Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Koledar objave podatkov

Makroekonomski indikatorji

Prva objava podatkov – hitra informacija

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS  > Koledar objave podatkov

Koledar objave podatkov

Kategorija podatkov November 2017 December 2017 Januar 2018 Februar 2018
REALNI SEKTOR        
Nacionalni računi 30. (za 3. kvartal 2017)     28. (za 4. kvartal 2017)
Indeks industrijske proizvodnje 10. (za september 2017) 08. (za oktober 2017) najkasneje 10. (za november 2017) najkasneje 09. (za december 2017)
Poslovne tendence: Kazalec zaupanja 24. (za november 2017) 22. (za december 2017) najkasneje 25. (za januar 2018) najkasneje 23. (za februar 2018)
Trg delovne sile: Zaposlenost 30. (za 3. kvartal 2017)     najkasneje 28. (za 4. kvartal 2017)
Trg delovne sile: Brezposelnost 30. (za 3. kvartal 2017)     najkasneje 28. (za 4. kvartal 2017)
Trg delovne sile: Plače 15. (za september 2017) 15. (za oktober 2017) najkasneje 15. (za november 2017) najkasneje 15. (za december 2017)
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin 30. (za november 2017) 29. (za december 2017) najkasneje 29. (za januar 2018) najkasneje 28. (za februar 2018)
Kazalci cen: Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih 21. (za oktober 2017) 21. (za november 2017) najkasneje 22. (za december 2017) najkasneje 28. (za januar 2018)
FISKALNI SEKTOR        
Bilance širšega vladnega sektorja        
Državni proračun 15. (za oktober 2017) najkasneje 29. (za november 2017) najkasneje 31. (za december 2017) najkasneje 28. (za januar 2018)
Dolg države        
Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna 15. (za oktober 2017) najkasneje 29. (za november 2017) najkasneje 31. (za december 2017) najkasneje 28. (za januar 2018)
Skupaj poroštva   najkasneje 29. (za 3. kvartal 2017)    
FINANČNI SEKTOR        
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema) 30. (za oktober 2017) najkasneje 29. (za november 2017) najkasneje 31. (za december 2017) najkasneje 28. (za januar 2018)
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Slovenije) 14. (za oktober 2017) najkasneje 14. (za november 2017) najkasneje 12. (za december 2017) najkasneje 14. (za januar 2018)
Obrestne mere 1 14. (za oktober 2017) najkasneje 14. (za november 2017) najkasneje 12. (za december 2017) najkasneje 14. (za januar 2018)
Indikatorji finančne stabilnosti   najkasneje 29. (za 3. kvartal 2017)    
Ljubljanska borza: Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 06. (za oktober 2017) najkasneje 14. (za november 2017) najkasneje 12. (za december 2017) najkasneje 14. (za januar 2018)
ZUNANJI SEKTOR        
Plačilna bilanca 13. (za september 2017) najkasneje 29. (za oktober 2017) najkasneje 31. (za november 2017) najkasneje 28. (za december 2017)
Mednarodne rezerve 07. (za oktober 2017) najkasneje 07. (za november 2017) najkasneje 05. (za december 2017) najkasneje 07. (za januar 2018)
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost 13. (za oktober 2017) najkasneje 29. (za november 2017) najkasneje 31. (za december 2017) najkasneje 28. (za januar 2018)
Zunanja trgovina 09. (za september 2017) 08. (za oktober 2017) najkasneje 09. (za november 2017) najkasneje 09. (za december 2017)
Prikaz stanja mednarodnih naložb   najkasneje 29. (za 3. kvartal 2017)    
Zunanji dolg 13. (za september 2017) najkasneje 29. (za oktober 2017) najkasneje 31. (za november 2017) najkasneje 28. (za december 2017)
Devizni tečaji 2        
Dodatek        
Prebivalstvo     najkasneje 29 (za 3. kvartal 2017)  

Opombe:
* Obdobje na katero se podatek nanaša, je v oklepaju.
** Zaradi sprememb uteži bodo podatki za januar 2017 objavljeni v februarju 2017.
1 Banka Slovenije in Ministrstvo za finance objavljata podatke o obrestnih merah ločeno. Podatki o reprezentativni obrestni meri BS  na denarnem trgu in obrestnih merah na medbančnem denarnem trgu so objavljeni ob vsaki spremembi.
2 Podatki so objavljeni dnevno na spletnih straneh Banke Slovenije na dnevni tečajnici in v Arhivu finančnih podatkov.

Bilten Banke Slovenije je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije v poglavju Publikacije.

Vsi datumi so pričakovani datumi objav in se lahko spremenijo.

Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb Finančne statistike.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti