Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema    

Nadzor bančnega sistema

Novembra 2014 je začel v Evropi delovati nov sistem nadzora bank. Vzpostavljen je Enotni mehanizem nadzora - EMN (angl. Single Supervisory Mechanism – SSM), ki ga sestavljajo Evropska centralna banka (ECB) in nacionalni nadzorni organi sodelujočih držav.
EMN je eden od stebrov bančne unije EU, katere cilj je obnovitev in ohranjanje zaupanja v evropski bančni sistem.

 Glavni cilji EMN so:

  • varnost in trdnost evropskega bančnega sistema,
  • večja finančna povezanost in stabilnost v Evropi,
  • enotno izvajanje nadzora.

ECB je 4. novembra 2014 prevzela neposredni nadzor nad 129 pomembnimi bankami v sodelujočih državah, kar predstavlja 82% bilančne vsote bank v evrskem območju. V Sloveniji med pomembne banke sodijo NLB, NKBM in Abanka.
Za vsako sistemsko pomembno banko je imenovana združena nadzorniška skupina (t. i. joint supervisory team - JST), ki jo vodi koordinator iz ECB, na nacionalni ravni pa delo JST koordinira podkoordinator iz Banke Slovenije.

ECB ima pooblastila, da:

  • izvaja nadzorniške/inšpekcijske preglede
  • izdaja in odvzema dovoljenja za opravljanje bančnih storitev
  • oceni pridobitve in odsvojitve kvalificiranih deležev
  • skrbi za spoštovanje bonitetnih pravil EU
  • določi višje kapitalske zahteve (»blažilnike«), če je to potrebno, da bi zmanjšala finančna tveganja.

Banke, ki v skladu s pravili niso uvrščene med pomembne banke, so imenovane »manj pomembne« institucije. Te še vedno nadzirajo nacionalni nadzorniki (tudi Banka Slovenije), ki pri tem tesno sodelujejo z ECB.
Podrobnjeje o nadzoru bank v Letnem poročilu 2015.

V rubriki Nadzor bančnega sistema najdete podatke:

 

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti