Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Predstavitev

Razpisi

Zaposlitev

Javna naročila

Sporočila za javnost

Govori guvernerja

Konference in seminarji

Izobraževalni dan

Knjižnica

Katalog informacij javnega značaja

Povezave

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Banka Slovenije  > Sporočila za javnost  

Sporočila za javnost

   

Datum   Naslov sporočila za javnost
27.11.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, november 2017
16.11.2017   Odziv na pisanja in vprašanja medijev - Pisma guvernerja predsedniku ECB
30.10.2017   Sporočilo za javnost - Banka Slovenije vložila zahtevo za oceno ustavnosti
25.10.2017   Odgovor na članek Po hrvaškem tajkunu bo v Sloveniji kraljeval srbski, Siol, 21.10.2017
18.10.2017   Podelitev nagrad Banke Slovenije za magistrska in doktorska dela ob 26. obletnici uvedbe tolarja
13.10.2017   Sporočilo za javnost - Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
12.10.2017   Sporočilo za javnost - Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2017
10.10.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017
09.10.2017   Sporočilo za javnost Odbora za finančno stabilnost: Opozorilo glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute
29.09.2017   Sporočilo za javnost po 8. seji Nacionalnega sveta za plačila
14.09.2017   Sporočilo za javnost - Začenja se 3. mednarodna konferenca ECBN Evaluating the Effectiveness of Macroprudential Policies
08.09.2017   Sporočilo za javnost - Objava izbranih finančnih kazalnikov o poslovanju nefinančnih podjetij
01.09.2017   Mnenje Banke Slovenije o predlogu Zakona o Banki Slovenije - po vloženem amandmaju poslancev koalicije
30.08.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2017
29.08.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2017
28.08.2017   Popravek navedb v članku Guverner Jazbec bi šel v Washington v Delu, 24. 8. 2017
24.08.2017   Pojasnilo – Potencialna kandidatura za funkcijo predsednika Odbora guvernerjev v MDS in skupini SB
19.08.2017   Odgovor BS na članek Bo Gorenjsko banko prodajal kar Boštjan Jazbec v Delu, 17. 8. 2017
14.08.2017   Odziv BS na prispevek pooblaščenca g. Antona Ropa v Delu 10. 8. 2017
26.07.2017   Odgovor Banke Slovenije na članek Dvajsetmilijonski črni oblak
19.07.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank
18.07.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, julij 2017
14.06.2017   Sporočilo za javnost - Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2017
13.06.2017   Sporočilo za javnost – Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2017
05.06.2017   Sporočilo za javnost - Odprta razpisa Banke Slovenije za kadrovske štipendije ter za nagrade za magistrska in doktorska dela
25.05.2017   Sporočilo za javnost - Centralne banke ESCB pozdravljajo objavo Kodeksa enotnih standardov in načel deviznega trga
24.05.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v marcu 2017
23.05.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2017
15.05.2017   Sporočilo za javnost - Poročilo Mednarodnega denarnega sklada v okviru rednih posvetovanj po IV. členu Statuta MDS
10.05.2017   Sporočilo za javnost – Zbirateljski kovanci ob 100.obletnici Majniške deklaracije v prodajo in obtok 29. maja
04.05.2017   Sporočilo za javnost - Banka Slovenije bo namenila 43 mio EUR lanskega presežka v proračun Republike Slovenije
28.04.2017   Odgovor na članek v Bančnem vestniku
24.04.2017   Objava zbornika Rethinking Monetary‒Fiscal Policy Coordination
21.04.2017   Obvestilo za javnost po 7. seji Nacionalnega sveta za plačila
21.04.2017   Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
14.04.2017   Odgovor na članka Sodobna kolaboracija in Banksterji v Mladini
12.04.2017   Sporočilo za javnost - Gospodarska in finančna gibanja, april 2017 in Povzetek makroekonomskih gibanj, april 2017
11.04.2017   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v februarju 2017
05.04.2017   Odziv na izjavo Združenja Frank
04.04.2017   Odgovor na članek Finančnica, ki si je nakopala vrsto zamer
04.04.2017   Sporočilo za javnost - Danes prihaja v obtok novi bankovec za 50 €
28.03.2017   Sporočilo za javnost - Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji
16.03.2017   Sporočilo za javnost - Generacija €uro –zmagala ekipa Škofijske klasične gimnazije Šentvid
14.03.2017   Sporočilo za javnost – Objavljen Priročnik za upravljanje NPL mikro, malih in srednje velikih podjetij
13.03.2017   Sporočilo za javnost - Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve - 2016
04.03.2017   Odziv na članek v Sobotni prilogi Dela
03.03.2017   Odziv na kolumno Samopohabljanje v Mladini
01.03.2017   Sporočilo za javnost - Predsednik nemške centralne banke predaval v Banki Slovenije
21.02.2017   Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, februar 2017 in informacija o poslovanju bank v 2016
10.02.2017   Odgovor na članek v Delu Guverner bo zaposlil ženo svojega podpornika
06.02.2017   Sporočilo za javnost - Uspešno izvedena migracija slovenskega okolja na poravnalno platformo TARGET2-Securities
02.02.2017   Sporočilo za javnost - Obisk predsednika ECB ob obeležitvi 10. obletnice uvedbe evra v Sloveniji
01.02.2017   Sporočilo za javnost - Obisk predsednika ECB Maria Draghija v Ljubljani v četrtek, 2.februarja
01.02.2017   Odgovor Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani - Kazenska ovadba zaradi suma kaznivega dejanja napada na informacijski sistem
31.01.2017   Sporočilo za javnost - Pojasnilo vloge Banke Slovenije pri prenosu nedonosnih terjatev bank na DUTB in določanju prenosne vrednosti
25.01.2017   Sporočilo za javnost - Izdaja spominskega kovanca ob 10. obletnici uvedbe evra v Sloveniji
16.01.2017   Popravek navedb v člankih, objavljenih v časniku Delo 11. januarja 2017
10.01.2017   Sporočilo za javnost - Objavljeni novi gradivi Poročilo o finančni stabilnosti in Gospodarska in finančna gibanja
         

Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017

Ljubljana, 10. oktober 2017

Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017, ki zajema poslovanje bank do konca avgusta 2017.

Bilančna vsota bančnega sistema je avgusta dosegla 37,3 mrd EUR in medletni porast 2,1%. Od najnižjega doseženega obsega po letu 2008, septembra lani, je višja za 1 mrd EUR, pozitivne medletne rasti pa izkazuje od marca letos. Na strani naložb se povečuje rast kreditiranja nebančnega sektorja in zniževanje finančnih naložb, medtem ko se pri obveznostih nadaljuje razdolževanje na grosističnih trgih in porast vlog nebančnega sektorja. Vloge ohranjajo solidno rast, avgusta 5,2% medletno in predstavljajo 72% vseh virov bank. Delež vpoglednih vlog se zvišuje, avgusta na skoraj 68% vseh vlog nebančnega sektorja. Banke imajo veliko likvidnih oblik premoženja, katerih del lahko v prihodnosti še preusmerijo v posojila.

Rast posojil nebančnemu sektorju se krepi, avgusta se je zvišala na 5,1% medletno. Posojila gospodinjstvom in nefinančnim družbam (NFD) so se letos povečala za blizu 0,6 mrd EUR, pri čemer pa je prirast posojil NFD predstavljal le polovico prirasta posojil gospodinjstvom. Kljub relativno majhnim mesečnim prirastom se rast posojil NFD zvišuje in je avgusta dosegla 7,5% medletno, k čemur prispeva tudi bazni učinek, saj so se lani ta posojila še zmanjševala. Po anketnih podatkih se povpraševanje podjetij po posojilih povečuje, tako posojil za investicije, kot posojil za tekoče poslovanje. Del povpraševanja po posojilih, ki se ne realizira s sklenitvijo kreditne pogodbe, ostaja relativno visok, tako zaradi kreditne sposobnosti komitentov, kot visokih pričakovanj prosilcev o ugodnejših pogojih kreditiranja.
Kreditiranje podjetij v tujini se v zadnjih dveh letih umirja in se v nekaterih dejavnostih hkrati z zniževanjem tujega financiranja kaže pozitivna rast zadolževanja v domačih bankah. Vendar je ob doseženem visokem obsegu financiranja v tujini (ta po vrednosti dosega 80% obsega posojil podjetij pri domačih bankah), težko pričakovati večje preusmerjanje k domačim bankam tistih podjetij v večinski tuji lasti, ki so že vzpostavila neposredno ali posredno financiranje preko svojih (tujih) lastnikov.

Ohranja se trend zviševanja rasti posojil gospodinjstvom, avgusta na 7,5% medletno. Še naprej se krepi rast pri potrošniških posojilih, ki je avgusta presegla 13% medletno, medtem ko se rast stanovanjskih posojil že skoraj celo letošnje leto ohranja nekoliko nad petimi odstotki, avgusta na 5,2%. Kljub relativno visoki rasti kreditiranja pri banki ostaja zadolženost slovenskih gospodinjstev nizka. Rast cen stanovanjskih nepremičnin je v drugem četrtletju dosegla 8,3% medletno. Zaradi povečanih izdanih gradbenih dovoljenj in prodaj zemljišč za gradnjo je pričakovati, da se bo v prihodnje zmanjšal razkorak med ponudbo in povpraševanjem na stanovanjskem trgu.

Nadaljuje se trend izboljšanja kakovosti kreditnega portfelja. Delež NPE se je v letu 2017 do avgusta zmanjšal za 1,3 odstotne točke na 7,2%, obseg NPE pa v enakem obdobju za 0,5 mrd EUR na 3 mrd EUR. Izboljšanje kreditnega portfelja je opaziti tudi v segmentu podjetij, ki predstavljajo 2/3 NPE bančnega sistema. Delež NPE pri podjetjih je za 2,2 odstotne točke nižji kot decembra 2016 in predstavlja 14,6% izpostavljenosti bank do podjetij. Kakovost naložb v segmentu prebivalstva ostaja ugodna z deležem NPE v višini 3,1%.

Banke so v prvih osmih mesecih leta realizirale dobiček pred obdavčitvijo v višini 341 mio EUR. Bruto dohodek je bil v tem obdobju medletno nižji za 4,5%. Ob tem za primerjalnim lanskim obdobjem zaostajajo tako neto obrestni prihodki kot odhodki. Vendar se je zaostajanje obojih v zadnjih mesecih upočasnilo. Nekoliko bolj ugodna gibanja neto obrestnih prihodkov bank odražajo večjo posojilno aktivnost bank in stroškovno zelo ugodno strukturo financiranja. Avgusta je bila ustavljena negativna rast neto neobrestnih prihodkov, kar odraža tako večjo kreditno aktivnost kot dejstvo, da banke dajejo vse več poudarka pridobivanju višjih neobrestnih prihodkov. Banke so do konca avgusta na ravni bančnega sistema še sproščale oslabitve in rezervacije v skupni višini 32 mio EUR, kar je precej več kot lani v enakem obdobju. Operativni stroški so bili primerljivi z lanskimi v enakem obdobju.

Kapitalska ustreznost bančnega sistema se je v drugem četrtletju 2017 rahlo zmanjšala. Ob rasti kreditiranja nebančnega sektorja so se kapitalske zahteve povečale relativno bolj kot kapital. Raven kapitalske ustreznosti še naprej ostaja ugodna. Konec junija je tako na posamični osnovi znašala 20,5%, na konsolidirani pa 18,7%.

Kratkoročna presežna likvidnost slovenskega bančnega sistema ostaja visoka. Količnik likvidnosti prvega razreda se je v zadnjem obdobju sicer nekoliko zmanjšal, a ostaja na solidni ravni. Delež sekundarne likvidnosti se je povečal na 20% bilančne vsote, pri čemer se nadalje znižuje koncentracija vrednostnih papirjev RS v sekundarni likvidnosti.
 

 

Publikacija Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017 je na voljo na povezavi: Mesečna informacija o poslovanju bank

BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 47 19 000
Faks: 01 25 15 516
Kontakt
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti