Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Koledar objave podatkov

Makroekonomski indikatorji

Prva objava podatkov – hitra informacija

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS  > Koledar objave podatkov

Koledar objave podatkov

Kategorija podatkov December 2017 Januar 2018 Februar 2018 Marec 2018
REALNI SEKTOR        
Nacionalni računi     28. (za 4. kvartal 2017)  
Indeks industrijske proizvodnje 08. (za oktober 2017) 10. (za november 2017) 09. (za december 2017) 21. (za januar 2018)
Poslovne tendence: Kazalec zaupanja 22. (za december 2017) 25. (za januar 2018) 22. (za februar 2018) 23. (za marec 2018)
Trg delovne sile: Zaposlenost     28. (za 4. kvartal 2017)  
Trg delovne sile: Brezposelnost     28. (za 4. kvartal 2017)  
Trg delovne sile: Plače 15. (za oktober 2017) 15. (za november 2017) 15. (za december 2017) 15. (za januar 2018)
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin 29. (za december 2017) ** 7.(za januar 2018), 28. (za februar 2018) 28. (za marec 2018)
Kazalci cen: Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih 21. (za november 2017) 19. (za december 2017) 21. (za januar 2018) 21. (za februar 2018)
FISKALNI SEKTOR        
Bilance širšega vladnega sektorja        
Državni proračun 15. (za november 2017) najkasneje 31. (za december 2017) najkasneje 28. (za januar 2018) najkasneje 30. (za februar 2018)
Dolg države        
Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna 15. (za november 2017) najkasneje 31. (za december 2017) najkasneje 28. (za januar 2018) najkasneje 30. (za februar 2018)
Skupaj poroštva 15. (za 3. kvartal 2017)     najkasneje 30. (za 4. kvartal 2017)
FINANČNI SEKTOR        
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema) 29. (za november 2017) najkasneje 31. (za december 2017) najkasneje 28. (za januar 2018) najkasneje 30. (za februar 2018)
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Slovenije) 14. (za november 2017) najkasneje 12. (za december 2017) najkasneje 14. (za januar 2018) najkasneje 14. (za februar 2018)
Obrestne mere 1 14. (za november 2017) najkasneje 12. (za december 2017) najkasneje 14. (za januar 2018) najkasneje 14. (za februar 2018)
Indikatorji finančne stabilnosti 22. (za 3. kvartal 2017)     najkasneje 30. (za 4. kvartal 2017)
Ljubljanska borza: Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 05. (za november 2017) najkasneje 12. (za december 2017) najkasneje 14. (za januar 2018) najkasneje 14. (za februar 2018)
ZUNANJI SEKTOR        
Plačilna bilanca 14. (za oktober 2017) najkasneje 31. (za november 2017) najkasneje 28. (za december 2017) najkasneje 30. (za januar 2018)
Mednarodne rezerve 07. (za november 2017) najkasneje 05. (za december 2017) najkasneje 07. (za januar 2018) najkasneje 07. (za februar 2018)
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost 14. (za november 2017) najkasneje 31. (za december 2017) najkasneje 28. (za januar 2018) najkasneje 30. (za februar 2018)
Zunanja trgovina 08. (za oktober 2017) 09. (za november 2017) 09. (za december 2017) 09. (za januar 2018)
Prikaz stanja mednarodnih naložb 14. (za 3. kvartal 2017)     najkasneje 30. (za 4. kvartal 2017)
Zunanji dolg 14. (za oktober 2017) najkasneje 31. (za november 2017) najkasneje 28. (za december 2017) najkasneje 30. (za januar 2018)
Devizni tečaji 2        
Dodatek        
Prebivalstvo   30 (za 3. kvartal 2017)    

Opombe:
* Obdobje na katero se podatek nanaša, je v oklepaju.
** Zaradi sprememb uteži bodo podatki za januar 2017 objavljeni v februarju 2017.
1 Banka Slovenije in Ministrstvo za finance objavljata podatke o obrestnih merah ločeno. Podatki o reprezentativni obrestni meri BS  na denarnem trgu in obrestnih merah na medbančnem denarnem trgu so objavljeni ob vsaki spremembi.
2 Podatki so objavljeni dnevno na spletnih straneh Banke Slovenije na dnevni tečajnici in v Arhivu finančnih podatkov.

Bilten Banke Slovenije je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije v poglavju Publikacije.

Vsi datumi so pričakovani datumi objav in se lahko spremenijo.

Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb Finančne statistike.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti