Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Prva objava podatkov – hitra informacija

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Vzorec anketiranih gospodinjstev

Način zbiranja podatkov

Področja vprašanj v anketi

Zagotavljanje zaupnosti podatkov

Pravna podlaga

Rezultati ankete 2014

Rezultati ankete 2010

Pogosto zastavljena vprašanja

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)  > Pravna podlaga

Pravna podlaga

Raziskovanje izvajamo na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01), vsakoletnega Letnega programa statističnih raziskovanj ter člena 5.1. Statuta Evropske centralne banke in Evropskega sistema centralnih bank.

Raziskovanje je v skladu z Sklepom ECB z dne 17. aprila 2007 o sprejetju izvedbenih pravil v zvezi z varstvom podatkov v Evropski centralni banki (ECB/2007/1), Uredbo (ES) št. 45/2001 evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (Uredba (ES) št. 45/2001) ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Anketirani imajo brez dodatnih stroškov vedno pravico poiskati pomoč pri Evropskemu nadzorniku za varstvo osebnih podatkov (v skladu z 32. členom Uredbe (ES) št. 45/2001), pri uradni osebi ECB-ja za varstvo podatkov (v skladu z Sklepom ECB/2007/1) in pri informacijskem pooblaščencu (v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov).

Več o tem na spletiščih:

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti