Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Prva objava podatkov – hitra informacija

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika    

Statistika

Uvedba standarda ESA2010

Uvedba standarda BPM6

Statistika evroobmočja - stran ECB v slovenščini

Statistika evroobmočja

V podpoglavju Statistika evroobmočja so na razpolago:

 • Podatki izbranih agregatov harmoniziranih statističnih podatkov evroobmočja in posameznih držav (objavljeni na spletnih straneh ECB) in
 • Predstavitev statistike evroobmočja (video).

Poleg tega je na tej spletni strani pojasnjena tudi politika ponovne uporabe statistik Evropskega sistema centralnih bank.

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

V podpoglavju se nahajajo osnovni makroekonomski podatki in njihov koledar objave v skladu z zahtevami Standardov objavljanja statističnih podatkov Mednarodnega denarnega sklada.

Prva objava podatkov – hitra informacija

V podpoglavju so objavljeni najnovejši podatki o:

 • bilancah monetarnih finančnih institucij (MFI) in
 • ekonomskih odnosih s tujino.

Devizni tečaji in plemenite kovine

To podpoglavje vsebuje podatke o deviznih tečajih in cenah plemenitih kovin:

 • od uvedbe evra v Slovenijo 1. januarja 2007,
 • od leta 1991 do leta 2006 in
 • podatke o tečaju zamenjave tolarja v evro.

Poleg tega so na tej strani dostopni tudi podatki o zgodovini deviznih tečajev od leta 1945 do leta 1998.

Publikacije in informacije

Obrestne mere

V podpoglavju so na voljo podatki o:

 • obrestnih merah ECB
 • temeljni in zamudni obrestni meri
 • povprečni efektivni zamudni obrestni meri
 • dolgoročni obrestni meri po konvergenčnem kriteriju
 • obrestnih merah do 2006 in 
 • časovnih vrstah harmoniziranih obrestnih mer za gospodinjstva in nefinančne družbe

Podatkovne serije

V tem podpoglavju so objavljene časovne vrste statističnih podatkov, ki jih tekoče objavlja Banka Slovenije v svojih publikacijah. Struktura podatkov se pretežno ujema s strukturo objavljenih tabel v biltenu Banke Slovenije.

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Raziskavo o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (Household Finance and Consumption Survey - v nadaljevanju HFCS) izvajajo  centralne banke v vseh državah evro območja. V letu 2010 je raziskavo izvedla tudi Banka Slovenije.

Seznam kontaktnih oseb

V podpoglavju se nahajajo podatki o kontaktnih osebah Banke Slovenije na posameznih statističnih področjih.

Poročanje BS

Statistične publikacije

Druge povezave

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti