Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Predstavitev

Razpisi

Zaposlitev

Javna naročila

Sporočila za javnost

Govori guvernerja

Konference in seminarji

Izobraževalni dan

Knjižnica

Katalog informacij javnega značaja

Povezave

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Banka Slovenije  > Sporočila za javnost  

Sporočila za javnost

   

Datum   Naslov sporočila za javnost
27.11.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, november 2017
16.11.2017   Odziv na pisanja in vprašanja medijev - Pisma guvernerja predsedniku ECB
30.10.2017   Sporočilo za javnost - Banka Slovenije vložila zahtevo za oceno ustavnosti
25.10.2017   Odgovor na članek Po hrvaškem tajkunu bo v Sloveniji kraljeval srbski, Siol, 21.10.2017
18.10.2017   Podelitev nagrad Banke Slovenije za magistrska in doktorska dela ob 26. obletnici uvedbe tolarja
13.10.2017   Sporočilo za javnost - Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
12.10.2017   Sporočilo za javnost - Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2017
10.10.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017
09.10.2017   Sporočilo za javnost Odbora za finančno stabilnost: Opozorilo glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute
29.09.2017   Sporočilo za javnost po 8. seji Nacionalnega sveta za plačila
14.09.2017   Sporočilo za javnost - Začenja se 3. mednarodna konferenca ECBN Evaluating the Effectiveness of Macroprudential Policies
08.09.2017   Sporočilo za javnost - Objava izbranih finančnih kazalnikov o poslovanju nefinančnih podjetij
01.09.2017   Mnenje Banke Slovenije o predlogu Zakona o Banki Slovenije - po vloženem amandmaju poslancev koalicije
30.08.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2017
29.08.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2017
28.08.2017   Popravek navedb v članku Guverner Jazbec bi šel v Washington v Delu, 24. 8. 2017
24.08.2017   Pojasnilo – Potencialna kandidatura za funkcijo predsednika Odbora guvernerjev v MDS in skupini SB
19.08.2017   Odgovor BS na članek Bo Gorenjsko banko prodajal kar Boštjan Jazbec v Delu, 17. 8. 2017
14.08.2017   Odziv BS na prispevek pooblaščenca g. Antona Ropa v Delu 10. 8. 2017
26.07.2017   Odgovor Banke Slovenije na članek Dvajsetmilijonski črni oblak
19.07.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank
18.07.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, julij 2017
14.06.2017   Sporočilo za javnost - Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2017
13.06.2017   Sporočilo za javnost – Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2017
05.06.2017   Sporočilo za javnost - Odprta razpisa Banke Slovenije za kadrovske štipendije ter za nagrade za magistrska in doktorska dela
25.05.2017   Sporočilo za javnost - Centralne banke ESCB pozdravljajo objavo Kodeksa enotnih standardov in načel deviznega trga
24.05.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v marcu 2017
23.05.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2017
15.05.2017   Sporočilo za javnost - Poročilo Mednarodnega denarnega sklada v okviru rednih posvetovanj po IV. členu Statuta MDS
10.05.2017   Sporočilo za javnost – Zbirateljski kovanci ob 100.obletnici Majniške deklaracije v prodajo in obtok 29. maja
04.05.2017   Sporočilo za javnost - Banka Slovenije bo namenila 43 mio EUR lanskega presežka v proračun Republike Slovenije
28.04.2017   Odgovor na članek v Bančnem vestniku
24.04.2017   Objava zbornika Rethinking Monetary‒Fiscal Policy Coordination
21.04.2017   Obvestilo za javnost po 7. seji Nacionalnega sveta za plačila
21.04.2017   Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
14.04.2017   Odgovor na članka Sodobna kolaboracija in Banksterji v Mladini
12.04.2017   Sporočilo za javnost - Gospodarska in finančna gibanja, april 2017 in Povzetek makroekonomskih gibanj, april 2017
11.04.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v februarju 2017
05.04.2017   Odziv na izjavo Združenja Frank
04.04.2017   Odgovor na članek Finančnica, ki si je nakopala vrsto zamer
04.04.2017   Sporočilo za javnost - Danes prihaja v obtok novi bankovec za 50 €
28.03.2017   Sporočilo za javnost - Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji
16.03.2017   Sporočilo za javnost - Generacija €uro –zmagala ekipa Škofijske klasične gimnazije Šentvid
14.03.2017   Sporočilo za javnost – Objavljen Priročnik za upravljanje NPL mikro, malih in srednje velikih podjetij
13.03.2017   Sporočilo za javnost - Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve - 2016
04.03.2017   Odziv na članek v Sobotni prilogi Dela
03.03.2017   Odziv na kolumno Samopohabljanje v Mladini
01.03.2017   Sporočilo za javnost - Predsednik nemške centralne banke predaval v Banki Slovenije
21.02.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, februar 2017 in informacija o poslovanju bank v 2016
10.02.2017   Odgovor na članek v Delu Guverner bo zaposlil ženo svojega podpornika
06.02.2017   Sporočilo za javnost - Uspešno izvedena migracija slovenskega okolja na poravnalno platformo TARGET2-Securities
02.02.2017   Sporočilo za javnost - Obisk predsednika ECB ob obeležitvi 10. obletnice uvedbe evra v Sloveniji
01.02.2017   Sporočilo za javnost - Obisk predsednika ECB Maria Draghija v Ljubljani v četrtek, 2.februarja
01.02.2017   Odgovor Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani - Kazenska ovadba zaradi suma kaznivega dejanja napada na informacijski sistem
31.01.2017   Sporočilo za javnost - Pojasnilo vloge Banke Slovenije pri prenosu nedonosnih terjatev bank na DUTB in določanju prenosne vrednosti
25.01.2017   Sporočilo za javnost - Izdaja spominskega kovanca ob 10. obletnici uvedbe evra v Sloveniji
16.01.2017   Popravek navedb v člankih, objavljenih v časniku Delo 11. januarja 2017
10.01.2017   Sporočilo za javnost - Objavljeni novi gradivi Poročilo o finančni stabilnosti in Gospodarska in finančna gibanja
         

Odziv BS na prispevek pooblaščenca g. Antona Ropa v Delu 10. 8. 2017

Ljubljana, 12.8.2017

Banka Slovenije (BS) podaja odgovor na navedbe g. Uroša Čopa iz Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki kot pooblaščenca g. Antona Ropa v prispevku Banka Slovenije nad Antona Ropa v rubriki Pisma bralcev in odmevi (Delo, 10. 8. 2017).
G. Rop navaja, da je "dajanje izjav s strani Banke Slovenije, čeravno pod pretvezo anonimnosti in neopredeljevanja do konkretnega postopka, povsem neprimerno in nezakonito". Naj opozorimo, da je BS zavezanka po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in je posledično dolžna odgovarjati na vprašanja medijev (45. čl. Zakona o medijih).

Na obravnavano temo smo prejeli tri vprašanja medijev. Z odgovori BS ni ravnala nezakonito; ponovili smo zgolj navedbe iz nadzorniških odločb, ki sta skladno z 277. čl. Zakona o bančništvu objavljeni na spletni strani BS, in podali generalna pojasnila ter javno dostopne informacije, vezane na nadzorniško ukrepanje BS. BS v odgovorih ni razkrila identitete kršitelja, kot je razvidno - posebej iz odgovora 8.8.2017:
Vprašanje Dela, 2. 8. 2017:"V časniku Delo bi v izogib morebitnim napačnim interpretacijam prosili za pojasnila v zvezi z Ukrepom nadzora zoper člana nadzornega sveta z dne 23. 5. 2017, in sicer nas zanima: 1. Ali je BS razveljavila odločbo, izdano 4. 9. 2015 (in hkrati izdala novo odločbo 23. 5. 2017)? 2. Ali je iz odločbe BS, izdane 23. 5. 2017, upravičeno sklepati, da tudi nadaljnja oziroma nova odločitev sodišča v kazenskem postopku, ki teče, in morebitna oprostitev nekdanjega člana nadzornega sveta banke mnenja BS o njegovi neprimernosti za člana nadzornega sveta banke ne bo spremenila, saj, kot navajate, je "zamolčal dejstvo, da je v kazenskem postopku, kar kaže na njegovo neprofesionalnost, nespoštovanje etičnih standardov in nepregledno delovanje"?"
Odgovor BS, 2. 8. 2017: "Odločba, z dne 23. 5. 2017 je bila izdana na podlagi obnove postopka izdaje odločbe, z dne 4. 9. 2015 . Z odločbo, z dne 23. 5. 2017 je BS nadomestila odločbo, z dne 4. 9. 2015. Iz objave na spletni strani izhaja tudi, da je bil zoper odločbo, z dne 23. 5. 2017 začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2. Torej bo sedaj Upravno sodišče (ponovno) odločalo, ali je tožba upravičena. BS z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013, javno objavi informacije iz drugega odstavka 277. člena ZBan-2 v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi kršitev tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013 in je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije dokončen, kar z drugimi besedami pomeni, da razplet kazenskega postopka nujno ne vpliva na oceno primernosti iz odločbe BS, z dne 23. 5. 2017.
Kot smo nedavno že pojasnjevali: V splošnem velja, da je že samo dejstvo, da je član/kandidat za člana uprave ali NS banke v sodnem postopku oziroma je v postopku bil, relevantno za njegovo ustreznost. Zaključeni postopki vplivajo na ugled člana/kandidata, če je razsodba v njegovo škodo. Okoliščine postopka pa so lahko še vedno relevantne za oceno vpliva na ugled člana/kandidata tudi v primeru, ko pravosodni organ razsodi v njegovo korist. To še posebej velja v primerih, ko sodna odločitev temelji na procesnih razlogih in ne na dejstvih ali dejavnikih, ki so lahko relevantni za oceno ugleda člana/kandidata."

Vprašanja Dela, 3. 8. 2017: "Ali drži, da je upravno sodišče odločbo BS z dne 4. 9. 2017 razveljavilo?"
Odgovor BS, 3. 8. 2017:"BS je 4.9.2015 članu nadzornega sveta kreditne institucije izdala odločbo o prepovedi opravljanja funkcije člana nadzornega sveta. To odločbo je Vrhovno sodišče potrdilo. V zvezi s to odločbo je bil nato vložen predlog za obnovo postopka, ki ga je BS zavrnila, ker okoliščine, ki jih je kot razlog za obnovo navajal član nadzornega sveta, niso bile takšne, da bi lahko pripeljale do izdaje drugačne odločbe. Zoper odločbo o zavrnitvi predloga za obnovo postopka je bila vložena tožba na Upravno sodišče RS. Tožbi je Upravno sodišče RS ugodilo in odločbo o zavrnitvi predloga za obnovo postopka odpravilo in zadevo vrnilo BS v ponoven postopek. BS je v povezavi z odločbo Upravnega sodišča RS izdala sklep o obnovi postopka. Dne 23.5.2017 je BS izdala odločbo o razveljavitvi odločbe, z dne 4.9.2015, ki je bila predmet obnove, in nadomestitvi z novo odločbo."

Vprašanje RTVSLO, 8. 8. 2017: "Zanima me, kakšne so vse ugotovitve v zvezi z odločbo, ki ste jo izdali zoper nekdanjega predsednika vlade Antona Ropa? Kaj je razlog za ponovno izdajo odločbe? Ali G. Rop kandidira na kakšno nadzorniško funkcijo? Kaj se bo zgodilo z odločbo, če bo sodni postopek, ki teče na sodišču in je podlaga za izdajo odločbe BS padel in bo G. Rop ponovno oproščen? Ali lahko G.Rop od BS zahteva kakršnokoli odškodnino zaradi domnevne škode, ki mu jo je povzročila izdana odločba BS?"
Odgovor BS, 8. 8. 2017: "BS nadzorniške ukrepe objavlja v obsegu in na način, kot predvideva zakon, na spletni povezavi: http://www.bsi.si/nadzor-bank.asp?MapaId=1819. BS v svojih dodatnih pojasnilih glede objav nadzorniških ukrepov ne more razkriti informacij, ki niso bile namenjene javni objavi. Zato tudi ne moremo pojasnjevati oziroma potrjevati, kakšni ukrepi so bili sprejeti v zvezi z g. Ropom."

Ker sodni postopki še tečejo, se BS do ostalih navedb v uvodoma omenjenemu prispevku ne bo javno opredeljevala. To obenem pomeni, da bo BS vsa nova dejstva v zvezi s sodnimi postopki skrbno preučila pri morebitnih nadaljnjih postopkih.

Odnosi z javnostmi
Banka Slovenije
 
Objavljeno v Delu, 12.8.2017

BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 47 19 000
Faks: 01 25 15 516
Kontakt
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti