ob čezmernem zviševanju obrestnih mer za vloge nebančnega sektorja. Sprejeti ukrep naj bi banke spodbudil k še večji skrbnosti pri uravnavanju višine pasivnih obrestnih mer, kar bi pozitivno vplivalo tudi na posojilne obrestne mere.

Ukrep je bil obravnavan in sprejet na 458. seji Sveta Banke Slovenije, 28. februar 2012. Ukrep je stopil v veljavo v začetku meseca marca 2012. Metodologija izračuna pribitka h kapitalskim potrebam za tveganje dobičkonosnosti iz pasivnih obrestnih mer je opredeljena v Smernicah Banke Slovenije o procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala.
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti