Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Predstavitev

Razpisi

Zaposlitev

Javna naročila

Sporočila za javnost

Govori guvernerja

Konference in seminarji

Izobraževalni dan

Knjižnica

Katalog informacij javnega značaja

Povezave

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Banka Slovenije  > Sporočila za javnost  

Sporočila za javnost

   

Datum   Naslov sporočila za javnost
27.11.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, november 2017
16.11.2017   Odziv na pisanja in vprašanja medijev - Pisma guvernerja predsedniku ECB
30.10.2017   Sporočilo za javnost - Banka Slovenije vložila zahtevo za oceno ustavnosti
25.10.2017   Odgovor na članek Po hrvaškem tajkunu bo v Sloveniji kraljeval srbski, Siol, 21.10.2017
18.10.2017   Podelitev nagrad Banke Slovenije za magistrska in doktorska dela ob 26. obletnici uvedbe tolarja
13.10.2017   Sporočilo za javnost - Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
12.10.2017   Sporočilo za javnost - Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2017
10.10.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017
09.10.2017   Sporočilo za javnost Odbora za finančno stabilnost: Opozorilo glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute
29.09.2017   Sporočilo za javnost po 8. seji Nacionalnega sveta za plačila
14.09.2017   Sporočilo za javnost - Začenja se 3. mednarodna konferenca ECBN Evaluating the Effectiveness of Macroprudential Policies
08.09.2017   Sporočilo za javnost - Objava izbranih finančnih kazalnikov o poslovanju nefinančnih podjetij
01.09.2017   Mnenje Banke Slovenije o predlogu Zakona o Banki Slovenije - po vloženem amandmaju poslancev koalicije
30.08.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2017
29.08.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2017
28.08.2017   Popravek navedb v članku Guverner Jazbec bi šel v Washington v Delu, 24. 8. 2017
24.08.2017   Pojasnilo – Potencialna kandidatura za funkcijo predsednika Odbora guvernerjev v MDS in skupini SB
19.08.2017   Odgovor BS na članek Bo Gorenjsko banko prodajal kar Boštjan Jazbec v Delu, 17. 8. 2017
14.08.2017   Odziv BS na prispevek pooblaščenca g. Antona Ropa v Delu 10. 8. 2017
26.07.2017   Odgovor Banke Slovenije na članek Dvajsetmilijonski črni oblak
19.07.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank
18.07.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, julij 2017
14.06.2017   Sporočilo za javnost - Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2017
13.06.2017   Sporočilo za javnost – Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2017
05.06.2017   Sporočilo za javnost - Odprta razpisa Banke Slovenije za kadrovske štipendije ter za nagrade za magistrska in doktorska dela
25.05.2017   Sporočilo za javnost - Centralne banke ESCB pozdravljajo objavo Kodeksa enotnih standardov in načel deviznega trga
24.05.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v marcu 2017
23.05.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2017
15.05.2017   Sporočilo za javnost - Poročilo Mednarodnega denarnega sklada v okviru rednih posvetovanj po IV. členu Statuta MDS
10.05.2017   Sporočilo za javnost – Zbirateljski kovanci ob 100.obletnici Majniške deklaracije v prodajo in obtok 29. maja
04.05.2017   Sporočilo za javnost - Banka Slovenije bo namenila 43 mio EUR lanskega presežka v proračun Republike Slovenije
28.04.2017   Odgovor na članek v Bančnem vestniku
24.04.2017   Objava zbornika Rethinking Monetary‒Fiscal Policy Coordination
21.04.2017   Obvestilo za javnost po 7. seji Nacionalnega sveta za plačila
21.04.2017   Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
14.04.2017   Odgovor na članka Sodobna kolaboracija in Banksterji v Mladini
12.04.2017   Sporočilo za javnost - Gospodarska in finančna gibanja, april 2017 in Povzetek makroekonomskih gibanj, april 2017
11.04.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v februarju 2017
05.04.2017   Odziv na izjavo Združenja Frank
04.04.2017   Odgovor na članek Finančnica, ki si je nakopala vrsto zamer
04.04.2017   Sporočilo za javnost - Danes prihaja v obtok novi bankovec za 50 €
28.03.2017   Sporočilo za javnost - Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji
16.03.2017   Sporočilo za javnost - Generacija €uro –zmagala ekipa Škofijske klasične gimnazije Šentvid
14.03.2017   Sporočilo za javnost – Objavljen Priročnik za upravljanje NPL mikro, malih in srednje velikih podjetij
13.03.2017   Sporočilo za javnost - Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve - 2016
04.03.2017   Odziv na članek v Sobotni prilogi Dela
03.03.2017   Odziv na kolumno Samopohabljanje v Mladini
01.03.2017   Sporočilo za javnost - Predsednik nemške centralne banke predaval v Banki Slovenije
21.02.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, februar 2017 in informacija o poslovanju bank v 2016
10.02.2017   Odgovor na članek v Delu Guverner bo zaposlil ženo svojega podpornika
06.02.2017   Sporočilo za javnost - Uspešno izvedena migracija slovenskega okolja na poravnalno platformo TARGET2-Securities
02.02.2017   Sporočilo za javnost - Obisk predsednika ECB ob obeležitvi 10. obletnice uvedbe evra v Sloveniji
01.02.2017   Sporočilo za javnost - Obisk predsednika ECB Maria Draghija v Ljubljani v četrtek, 2.februarja
01.02.2017   Odgovor Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani - Kazenska ovadba zaradi suma kaznivega dejanja napada na informacijski sistem
31.01.2017   Sporočilo za javnost - Pojasnilo vloge Banke Slovenije pri prenosu nedonosnih terjatev bank na DUTB in določanju prenosne vrednosti
25.01.2017   Sporočilo za javnost - Izdaja spominskega kovanca ob 10. obletnici uvedbe evra v Sloveniji
16.01.2017   Popravek navedb v člankih, objavljenih v časniku Delo 11. januarja 2017
10.01.2017   Sporočilo za javnost - Objavljeni novi gradivi Poročilo o finančni stabilnosti in Gospodarska in finančna gibanja
         

Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2017

Ljubljana, 23. 5. 2017

Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivo Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2017.

Svetovne gospodarske razmere se izboljšujejo. Povečuje se rast globalne trgovine, krepi se industrijska proizvodnja, ugodni so tudi anketni kazalniki aktivnosti. Hkrati se nadaljuje rast evrskega gospodarstva, za katero Evropska komisija v zadnjih napovedih za leti 2017 in 2018 predvideva ohranjanje dinamike nekoliko pod 2 %. Ob padanju brezposelnosti bo glavni dejavnik rasti še naprej zasebna potrošnja, čeprav z nekoliko manjšim prispevkom, saj bo obrat v inflaciji ob nizki rasti plač znižal realno rast razpoložljivega dohodka.
Gospodarske razmere v Sloveniji so ugodne. Optimizem potrošnikov in rast zaposlovanja sta se v prvem četrtletju odrazila v visoki rasti prihodkov v številnih segmentih trgovine in storitev. Nadaljevala se je rast investicij, pri čemer imajo gospodarske družbe močno oporo v lastnih neto čistih dobičkih, ki so lani znašali 3,2 mrd EUR oziroma 8 % BDP. Hkrati prihaja do pričakovanega obrata v gradbeništvu. Gradbena aktivnost je bila marca – ob sicer močnem učinku osnove – medletno večja za več kot 40 %. V prvem četrtletju se je opazneje okrepil tudi izvozni sektor. Ob močni rasti izvoza, najbolj izrazito na trge EU, se je medletna rast proizvodnje predelovalnih dejavnosti marca okrepila že na 10 %. Pri tem se še naprej izboljšuje njena tehnološka intenzivnost, saj po rasti izstopajo tehnološko zahtevnejše dejavnosti. Presežek na tekočem računu plačilne bilance tako za zdaj – kljub močnejši domači porabi in poslabšanim pogojem menjave zaradi rasti uvoznih cen – še vztraja na visoki ravni. V enem letu do marca je znašal 6,8 % BDP. Visoka gospodarska rast naj bi se nadaljevala tudi v drugem četrtletju, saj podjetja v anketah pričakujejo nadaljnjo močno rast povpraševanja.
Kupno moč prebivalstva letos povečuje hitra rast zaposlovanja. V prvem četrtletju je bilo delovno aktivnih medletno več za 3 %, njihovo število pa se je povečalo v veliki večini dejavnosti. Močno rast zaposlovanja lahko pričakujemo tudi v drugem četrtletju, saj se vrednost kazalnika pričakovanega zaposlovanja, kot ga meri SURS, v zadnjih mesecih še krepi. Aprila je bilo brezposelnih 13,6 % oseb manj kot lani, vendar kljub hitremu zmanjševanju brezposelnosti rast plač za zdaj ostaja razmeroma šibka in nižja od inflacije. V prvem četrtletju so bile nominalne bruto plače medletno višje le za 1,5 %, realno pa nižje za 0,5 %. Rast realne mase plač sicer ostaja pozitivna, a je nižja od nominalne rasti, kar kaže, da je dvig inflacije že upočasnil dvigovanje kupne moči.
Zaradi ugodnih gospodarskih razmer je rast javnofinančnih prihodkov relativno visoka, kar ob obstoječi rasti odhodkov vodi v postopno zapiranje primanjkljaja. Po napovedih vlade in Evropske komisije se bosta primanjkljaj in dolg še naprej zniževala, pri čemer so napovedi vlade bolj optimistične. Ponovno prihaja tudi do razhajanj o oceni položaja Slovenije v gospodarskem ciklu. Evropska komisija predvsem v prihodnjem letu vidi relativno visoko pregrevanje gospodarstva, kar bi po pravilih Pakta za stabilnost in rast moralo voditi do večje fiskalne konsolidacije. Tako Ministrstvo za finance kot druge institucije tako visokega pregrevanja ne napovedujejo. Nadaljnja konsolidacija javnih financ je sicer nujna z vidika približevanja izravnani strukturni poziciji, vendar ostaja odprto vprašanje o obsegu in strukturi konsolidacijskih ukrepov.
Domači dejavniki inflacije so za zdaj vezani le na storitve. Medletna inflacija, merjena s HICP, se je aprila v primerjavi z marcem sicer znižala za 0,3 odstotne točke na 1,7 %, kar pa je bilo predvsem posledica izzvenevanja zunanjega šoka v cenah hrane z začetka leta in zniževanja medletne rasti cen energentov. Kljub krepitvi cenovnih pritiskov v proizvodno-dobavni verigi zaradi rasti uvoznih cen se cene industrijskih proizvodov še naprej znižujejo. Močneje pa rastejo cene storitev, in sicer v zadnjih mesecih razpršeno po cenovnih skupinah. Osnovna inflacija ostaja na ravni približno 1 % in se v primerjavi z lanskim drugim polletjem ni bistveno spreminjala. 

Publikacija: Povzetek makroekonomskih gibanj
 

BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 47 19 000
Faks: 01 25 15 516
Kontakt
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti