Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Vprašanja in odgovori o sistemu jamstva za vloge

Jamstva v drugih državah

Sklad za jamstvo vlog

Publikacije sklada za jamstvo vlog

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Jamstvo za vloge v bankah  > Sklad za jamstvo vlog  

Sklad za jamstvo vlog

Konec leta 2016 je na podlagi Zakona o sistemu jamstva za vloge - ZSJV (Uradni list RS, št. 27/16) Banka Slovenije vzpostavila poseben sklad za jamstvo vlog. Sklad se financira s prispevki bank in hranilnic s sedežem v Republiki Sloveniji. Iz sredstev sklada se financira izplačilo kritja zajamčenih vlog, ter financiranje ukrepov reševanja ali prisilnega prenehanja, s katerimi se vlagateljem zagotavlja ohranitev dostopa do zajamčenih vlog.

Velikost sklada za jamstvo vlog

Ciljna raven sklada znaša 0,8 odstotka vsote vseh zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji (vsota teh vlog je okoli 16,2 mrd EUR). Sredstva v sklad banke vplačujejo z rednimi letnimi prispevki, dokler ni dosežena ciljna raven sklada 0,8% vseh zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji (najpozneje do 3. julija 2024). V primeru, če sklad za jamstvo vlog ne bi razpolagal z zadostnimi sredstvi za izplačilo zajamčenih vlog, bodo morale banke z izrednimi prispevki zagotoviti dodatna sredstva, zakon pa določa tudi možnost kratkoročnega posojila, ki ga skladu zagotovi država in likvidnostnega posojila, ki ga skladu ob ustreznem zavarovanju zagotovi Banka Slovenije.

Namen sklada

Po ZSJV se sredstva lahko uporabijo za:

  1. izplačilo kritja zajamčenih vlog;
  2. financiranje ukrepov reševanja ali prisilnega prenehanja, s katerimi se vlagateljem zagotavlja ohranitev dostopa do zajamčenih vlog, v skladu s predpisi, ki urejajo reševanje in prisilno prenehanje banke;
  3. kritje stroškov v zvezi z izplačilom kritja zajamčenih vlog;
  4. kritje stroškov upravljanja sklada;
  5. kritje stroškov zadolževanja iz 3. in 4. točke prvega odstavka 30. člena ZSJV.
     

Naložbena politika in stroški upravljanja sklada

V skladu z ZSJV naložbeno politiko za sredstva sklada določi Banka Slovenije in sicer tako, da se upošteva raznovrstnost naložb z nizko stopnjo tveganja in zagotavlja ustrezna razpoložljivost naložb sklada za potrebe izplačila zajamčenih vlog. Svet Banke Slovenije je s Sklepom o naložbeni politiki in stroških upravljanja sklada za jamstvo vlog določil splošni okvir naložbene politike sklada za jamstvo vlog ter nabor, izračun in zaračunavanje stroškov upravljanja sklada.
 

Evropska direktiva

Predpisi v Sloveniji

Obrazci

 

Informativna obvestila:

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti