Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Predstavitev

Razpisi

Zaposlitev

Javna naročila

Sporočila za javnost

Govori guvernerja

Konference in seminarji

Izobraževalni dan

Knjižnica

Katalog informacij javnega značaja

Povezave

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Banka Slovenije  > Sporočila za javnost  

Sporočila za javnost

   

Datum   Naslov sporočila za javnost
27.11.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, november 2017
16.11.2017   Odziv na pisanja in vprašanja medijev - Pisma guvernerja predsedniku ECB
30.10.2017   Sporočilo za javnost - Banka Slovenije vložila zahtevo za oceno ustavnosti
25.10.2017   Odgovor na članek Po hrvaškem tajkunu bo v Sloveniji kraljeval srbski, Siol, 21.10.2017
18.10.2017   Podelitev nagrad Banke Slovenije za magistrska in doktorska dela ob 26. obletnici uvedbe tolarja
13.10.2017   Sporočilo za javnost - Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
12.10.2017   Sporočilo za javnost - Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2017
10.10.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017
09.10.2017   Sporočilo za javnost Odbora za finančno stabilnost: Opozorilo glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute
29.09.2017   Sporočilo za javnost po 8. seji Nacionalnega sveta za plačila
14.09.2017   Sporočilo za javnost - Začenja se 3. mednarodna konferenca ECBN Evaluating the Effectiveness of Macroprudential Policies
08.09.2017   Sporočilo za javnost - Objava izbranih finančnih kazalnikov o poslovanju nefinančnih podjetij
01.09.2017   Mnenje Banke Slovenije o predlogu Zakona o Banki Slovenije - po vloženem amandmaju poslancev koalicije
30.08.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2017
29.08.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2017
28.08.2017   Popravek navedb v članku Guverner Jazbec bi šel v Washington v Delu, 24. 8. 2017
24.08.2017   Pojasnilo – Potencialna kandidatura za funkcijo predsednika Odbora guvernerjev v MDS in skupini SB
19.08.2017   Odgovor BS na članek Bo Gorenjsko banko prodajal kar Boštjan Jazbec v Delu, 17. 8. 2017
14.08.2017   Odziv BS na prispevek pooblaščenca g. Antona Ropa v Delu 10. 8. 2017
26.07.2017   Odgovor Banke Slovenije na članek Dvajsetmilijonski črni oblak
19.07.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank
18.07.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, julij 2017
14.06.2017   Sporočilo za javnost - Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2017
13.06.2017   Sporočilo za javnost – Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2017
05.06.2017   Sporočilo za javnost - Odprta razpisa Banke Slovenije za kadrovske štipendije ter za nagrade za magistrska in doktorska dela
25.05.2017   Sporočilo za javnost - Centralne banke ESCB pozdravljajo objavo Kodeksa enotnih standardov in načel deviznega trga
24.05.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v marcu 2017
23.05.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2017
15.05.2017   Sporočilo za javnost - Poročilo Mednarodnega denarnega sklada v okviru rednih posvetovanj po IV. členu Statuta MDS
10.05.2017   Sporočilo za javnost – Zbirateljski kovanci ob 100.obletnici Majniške deklaracije v prodajo in obtok 29. maja
04.05.2017   Sporočilo za javnost - Banka Slovenije bo namenila 43 mio EUR lanskega presežka v proračun Republike Slovenije
28.04.2017   Odgovor na članek v Bančnem vestniku
24.04.2017   Objava zbornika Rethinking Monetary‒Fiscal Policy Coordination
21.04.2017   Obvestilo za javnost po 7. seji Nacionalnega sveta za plačila
21.04.2017   Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
14.04.2017   Odgovor na članka Sodobna kolaboracija in Banksterji v Mladini
12.04.2017   Sporočilo za javnost - Gospodarska in finančna gibanja, april 2017 in Povzetek makroekonomskih gibanj, april 2017
11.04.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v februarju 2017
05.04.2017   Odziv na izjavo Združenja Frank
04.04.2017   Odgovor na članek Finančnica, ki si je nakopala vrsto zamer
04.04.2017   Sporočilo za javnost - Danes prihaja v obtok novi bankovec za 50 €
28.03.2017   Sporočilo za javnost - Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji
16.03.2017   Sporočilo za javnost - Generacija €uro –zmagala ekipa Škofijske klasične gimnazije Šentvid
14.03.2017   Sporočilo za javnost – Objavljen Priročnik za upravljanje NPL mikro, malih in srednje velikih podjetij
13.03.2017   Sporočilo za javnost - Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve - 2016
04.03.2017   Odziv na članek v Sobotni prilogi Dela
03.03.2017   Odziv na kolumno Samopohabljanje v Mladini
01.03.2017   Sporočilo za javnost - Predsednik nemške centralne banke predaval v Banki Slovenije
21.02.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, februar 2017 in informacija o poslovanju bank v 2016
10.02.2017   Odgovor na članek v Delu Guverner bo zaposlil ženo svojega podpornika
06.02.2017   Sporočilo za javnost - Uspešno izvedena migracija slovenskega okolja na poravnalno platformo TARGET2-Securities
02.02.2017   Sporočilo za javnost - Obisk predsednika ECB ob obeležitvi 10. obletnice uvedbe evra v Sloveniji
01.02.2017   Sporočilo za javnost - Obisk predsednika ECB Maria Draghija v Ljubljani v četrtek, 2.februarja
01.02.2017   Odgovor Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani - Kazenska ovadba zaradi suma kaznivega dejanja napada na informacijski sistem
31.01.2017   Sporočilo za javnost - Pojasnilo vloge Banke Slovenije pri prenosu nedonosnih terjatev bank na DUTB in določanju prenosne vrednosti
25.01.2017   Sporočilo za javnost - Izdaja spominskega kovanca ob 10. obletnici uvedbe evra v Sloveniji
16.01.2017   Popravek navedb v člankih, objavljenih v časniku Delo 11. januarja 2017
10.01.2017   Sporočilo za javnost - Objavljeni novi gradivi Poročilo o finančni stabilnosti in Gospodarska in finančna gibanja
         

Odziv na izjavo Združenja Frank

Ljubljana, 5.4.2017

Banka Slovenije v nadaljevanju podaja nekaj pojasnil, ki se nanašajo na izjavo za javnost Združenja Frank z naslovom Nov ZpotK - dosedanja zaščita potrošnikov na področju stanovanjskih kreditov v Sloveniji je bila nezadostna in daleč pod evropskimi standardi!

V zvezi z izjavo za javnost Združenja Frank, da je bila dosedanja zaščita potrošnikov na področju stanovanjskih kreditov v Sloveniji nezadostna in daleč pod evropskimi standardi, navajamo nekaj pojasnil. Zakonodajalec je v oceni stanja in razlogih za sprejem predloga novega Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2) navedel, da je bila nova evropska zakonodaja sprejeta, ko je Evropska komisija ugotovila, da so zakoni, ki urejajo področje potrošniških kreditov zastareli in ne ustrezajo več potrebam sodobnega časa, poleg tega pa so pravila tako različna, da ovirajo prosti pretok finančnih storitev kot enega od glavnih ciljev oblikovanja notranjega trga. Poleg tega je izrecno navedeno, da kreditov za nepremičnino Direktiva 2008/48/ES zaradi posebnosti tovrstnih kreditov ni vključevala v področje uporabe, je pa ne glede na načelo popolne harmonizacije, na katerem je temeljila, državam članicam dopuščala, da uporabijo njena pravila tudi za druge vrste kreditov, če jih Direktiva 48/2008/EU ni urejala – torej tudi za hipotekarne kredite. To možnost je ob sprejetju ZPotK- 1 izkoristila tudi Republika Slovenija, zato se s predlogom zakona ureditev kreditov za nepremičnino, s katerim prenašamo Direktivo 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L št. 60 z dne 28. 2. 2014, str. 34; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/17/EU), samo nadgrajuje.

V zvezi z očitki glede prevelikih tveganj in usposobljenosti dajalcev kreditov, je prav tako treba izpostaviti, da je Evropska komisija sicer ugotavljala, da so se težave pojavljale predvsem zaradi neodgovornega ravnanja udeležencev na trgu, vendar zlasti kreditnih posrednikov in nebančnih dajalcev kreditov in da so težave v nekaterih državah članicah povezane tudi s slabšo strokovno usposobljenostjo osebja zlasti nebančnih dajalcev kreditov.

Posledično je Evropska komisija v Sporočilu z naslovom "Spodbujanje okrevanja evropskega gospodarstva" z dne 4. marca 2009 predlagala ukrepe v zvezi s kreditnimi pogodbami za nepremičnine in pravnim okvirjem za kreditno posredništvo. Ukrepi naj bi zagotovili preglednejše, učinkovitejše in bolj konkurenčne trge potrošniških hipotekarnih kreditov, ki bodo zagotavljali finančno stabilnost kreditnih trgov za nepremičnine in povrnili zaupanje potrošnikov v finančni sektor.

Iz vseh navedenih opisov ni nikjer razvidno, da bi bila ureditev neprimerna, nova ureditev le sledi razvoju trga in še večji zaščiti potrošnika, kar pa ne more hkrati pomeniti, da zaščite prej ni bilo. Še manj je taka trditev primerna za ozemlje Republike Slovenije, ki je že pred zahtevami Evropske zakonodaje uvedla pravila za kredite za nepremičnine, na novo pa sedaj dejansko ureja predvsem leasingodajalce.

Opozoriti pa je treba tudi na dejstvo, da v skladu z Ustavo zakoni in predpisi lahko veljajo za nazaj v zelo omejenih, z javnim interesom utemeljenih primerih. S tem, ko nov zakon določa dodatne pogoje pri kreditih za nepremičnino v tuji valuti, osebe, ki so sklenile kreditne pogodbe pred tem ne morejo biti "v kriminalno neenakopravnem položaju", saj bi v primeru, če bi zakonodajalec presodil, da je bila prejšnja ureditev neprimerna, z novim zakonom posegel tudi v že sklenjena pogodbena razmerja.

Združenje Frank v izjavi, v podkrepitev svojih trditev, navaja tudi izjavo viceguvernerja Marka Bošnjaka v oddaji Studio ob 17h. Citiramo: "Predstavnik Banke Slovenije Marko Bošnjak je v isti oddaji priznal, da so bile prav v teh bančnih poslih storjene napake, »iz katerih smo se nekaj naučili«. Na srečo g. Bošnjaku ni bilo treba plačati tega poduka, plačujemo ga kreditojemalci, ki jih je Banka Slovenije pustila na cedilu."
Primerjali smo citirano izjavo in magnetogram omenjene oddaje in ugotovili, da g.Bošnjak citiranega v oddaji ni govoril. Zato prosimo avtorje sporočila, da navedbo umaknejo.


Odnosi z javnostmi, Banka Slovenije
 

BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 47 19 000
Faks: 01 25 15 516
Kontakt
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti