Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EBA proces Q&A

ITS Nadzorniško poročanje (ITS POR)

Uporaba nacionalnih diskrecij

Smernice in priporočila EBA

RTS/ITS

EMIR

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > CRD IV/CRR  > ITS Nadzorniško poročanje (ITS POR)

ITS Nadzorniško poročanje (ITS POR)

Nadzorniško poročanje ureja Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljevanju ITS POR).

ITS POR podrobno opredeljuje način poročanja bank nacionalnemu nadzorniku, vključno z naborom obrazcev za posamezno področje tveganja in finančno poročanje, nivo poročanja, frekvenco poročanja, referenčne datume in roke za posredovanje poročil ter podatkovni model za posredovanje podatkov (DPM).

Banka Slovenije na tej spletni strani banke tekoče seznanja z vsemi novostmi na področju nadzorniškega poročanja (tudi tehničnimi navodili za poročanje) ter objavlja seznam najpogostejših vprašanj in odgovorov (Q&A) v zvezi s poročanjem po ITS POR.
Informacije v zvezi z nadzorniškim poročanjem sicer objavlja Evropski bančni organ (EBA) in so dostopne na spletni strani EBA. Na spletni strani EBA Q&A  so na voljo tudi odgovori na vprašanja v zvezi s poročanjem, naslovljena na EBA prek Q&A procesa.
 

1. Pregled obrazcev ITS s frekvenco poročanja vključno s FINREP obrazci na posamični podlagi: Pregled obrazcev ITS s frekvenco poročanja vključno s FINREP obrazci na posamični podlagi (31.1.2017) 

2. Funkcionalni e-mail naslov za vprašanja bank: SNR_sn_porocila@bsi.si

3. Povezave na poročevalske standarde in DPM na spletni strani EBA:

4. Povezava na IT navodila Banke Slovenije:  Navodila   

5. Arhiv vprašanj in odgovorov (Q&A):

6. Q&A aktualno

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti