Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Prva objava podatkov – hitra informacija

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Bilten

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino

Neposredne naložbe

Finančni računi

Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Publikacije in informacije  

Publikacije in informacije

Bilten Banke Slovenije

Mesečni Bilten je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije s podatki iz lastne produkcije statistik : finančnih institucij, ekonomskih odnosov s tujino ter finančnih računov, katere dopolnjujejo osnovne makroekonomske statistike SURS in MF.

Bilten Banke Slovenije

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino

Ekonomski odnosi s tujino predstavljajo mesečno statistično informacijo s podatki in opisom osnovnih gibanj v plačilni bilanci, stanju mednarodnih naložb in zunanjem dolgu.

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino

Neposredne naložbe

Neposredne naložbe so letna statistična publikacija s podrobnimi podatki o tujih neposrednih naložbah v Sloveniji in slovenskih neposrednih naložbah v tujini. V njej se nahajajo tudi informacije o izvoru in vključenosti tujih neposrednih naložb v slovenski gospodarski prostor, kakor tudi o poslovanju podjetij v tujini, v katerih imajo slovenski vlagatelji neposredni ali posredni kontrolni delež.

Neposredne naložbe

Finančni računi

Letna publikacija Finančni računi Slovenije zajema pregled finančnih računov po posameznih sektorjih in primerjavo z evroobmočjem, nekonsolidirane in konsolidirane zbirne tabele, nekonsolidirane tabele po nasprotnih sektorjih ter metodologijo in proces sestave finančnih računov.

Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije vsebuje osnovne informacije o finančnih računih posameznih sektorjev.

Finančni računi

Raziskava o dostopnosti finančnih virov

V Raziskavi o dostopnosti finančnih virov so predstavljeni rezultati letnih anket podjetij o dostopu do finančnih virov.

Raziskava o dostopnosti finančnih virov

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti