Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Prva objava podatkov – hitra informacija

Devizni tečaji in plemenite kovine

Dnevna tečajnica – referenčni tečaji ECB

Mesečna tečajnica Banke Slovenije – valute, za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev in cene plemenitih kovin

Povprečni devizni tečaji

Tečajna lista za komitente Banke Slovenije

Devizni tečaji tolarja 1991 - 2006

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Devizni tečaji in plemenite kovine  

Zgodovina deviznih tečajev 1945-1998

 1. Uvod
 2. Tečaji zamenjave okupacijskega denarja za dinarje v letu 1945
 3. Paritetni tečaj
 4. Uradni tečaji Narodne banke Jugoslavije 1945-1973
 5. Obračunski tečaji 1954-1965
 6. Tečaji Združenja bank Jugoslavije 1973-1991
 7. Tržni tečaji 1990 do 1991
 8. Tečaji Banke Slovenije 1991 do 1998
 9. Povprečni mesečni tečaji Narodne banke Jugoslavije in Banke Slovenije 1945 do 1998
 10. Povprečni letni tečaji Narodne banke Jugoslavije in Banke Slovenije 1945 do 1998
 11. Inflacija od 1986 do 1998
 12. Viri in metode

Uvod

Namen pričujoče izdaje je, da ponudi čimbolj celovit pregled deviznih tečajev, ki so veljali v Jugoslaviji od leta 1945 do 1991 in v Sloveniji od 8.oktobra 1991 do konca novembra 1993. Tabele smo opremili samo z najbolj nujnimi metodološkimi in vsebinskimi opombami, ki so potrebne za razumevanje posameznih spiskov tečajev, pač zaradi velike administrativne zakompliciranosti tega področja v preteklih letih.

Glavni vir za zgodnja povojna obdobja so bili arhivi tečajnic, okrožnic, sporočil itd. Narodne banke Jugoslavije, ki so na razpolago v Banki Slovenije, za novejše obdobje pa seveda tečajnice Združenja bank Jugoslavije in zatem razni viri Banke Slovenije. Za oporo pri razumevanju in razvrščanju posameznih skupin tečajev smo si pomagali s starimi uradnimi listi ter s knjigo dr.Vladimirja Pertota: Ekonomika valutnih tečajev (Zagreb 1986). Nekatere podatke smo našli v različnih izdajah Mednarodnega denarnega sklada , glede datuma prve objave uradnega tečaja dinarja v letu 1945 pa smo uporabili podatek iz članka dr.Ivana Ribnikarja: Devizni tečaj in politika deviznega tečaja pri nas (Gospodarski vestnik 15.8.1986).

Snov je razdeljena na dva glavna dela, pri čemer navajamo v prvem delu izvirne podatke tečajnic in drugih virov po posameznih glavnih skupinah tečajev, vključno s tržnimi tečaji zadnjega obdobja v Sloveniji, v drugem delu pa so na podlagi teh podatkov sestavljene tabele povprečnih mesečnih in letnih tečajev.

Skrajšana imena tujih valut pišemo v vseh tabelah z mednarodnimi oznakami, ki jih običajno uporabljamo danes v Sloveniji (izjema je ECU) in v zaporedju s tečajnic Banke Slovenije med letoma 1992 do 1994:

ATS - avstrijski šiling
FRF - francoski frank
DEM - nemška marka
ITL - italijanska lira
CHF - švicarski frank
GBP - angleški funt
USD - ameriški dolar
YUD - jugoslovanski dinar
HRD - hrvaški dinar
MAD - makedonski denar (začasna oznaka)

V vseh tabelah navajamo tečaje kot devizne tečaje, tj. kot vrednosti posameznih tujih valut, izražene v dinarjih ali tolarjih, za 100 enot tuje valute, razen za GBP, USD in ECU (1 enota). Iz tečajnic Narodne banke Jugoslavije in Banke Slovenije navajamo srednje tečaje in sicer tečaje za devize, ne za efektivo. V tabelah tržnih tečajev, v katerih so samo podatki za DEM, pišemo vrednosti za 1 DEM.

V tabelah s tečaji NBJ in BS v prvem delu navajamo datume začetka veljavnosti posameznih tečajnic in ne datume izdelave tečajnic (praviloma predhodnega dne). Tudi za obdobje, v katerem so stopili tečaji, ali vsaj srednji tečaji v veljavo že ob 14.00 uri na dan izdelave tečajnice, pišemo začetek veljavnosti šele naslednjega dne. Število decimalnih mest je takšno, kot je bilo v posameznih obdobjih v rabi v tečajnicah NBJ in BS.

Pri primerjavah znotraj daljših časovnih obdobij je treba upoštevati spremembe decimalnih mest, ki nastanejo zaradi denominacije dinarja 1.1.1966 (za 100 tj. za 2 decimalni mesti) in 1.1.1990 (za 10.000 tj. za 4 mesta). V obravnavanem obdobju so doživeli denominacijo tudi FRF (1.1.1960 za 100), YUD dvakrat (1.7.1992 za 10 in 1.10.1993 za 1.000.000) in MAD (7.5.1993 za 100). V tabelah pišemo tečaje vedno v tekoče veljavnih vrednostih valut.

Vsebino te publikacije dopolnjuje s tekočimi podatki o tečajih mesečni Bilten Banke Slovenije (v slovenščini in angleščini).

Opomba:

Vsebina te publikacije je statistične narave. Opozarjamo, da devizni tečaji niso primeren indikator za revaloriziranje dinarskih/tolarskih vrednosti na domačem trgu, ker odražajo poleg gibanja domače inflacije še vrsto drugih vplivov. Zato dejstvo njihove objave v publikaciji Banke Slovenije ne more predstavljati nikakršne osnove za takšno tolmačenje oziroma pravno uporabo.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti