Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Prva objava podatkov – hitra informacija

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Vzorec anketiranih gospodinjstev

Način zbiranja podatkov

Področja vprašanj v anketi

Zagotavljanje zaupnosti podatkov

Pravna podlaga

Rezultati ankete 2014

Rezultati ankete 2010

Pogosto zastavljena vprašanja

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)  > Zagotavljanje zaupnosti podatkov

Zagotavljanje zaupnosti podatkov

Glavni uporabniki rezultatov so Banka Slovenije, Evropska centralna banka, Centralne banke Ekonomske in monetarne unije ter raziskovalni inštituti in raziskovalci.

Uporaba podatkov, ki so nam zaupani, so strogo kontrolirana. Samo nekaj skrbno izbranih ljudi zaposlenih v Banki Slovenije, Evropski centralni banki in centralnih bankah Evro sistema ima dostop do podatkov za pripravo statistik in podatkov za raziskovalne namene. Rezultati so objavljeni v agregatni obliki oz. samo na način, ki ne dopušča možnosti prepoznati posameznega gospodinjstva ali člana gospodinjstva.

Kot že omenjeno, so zbrani podatki lahko posredovani tudi določenim priznanim raziskovalcem ob posebnem dovoljenju Banke Slovenije samo za namene znanstveno nekomercialnega raziskovanja pod določenimi strogimi pogoji in s časovno omejitvijo uporabe podatkov. Taki raziskovalci so lahko npr. fakultete, statistični uradi in druge podobne zaupanja vredne institucije.

Če bi se pri odobritvi dostopa za zunanje raziskovalce izkazalo, da določeni podatki brez osebnih identifikatorjev (ime, naslov) še vedno omogočajo identifikacijo posameznika, bodo takšni podatki odstranjeni oz. prirejeni, da se to onemogoči.

Vsi odgovori na anketna vprašanja so obravnavani kot strogo zaupni (upoštevajoč slovensko in evropsko pravo). Po končani fazi zbiranja podatkov so imena in naslovi izločeni iz baze podatkov, ki so nam zaupani med anketo. Podatki se hranijo na Banki Slovenije in Evropski centralni banki toliko časa, kot bo to smiselno za namene projekta HFCS, v katerem Slovenija predstavlja del podatkov evro območja. Podatki so uporabljeni samo za zgodovinske, statistične in znanstvene namene.

Banka Slovenije je avgusta 2009 na podlagi certifikata po standardu za upravljanje varovanja informacij ISO/IEC 27001 za izkazano visoko raven zavarovanja osebnih podatkov pridobila posebno priznanje Informacijske pooblaščenke Republike Slovenije.

K varovanju zaupnosti vaših odgovorov je poleg Banke Slovenije pogodbeno zavezan izvajalec raziskave in vsi njegovi redni in pogodbeni sodelavci, ki so sodelovali v raziskavi. Moralno zavezo k varovanju zaupnosti in profesionalnosti izvedbe raziskave pa predstavlja tudi spoštovanje kodeksa marketinškega in javnomnenjskega raziskovanja organizacije ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) kateremu je zavezan izvajalec raziskave.

Več o tem:

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti