Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Prva objava podatkov – hitra informacija

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Neto finančna sredstva Banke Slovenije  

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Centralne banke imajo v svoji bilanci nekatera finančna sredstva in obveznosti, ki niso povezana z denarno politiko, t. i. neto finančna sredstva (angl. net financial assets). Izračunana so kot razlika med določenimi postavkami sredstev in obveznosti bilanc centralnih bank (za podrobnosti glej objavo na povezavi spodaj). Nastanejo kot posledica upravljanja lastnih naložb centralnih bank, sprejemanja depozitov od države in drugih strank, ki niso banke, članstva v Mednarodnem denarnem skladu, opravljanja funkcije posojilodajalca v skrajni sili, predstavljajo kapital centralne banke ipd. Te naloge nacionalne centralne banke v Evrosistemu izvajajo samostojno, če pri tem ne ovirajo doseganja ciljev in izvajanja enotne denarne politike evrskega območja.

Podobno kot instrumenti denarne politike tudi spreminjanje neto finančnih sredstev spreminja količino likvidnosti, ki je na voljo bankam. Čezmerna rast neto finančnih sredstev bi lahko pretirano zmanjšala prostor za izvajanje denarne politike. Evrosistem je zato sprejel Sporazum o neto finančnih sredstvih (ANFA, angl. Agreement on Net Financial Assets), ki določa zgornjo mejo za skupni obseg neto finančnih sredstev vseh nacionalnih centralnih bank in razdelitev tega obsega mednje.

Neto finančna sredstva Banke Slovenije, izračunana v skladu s Sporazumom o neto finančnih sredstvih (v mio EUR)

Leto       Stanje na zadnji dan v letu      Letno povprečje*
2015   973   864
2016   700   942

Vir: Banka Slovenije
*Podatek se lahko razlikuje od podatka, ki ga na svoji spletni strani objavlja Evropska centralna banka, ker Banka Slovenije v izračunu upošteva revidirane računovodske izkaze.

Časovna serija neto finančnih sredstev Banke Slovenije na zadnji dan v letu v obdobju od 2007 do 2015 in dodatna pojasnila o gibanju neto finančnih sredstev Banke Slovenije v tem obdobju so na razpolago v Letnem poročilu Banke Slovenije 2015 (glej Okvir 4 v poglavju 3.2.3).
 

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti