Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Predstavitev

Razpisi

Zaposlitev

Javna naročila

Sporočila za javnost

Govori guvernerja

Konference in seminarji

Izobraževalni dan

Knjižnica

Katalog informacij javnega značaja

Povezave

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Banka Slovenije  > Sporočila za javnost  

Sporočila za javnost

   

Datum   Naslov sporočila za javnost
27.11.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, november 2017
16.11.2017   Odziv na pisanja in vprašanja medijev - Pisma guvernerja predsedniku ECB
30.10.2017   Sporočilo za javnost - Banka Slovenije vložila zahtevo za oceno ustavnosti
25.10.2017   Odgovor na članek Po hrvaškem tajkunu bo v Sloveniji kraljeval srbski, Siol, 21.10.2017
18.10.2017   Podelitev nagrad Banke Slovenije za magistrska in doktorska dela ob 26. obletnici uvedbe tolarja
13.10.2017   Sporočilo za javnost - Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
12.10.2017   Sporočilo za javnost - Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2017
10.10.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017
09.10.2017   Sporočilo za javnost Odbora za finančno stabilnost: Opozorilo glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute
29.09.2017   Sporočilo za javnost po 8. seji Nacionalnega sveta za plačila
14.09.2017   Sporočilo za javnost - Začenja se 3. mednarodna konferenca ECBN Evaluating the Effectiveness of Macroprudential Policies
08.09.2017   Sporočilo za javnost - Objava izbranih finančnih kazalnikov o poslovanju nefinančnih podjetij
01.09.2017   Mnenje Banke Slovenije o predlogu Zakona o Banki Slovenije - po vloženem amandmaju poslancev koalicije
30.08.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2017
29.08.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2017
28.08.2017   Popravek navedb v članku Guverner Jazbec bi šel v Washington v Delu, 24. 8. 2017
24.08.2017   Pojasnilo – Potencialna kandidatura za funkcijo predsednika Odbora guvernerjev v MDS in skupini SB
19.08.2017   Odgovor BS na članek Bo Gorenjsko banko prodajal kar Boštjan Jazbec v Delu, 17. 8. 2017
14.08.2017   Odziv BS na prispevek pooblaščenca g. Antona Ropa v Delu 10. 8. 2017
26.07.2017   Odgovor Banke Slovenije na članek Dvajsetmilijonski črni oblak
19.07.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank
18.07.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, julij 2017
14.06.2017   Sporočilo za javnost - Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2017
13.06.2017   Sporočilo za javnost – Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2017
05.06.2017   Sporočilo za javnost - Odprta razpisa Banke Slovenije za kadrovske štipendije ter za nagrade za magistrska in doktorska dela
25.05.2017   Sporočilo za javnost - Centralne banke ESCB pozdravljajo objavo Kodeksa enotnih standardov in načel deviznega trga
24.05.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v marcu 2017
23.05.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2017
15.05.2017   Sporočilo za javnost - Poročilo Mednarodnega denarnega sklada v okviru rednih posvetovanj po IV. členu Statuta MDS
10.05.2017   Sporočilo za javnost – Zbirateljski kovanci ob 100.obletnici Majniške deklaracije v prodajo in obtok 29. maja
04.05.2017   Sporočilo za javnost - Banka Slovenije bo namenila 43 mio EUR lanskega presežka v proračun Republike Slovenije
28.04.2017   Odgovor na članek v Bančnem vestniku
24.04.2017   Objava zbornika Rethinking Monetary‒Fiscal Policy Coordination
21.04.2017   Obvestilo za javnost po 7. seji Nacionalnega sveta za plačila
21.04.2017   Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
14.04.2017   Odgovor na članka Sodobna kolaboracija in Banksterji v Mladini
12.04.2017   Sporočilo za javnost - Gospodarska in finančna gibanja, april 2017 in Povzetek makroekonomskih gibanj, april 2017
11.04.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v februarju 2017
05.04.2017   Odziv na izjavo Združenja Frank
04.04.2017   Odgovor na članek Finančnica, ki si je nakopala vrsto zamer
04.04.2017   Sporočilo za javnost - Danes prihaja v obtok novi bankovec za 50 €
28.03.2017   Sporočilo za javnost - Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji
16.03.2017   Sporočilo za javnost - Generacija €uro –zmagala ekipa Škofijske klasične gimnazije Šentvid
14.03.2017   Sporočilo za javnost – Objavljen Priročnik za upravljanje NPL mikro, malih in srednje velikih podjetij
13.03.2017   Sporočilo za javnost - Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve - 2016
04.03.2017   Odziv na članek v Sobotni prilogi Dela
03.03.2017   Odziv na kolumno Samopohabljanje v Mladini
01.03.2017   Sporočilo za javnost - Predsednik nemške centralne banke predaval v Banki Slovenije
21.02.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, februar 2017 in informacija o poslovanju bank v 2016
10.02.2017   Odgovor na članek v Delu Guverner bo zaposlil ženo svojega podpornika
06.02.2017   Sporočilo za javnost - Uspešno izvedena migracija slovenskega okolja na poravnalno platformo TARGET2-Securities
02.02.2017   Sporočilo za javnost - Obisk predsednika ECB ob obeležitvi 10. obletnice uvedbe evra v Sloveniji
01.02.2017   Sporočilo za javnost - Obisk predsednika ECB Maria Draghija v Ljubljani v četrtek, 2.februarja
01.02.2017   Odgovor Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani - Kazenska ovadba zaradi suma kaznivega dejanja napada na informacijski sistem
31.01.2017   Sporočilo za javnost - Pojasnilo vloge Banke Slovenije pri prenosu nedonosnih terjatev bank na DUTB in določanju prenosne vrednosti
25.01.2017   Sporočilo za javnost - Izdaja spominskega kovanca ob 10. obletnici uvedbe evra v Sloveniji
16.01.2017   Popravek navedb v člankih, objavljenih v časniku Delo 11. januarja 2017
10.01.2017   Sporočilo za javnost - Objavljeni novi gradivi Poročilo o finančni stabilnosti in Gospodarska in finančna gibanja
         

Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2017

Ljubljana, 30.8.2017

Svet Banke Slovenije je na seji 29. 8. 2017 obravnaval gradivo Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2017.

Bilančna vsota bančnega sistema je bila junija s 37,2 mrd EUR za 2,3% višja kot pred enim letom. Obseg bilančne vsote se je junija sicer zmanjšal, zaradi nižjih vlog države in drugih finančnih organizacij ter nadaljnjega razdolževanja bank na grosističnih trgih. Na stani naložb so se znižala predvsem sredstva bank na računu pri centralni banki in terjatve do drugih bank. Hkrati se je na naložbeni strani posojilna aktivnost do nebančnega sektorja še okrepila.

Rast posojil nebančnemu sektorju se je junija dvignila na 4,9%, zaradi višjih posojil gospodinjstvom in nefinančnim družbam. Nadaljuje se rast posojil gospodinjstvom: pospešena rast potrošniških posojil, z 12% medletno, in zadnje mesece pri 5,2% stabilizirana rast stanovanjskih posojil. Kljub nižji rasti stanovanjska posojila tako po obsegu kot polletnem prirastu še naprej presegajo potrošniška posojila. V strukturi novoodobrenih posojil se nadalje povečuje delež posojil po fiksnih obrestnih merah, narašča tudi njihova povprečna ročnost ob odobritvi. V zadnjih mesecih je opazen počasen zasuk navzgor pri obrestnih merah teh posojil, medtem ko variabilne obrestne mere ostajajo na doseženih nizkih ravneh. Vztrajno se krepi rast posojil nefinančnim družbam, ki je junija dosegla 5,8% medletno rast. V prvem polletju so ta posojila porasla predvsem malim in srednjim podjetjem v predelovalni dejavnosti.

Pri vlogah nebančnega sektorja se je rast junija nekoliko upočasnila. Od februarja naprej se upočasnjuje rast vlog gospodinjstev, a s 5,5% ostaja na solidni ravni. Vloge gospodinjstev tako ohranjajo vodilno vlogo med viri financiranja, saj so junija predstavljale 45,7% celotne pasive bank. Nadalje se spreminja ročnostna struktura vlog nebančnega sektorja v smeri vpoglednih vlog, ki so ob polletju znašale 66% vseh vlog nebančnega sektorja.

Kakovost kreditnega portfelja merjena kot delež nedonosnih izpostavljenosti (NPE), usklajenih s širšo EBA definicijo, se tudi v letu 2017 izboljšuje. V prvem polletju se je delež NPE zmanjšal za 1 odstotno točko na 7,5%. Kljub temu, da so večino znižanj predstavljala znižanja obsega NPE pri podjetjih, ta še vedno predstavljajo 2/3 NPE bančnega sistema. Znotraj sektorja podjetij izstopa v prvem polletju izboljšanje v predelovalni industriji, gostinstvu, gradbeništvu in poslovanju z nepremičninami.

Rast obsega kreditiranja nebančnega sektorja in v okviru tega rast posojil obrestovanih s fiksno obrestno mero, ki v zadnjih mesecih pri stanovanjskih posojilih kaže trend rasti, se odražata v nekoliko počasnejšem upadanju obrestnih prihodkov. Za močnejši vpliv na obrestne prihodke bo potrebno daljše obdobje kreditnega okrevanja. Hkrati se bankam še naprej zmanjšujejo tudi neto neobrestni prihodki, medtem ko ostajajo operativni stroški primerljivi z lanskimi. Neto obrestna marža se je v prvem polletju letošnjega leta znižala na 1,82. Pozitivni prispevek k finančnemu rezultatu bank ima nadaljnje sproščanje oslabitev in rezervacij na ravni sistema. Banke so v prvem polletju ustvarile za 253 mio EUR dobička pred obdavčitvijo, kar je 10% manj kot lani v enakem obdobju.

Kapitalska ustreznost bančnega sistema ostaja ugodna. Ob vplivu kreditne rasti na zviševanje kapitalskih zahtev se je kapitalska ustreznost v prvem četrtletju letos rahlo znižala. Količnik kapitalske ustreznosti na posamični osnovi je dosegel 20,6%, na konsolidirani osnovi pa 18,8%.

Likvidnostni položaj slovenskih bank ostaja ugoden, kar se kaže v relativno visokem količniku likvidnosti prvega razreda, solidnem obsegu sekundarne likvidnosti in visokem deležu prostega sklada finančnega premoženja za zavarovanje pri Evrosistemu. Ob nadaljnjem skrajševanju ročnosti vlog nebančnega sektorja in s tem povečevanju možnosti za nenadne likvidnostne potrebe je za banke pomemben zadosten obseg likvidnosti in ustrezno upravljanje z njo.

Publikacije: Mesečna infomacija o poslovanju bank


 

BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 47 19 000
Faks: 01 25 15 516
Kontakt
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti