Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Poslovanje s komitenti

Poročanje Banki Slovenije

Kontakti in tehnična navodila

Tehnična navodila in XML sheme

PGP ključi

Digitalna potrdila BS (x509)

Ustrezne vrste digitalnih potrdil za poslovne subjekte

Prijava digitalnega potrdila

Overitelj digitalnih potrdil na Banki Slovenije

Centralni kreditni register

Domov  > Poročanje BS  > Poročanje Banki Slovenije  

Poročanje Banki Slovenije

Kdo Vrsta poročila Kako pogosto 
FINANČNI POSREDNIKI
Monetarne finančne institucije Poročanje monetarnih finančnih institucij Mesečno
Poslovne banke Plačilni promet s tujino Mesečno
Banke in druge pravne osebe, ki so vezane na plačilne instrumente Poročanje podatkov statistike plačil (prej imenovano Poročanje o sodobnih plačilnih instrumentih) Kvartalno in ob spremembah in izdaji novih kartic
Pravne osebe, ki poslujejo z vrednostnimi papirji Poročanje o poslih z vrednostnimi papirji Mesečno
Družbe za upravljanje Poročanje investicijskih skladov Mesečno
Pogodbeni menjalci ter banke in hranilnice Nadzor menjalniškega poslovanja Do 31.12.2011 dnevno; po 01.01.2012 polletno
Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije ter jo o tem pisno obvesti. Poročanje institucij, ki izvajajo dejavnost najema Četrtletno
 
POSLOVNI SUBJEKTI, KI POSLUJEJO Z NEREZIDENTI
Pravne osebe in S.P., ki imajo v tujini kapitalsko naložbo / nepremičnino ali imajo naložbo tujca v Sloveniji Poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti SN-T, SN Mesečno oz. letno
Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije ter jo o tem pisno obvesti. Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti BST Mesečno
Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije ter jo o tem pisno obvesti. Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov KRD Mesečno
 
POSLOVNI SUBJEKTI V NEFINANČNEM, FINANČNEM IN DRŽAVNEM SEKTORJU NAD DOLOČENIM PRAGOM
Glej podrobnosti >> Poročanje podatkov za namene statistike finančnih računov Četrtletno

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti