Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Predstavitev

Razpisi

Zaposlitev

Javna naročila

Sporočila za javnost

Govori guvernerja

Konference in seminarji

Izobraževalni dan

Knjižnica

Katalog informacij javnega značaja

Povezave

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Banka Slovenije  > Sporočila za javnost  

Sporočila za javnost

   

Datum   Naslov sporočila za javnost
27.11.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, november 2017
16.11.2017   Odziv na pisanja in vprašanja medijev - Pisma guvernerja predsedniku ECB
30.10.2017   Sporočilo za javnost - Banka Slovenije vložila zahtevo za oceno ustavnosti
25.10.2017   Odgovor na članek Po hrvaškem tajkunu bo v Sloveniji kraljeval srbski, Siol, 21.10.2017
18.10.2017   Podelitev nagrad Banke Slovenije za magistrska in doktorska dela ob 26. obletnici uvedbe tolarja
13.10.2017   Sporočilo za javnost - Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
12.10.2017   Sporočilo za javnost - Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2017
10.10.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017
09.10.2017   Sporočilo za javnost Odbora za finančno stabilnost: Opozorilo glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute
29.09.2017   Sporočilo za javnost po 8. seji Nacionalnega sveta za plačila
14.09.2017   Sporočilo za javnost - Začenja se 3. mednarodna konferenca ECBN Evaluating the Effectiveness of Macroprudential Policies
08.09.2017   Sporočilo za javnost - Objava izbranih finančnih kazalnikov o poslovanju nefinančnih podjetij
01.09.2017   Mnenje Banke Slovenije o predlogu Zakona o Banki Slovenije - po vloženem amandmaju poslancev koalicije
30.08.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2017
29.08.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2017
28.08.2017   Popravek navedb v članku Guverner Jazbec bi šel v Washington v Delu, 24. 8. 2017
24.08.2017   Pojasnilo – Potencialna kandidatura za funkcijo predsednika Odbora guvernerjev v MDS in skupini SB
19.08.2017   Odgovor BS na članek Bo Gorenjsko banko prodajal kar Boštjan Jazbec v Delu, 17. 8. 2017
14.08.2017   Odziv BS na prispevek pooblaščenca g. Antona Ropa v Delu 10. 8. 2017
26.07.2017   Odgovor Banke Slovenije na članek Dvajsetmilijonski črni oblak
19.07.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank
18.07.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, julij 2017
14.06.2017   Sporočilo za javnost - Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2017
13.06.2017   Sporočilo za javnost – Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2017
05.06.2017   Sporočilo za javnost - Odprta razpisa Banke Slovenije za kadrovske štipendije ter za nagrade za magistrska in doktorska dela
25.05.2017   Sporočilo za javnost - Centralne banke ESCB pozdravljajo objavo Kodeksa enotnih standardov in načel deviznega trga
24.05.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v marcu 2017
23.05.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2017
15.05.2017   Sporočilo za javnost - Poročilo Mednarodnega denarnega sklada v okviru rednih posvetovanj po IV. členu Statuta MDS
10.05.2017   Sporočilo za javnost – Zbirateljski kovanci ob 100.obletnici Majniške deklaracije v prodajo in obtok 29. maja
04.05.2017   Sporočilo za javnost - Banka Slovenije bo namenila 43 mio EUR lanskega presežka v proračun Republike Slovenije
28.04.2017   Odgovor na članek v Bančnem vestniku
24.04.2017   Objava zbornika Rethinking Monetary‒Fiscal Policy Coordination
21.04.2017   Obvestilo za javnost po 7. seji Nacionalnega sveta za plačila
21.04.2017   Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
14.04.2017   Odgovor na članka Sodobna kolaboracija in Banksterji v Mladini
12.04.2017   Sporočilo za javnost - Gospodarska in finančna gibanja, april 2017 in Povzetek makroekonomskih gibanj, april 2017
11.04.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v februarju 2017
05.04.2017   Odziv na izjavo Združenja Frank
04.04.2017   Odgovor na članek Finančnica, ki si je nakopala vrsto zamer
04.04.2017   Sporočilo za javnost - Danes prihaja v obtok novi bankovec za 50 €
28.03.2017   Sporočilo za javnost - Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji
16.03.2017   Sporočilo za javnost - Generacija €uro –zmagala ekipa Škofijske klasične gimnazije Šentvid
14.03.2017   Sporočilo za javnost – Objavljen Priročnik za upravljanje NPL mikro, malih in srednje velikih podjetij
13.03.2017   Sporočilo za javnost - Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve - 2016
04.03.2017   Odziv na članek v Sobotni prilogi Dela
03.03.2017   Odziv na kolumno Samopohabljanje v Mladini
01.03.2017   Sporočilo za javnost - Predsednik nemške centralne banke predaval v Banki Slovenije
21.02.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, februar 2017 in informacija o poslovanju bank v 2016
10.02.2017   Odgovor na članek v Delu Guverner bo zaposlil ženo svojega podpornika
06.02.2017   Sporočilo za javnost - Uspešno izvedena migracija slovenskega okolja na poravnalno platformo TARGET2-Securities
02.02.2017   Sporočilo za javnost - Obisk predsednika ECB ob obeležitvi 10. obletnice uvedbe evra v Sloveniji
01.02.2017   Sporočilo za javnost - Obisk predsednika ECB Maria Draghija v Ljubljani v četrtek, 2.februarja
01.02.2017   Odgovor Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani - Kazenska ovadba zaradi suma kaznivega dejanja napada na informacijski sistem
31.01.2017   Sporočilo za javnost - Pojasnilo vloge Banke Slovenije pri prenosu nedonosnih terjatev bank na DUTB in določanju prenosne vrednosti
25.01.2017   Sporočilo za javnost - Izdaja spominskega kovanca ob 10. obletnici uvedbe evra v Sloveniji
16.01.2017   Popravek navedb v člankih, objavljenih v časniku Delo 11. januarja 2017
10.01.2017   Sporočilo za javnost - Objavljeni novi gradivi Poročilo o finančni stabilnosti in Gospodarska in finančna gibanja
         

Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2017

Ljubljana, 29. avgust 2017

Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivo Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2017.

Gospodarske razmere v mednarodnem okolju so ugodne. Nadaljuje se predvidena krepitev gospodarske rasti, prišlo naj bi do sprememb v geografski strukturi. V zadnji reviziji svetovnih gospodarskih obetov (julij 2017) je MDS znižal napoved rasti za ZDA zaradi fiskalne politike, ki bo manj ekspanzivna, kot je bilo pričakovano. Navzgor pa je popravil napovedi za Japonsko in evrsko območje. V evrskem območju se je v letošnjem drugem četrtletju gospodarska rast okrepila na 2,2 %. Tudi napovedi rasti za Francijo, Nemčijo, Italijo in Španijo so bile popravljene navzgor.

Gospodarska rast v Sloveniji ostaja visoka. Zaupanje podjetij je visoko v vseh dejavnostih, optimistični ostajajo tudi potrošniki. Stopnje rasti industrijske proizvodnje, opravljenih gradbenih del in prihodkov v zasebnih storitvah še naprej opazno presegajo povprečne v evrskem območju. Med dejavnostmi po rasti letos izstopa gradbeništvo, saj se krepijo investicije v inženirske objekte ter v nestanovanjske in stanovanjske stavbe. Ob solidni bančni podpori je v močnem vzponu nepremičninski trg, kjer število transakcij po podatkih SURS že dobro leto presega predkrizno raven iz leta 2007, cene pa so se od dna v letu 2014 povišale že za približno 10 %, vendar še naprej zaostajajo za nepremičninskim vrhom pred krizo. Investicije v manjši meri povečuje tudi država, čeprav še ni prišlo do opaznejšega črpanja evropskih sredstev iz nove finančne perspektive. Domača proizvodnja še naprej bistveno presega domačo potrošnjo, kar se zrcali v visokem presežku menjave blaga in storitev, ki še naprej presega 9 % BDP.

Rast zaposlovanja ostaja visoka kljub pomanjkanju ustrezno kvalificiranih delavcev. Število delovno aktivnih, brez samozaposlenih kmetov, je bilo junija medletno višje za 3,3 %. Ponovno se krepi zaposlovanje prek agencij, narašča pa tudi zaposlovanje tujcev, kar sovpada s hitrim povečevanjem gradbene aktivnosti. Čeprav podjetja vedno bolj omenjajo težave s pridobivanjem ustreznih delavcev, tudi za naslednje mesece načrtujejo višje zaposlovanje. Število registriranih brezposelnih se je julija znižalo na 84.674 oseb, kar je skoraj 15 % manj kot julija lani. Čeprav ostaja strukturna brezposelnost visoka, se znižuje tudi število dolgotrajno brezposelnih, kar je poleg močne konjunkture lahko tudi posledica izvajanja aktivnih politik na trgu dela. Junija je medletna rast nominalne povprečne bruto plače dosegla 2,4 %, realne pa 1,5 %. Rast plač letos zaostaja za rastjo produktivnosti in še ne odraža pritiskov zaradi zniževanja presežne ponudbe dela.

Primanjkljaj proračuna RS se zmanjšuje hitreje od predhodnih načrtov. Po zadnjih ocenah Ministrstva za finance bo letos znašal 279 mio EUR, kar je precej manj od načrtovanega v lani sprejetem proračunu, ki je bil ocenjen na 681 mio EUR. Hitrejše zmanjševanje primanjkljaja je posledica ugodnejših gospodarskih razmer, ki zvišujejo davčne prihodke in zmanjšujejo proračunske transferje v blagajne socialnega zavarovanja. Več kot lani je tudi nedavčnih prihodkov, predvsem zaradi višjih vplačil dividend od predvidenih. Pričakovana nadaljnja krepitev gospodarske aktivnosti je dobro izhodišče za nadaljnje izboljševanje stanja javnih financ. Ključno bo ohranjanje odhodkov v načrtovani višini.

V Sloveniji inflacija za zdaj ostaja nizka kljub močni domači konjunkturi. Julija se je povišala z 0,9 % na 1,2 %, vendar je ostala pod povprečjem evrskega območja. Medletna rast cen nepredelane hrane se je povišala zaradi podražitve mesa in zelenjave. Hkrati se je upočasnilo zniževanje cen industrijskih proizvodov brez energentov, predvsem zaradi manj izrazitih učinkov razprodaj obleke in obutve, kar je verjetno posledica deregulacije sezonskih razprodaj. Posledično se je osnovna inflacija nekoliko povišala, vendar ostaja nizka v primerjavi z rastjo agregatov domačega povpraševanja. Julija se je spremenila metodologija obračunavanja cen naftnih derivatov, kar pa se za zdaj ni odrazilo v cenah energentov. Njihov prispevek k inflaciji se je znižal tudi julija, skladno s pojemajočim učinkom osnove in nizkimi cenami nafte na globalnem trgu. 

Publikacija: Povzetek makroekonomskih gibanj


 

BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 47 19 000
Faks: 01 25 15 516
Kontakt
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti