Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Prva objava podatkov – hitra informacija

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Statistika evroobmočja  

Statistika evroobmočja

Podatki izbranih agregatov harmoniziranih statističnih podatkov evroobmočja in posameznih držav

Podatki izbranih agregatov harmoniziranih statističnih podatkov evroobmočja in posameznih držav (objavljeni na spletnih straneh ECB)

Predstavitev statistike evroobmočja (video)

Politika ponovne uporabe statistik ESCB

Evropski sistem centralnih bank (ESCB) objavlja svoje statistične podatke in z njimi povezane metodologije na spletnih straneh Evropske centralne banke (ECB) in nacionalnih centralnih bank (NCB), pri čemer se ESCB stalno trudi olajšati njihovo uporabo. Glede na to želi ESCB pojasniti svojo skupno politiko o ponovni uporabi statističnih podatkov ESCB.

 

 

Evropski sistem centralnih bank (ESCB) je dolžan zagotavljati svoje statistične podatke brezplačno kot javno dobro visoke kvalitete, ne glede na njihovo kasnejšo komercialno ali nekomercialno uporabo.
ESCB se zavezuje k politiki odprtega, prostega dostopa in ponovne uporabe svojih javno objavljenih statističnih podatkov v skladu s spodaj opisanimi pogoji.

Za ESCB je zelo pomembna kvaliteta njenih statističnih podatkov, v skladu z načeli, opredeljenimi v Javni zavezi ESCB o evropski statistiki.

 

 

Vse javno dostopne ESCB statistične podatke je mogoče ponovno uporabiti brezplačno pod pogojem navedbe vira (npr.: “Vir: Statistični podatki ECB.”) in da statistike (vključno z metapodatki) niso spremenjene. Politika prostega dostopa in ponovne uporabe ne pomeni pravice do pridobitve zaupnih podatkov.

Potrebno je upoštevati naslednja pravila:

  1. Pravica proste uporabe se nanaša na statistične podatke, kakršni so na razpolago javnosti v standardnih formatih in ki se morajo uporabljati v skladu s pogoji uporabe, ki so jih objavile ECB in NCB.
  2. Pravica proste ponovne uporabe ne zajema podatkov tretjih oseb brez predhodne odobritve od vira podatkov.
  3. Uporabniki niso upravičeni pričakovati stalnost vseh statističnih podatkov ESCB in se morajo zavedati, da se lahko statistični podatki spremenijo zaradi revizij ali drugih posodobitev.
  4. Dostop do podatkov ESCB je lahko omejen ob izjemnih okoliščinah, na primer, če uporabnik ravna na način, ki je nasproten interesom drugih uporabnikov.
 

Statistika evroobmočja

Objava podatkov na spletni strani ECB

 

Statistične publikacije

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti