Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

AKTUALNO

Zakonodaja

Vprašanja in odgovori

Registri ESMA

Kazni

Povezave

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > EMIR  > AKTUALNO

AKTUALNO

novosti s področja EMIR

 

 • 24. 11. 2017: ESMA objavila sporočilo za javnost o izdanem dovoljenju za repozitorij sklenjenih poslov: NEX Abide Trade Repository AB, Švedska
 • 24. 11. 2017: ESA objavile izjavo o izmenjavi gibljivih kritij v zvezi s fizično poravnanimi terminskimi pogodbami
 • 21. 11. 2017: v OJ objavljeni uredbi glede posrednih ureditev kliringa (2017/2154 in 2017/2155)
 • 20. 11. 2017: ESMA nadgradila EMIR Q&A
 • 17. 11. 2017: ESMA je objavila posvetovalni dokument o smernicah za TR glede izračuna pozicij po EMIR
 • 24. 10. 2017: EC objavila osnutek spremembe uredbe o podaljšanju prehodnih obdobjih v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do CCP do 15. 6. 2018
 • 19. 10. 2017: ESMA objavila pregled trga IFI
 • 13. 10. 2017: EC sprejela izvedbeni sklep o ekvivalenci regulativnega okvirja v zvezi z IFI, ki so pod nadzorom US CFTC, z obveznostmi v zvezi s tehnikami zmanjševanja tveganj po EMIR (sporočilo za javnost)
 • 13. 10. 2017: EC in US CFTC napovedala skupni pristop pri obravnavi mest trgovanja z IFI (izjava
 • 11. 10. 2017: ECB objavila mnenje v zvezi s predlogom spremembe EMIR
 • 7. 10. 2017: objavljena deligirana uredba 2017/1800, ki spreminja RTS 151/2013
 • 4. 10. 2017: ECB objavila mnenje glede spremembe EMIR v zvezi z nadzorom CCP
 • 3. 10. 2017: ESMA posodobila validacijsko tabelo za TR
 • 3. 10. 2017: EC podprla večjo vlogo ECB pri nadzoru nad CCP
 • 2. 10. 2017: ESMA objavila posodobitev Q&A v zvezi z EMIR
 • 28. 9. 2017: Evropski Svet je objavil prvi kompromis glede predloga sprememb EMIR
 • 28. 9. 2017: CPMI in IOSCO objavila tehnični nasvet za harmonizacijo UPI (javna objava)
 • 22. 9. 2017: EC objavila predlog spremembe uredbe 149/2013
 • 20. 9. 2017: EC objavila predlog spremembe EMIR in njegov popravek v zvezi z nadzorom CCP tretjih držav
 • 11. 9. 2017: EC objavila mnenje, da začasna izključitev ETD iz obveznosti po 35. in 36. členu MiFIR ni potrebna (poročilo)
 • 24. 8. 2017: ESMA objavila poročilo o smernicah glede prenosa podatkov med TR
 • 23. 8. 2017: EPTF objavil posvetovalni dokument glede post-tradinga
 • 26. 7. 2017: ECB poziva nasprotne stranke k implementaciji FX globalnega kodeksa poslovanja
 • 25. 7. 2017: GFXC objavil priporočila glede javnih registrov izjav implementacije FX globalnega kodeksa poslovanja
 • 14. 7. 2017: CPMI-IOSCO objavila poročilo o spremljavi implementacije PFMI
 • 10. 7. 2017: ESMA objavila poročilo glede osnutka spremembe RTS 151/2013
 • 29. 6. 2017: EC sprejela spremembo RTS 151/2013
 • 29. 6. 2017: FSB objavil tri poročila v zvezi z reformami na področju trgovanja z IFI OTC
 • 28. 6. 2017: CPMI in IOSCO objavila poročilo glede nadzorniških stresnih testov CCP (sporočilo za javnost)
 • 27. 6. 2017: CPMI in IOSCO objavila poročilo glede harmonizacije kritičnih podatkovnih elementov v zvezi z IFI OTC (razen UTI in UPI)
 • 13. 6. 2017: EC objavila predlog sprememb uredbe 1095/2010 v zvezi z avtorizacijo in priznanjem CCP (aneks)
 • 10. 6. 2017: objavljena uredba o spremembi EMIR v zvezi z izvzetimi subjekti
 • 7. 6. 2017: objavljena uredba o podaljšanju prehodnih obdobih v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank do 15. 12. 2017
 • 1. 6. 2017: ESMA objavila posvetovalni dokument glede meril za obravnavo konflikta interesov s strani CCP
 • 29. 5. 2017: ESMA posodobila seznam CCP tretjih držav
 • 4. 5. 2017: EC predlaga spremembo EMIR - poenostavitev pravil glede poslovanja z IFI (javna objava, predlog sprememb EMIR, aneks k predlogu sprememb EMIR, Q&A glede predloga sprememb EMIR, govor Dombrovskisa glede EMIR)
   
  Predlagane so naslednje spremembe:
  ·         razširitev definicije FC; vključeni bodo tudi naslednji subjekti:
  o   SSPE (subjekti s posebnim namenom pri listinjenju);
  o   CSD;
  o   alternativni skladi iz (4)(1)(a) AIFMD
  ·         manjše FC bodo letno izračunavale prag kliringa (vse pod pragom bodo izvzete (FC-));
  ·         NFC bodo prag kliringa izračunavale letno;
  ·         kliring bo za NFC+ obvezen le za tiste razrede IFI, za katere je prag kliringa tudi dejasnko presežen;
  ·         mehanizem ustavitve kliringa;
  ·         ETD poročajo le CCP;
  ·         če pri transakcijah znotraj skupine (IGT) sodeluje vsaj ena NFC, za te IGT ne bo veljala obveznost poročanja TR;
  ·         transakcije z NFC- poročata FC oziroma CCP;
  ·         CCP in CM morajo nediskriminatorno zagotavljati storitve kliringa;
  ·         ponovno podaljšanje izvzetja iz kliringa za pokojninske sheme (dodatna 3 leta);
  ·         frontloading in backloading nista več obvezna;
  ·         dostop do TR bodo imele tudi osebe, v imenu katerih je bila transakcija poročana;
  ·         poenostavitev postopkov za pridobitev podatkov TR tretjih držav;
  ·         poenostavitev postopkov za razširitev dovoljenja TR.
 • 29. 4. 2017: objavljena sprememba RTS glede zamika pričetka obveznosti kliringa za nasprotne stranke iz 3. kategorije
 • 21. 4. 2017: ESRB objavil poročilo o reviziji EMIR
 • 21. 4. 2017:  ESMA objavila poročilo glede taks in tarif za TR po SFTR in v zvezi s spremembami EMIR 
 • 18. 4. 2017: ESMA objavila sporazum o sodelovanju v zvezi z nadzorom CCP Nove Zelandije
 • 10. 4. 2017: ESMA objavila mnenje o zahtevah iz 27. člena RTS 153/2013
 • 3. 4. 2017: ESMA objavila nadgradnjo Q&A v zvezi z EMIR
 • 31. 3. 2017: objava Deligirane uredbe Komisije 2017/610 glede podaljšanja prehodnih obdobij, povezanih s pokojninskimi shemami
 • 31. 3. 2017: ESMA objavila osnutek RTS v zvezi s SFTR in popravki EMIR
 • 20. 3. 2017: ESMA objavila dogovore o sodelovanju v zvezi z nadzorom CCP tretjih držav (Japonska, Dubai, Indija, Združeni arabski emirati)
 • 16. 3. 2017: EC sprejela uredbo o spremembi RTS 2015/2205, 2016/592 in 2016/1178 glede zamika datuma pričetka kliringa oseb iz tretje kategorije, in sicer z dnem 21. 6. 2019; 
 • 2. 3. 2017: EC sprejela spremembo delegirane uredbe glede oseb, ki so izvzete iz obveznosti EMIR (na seznam so dodane centralne banke Avstralije, Kanade, Hong Konga, Mehike, Singapurja in Švice)
 • 28. 2. 2017: CPMI in IOSCO objavila tehnične napotke glede harmonizacije UTI
 • 25. 2. 2017: objavljen popravek RTS o tehnikah zmanjševanja tveganja
 • 23. 2. 2017: ESA objavile izjavo glede prošnje industrije v povezavi z izzivi, ki jih s 1. 3. 2017 prinaša pričetek obveznosti izmenjave gibljivih zavarovanj
 • 10. 2. 2017: ESMA objavila spletno stran za Q&A
 • 3. 2. 2017: objavljen popravek ang. verzije RTS o tehnikah zmanjševanja tveganja (corrigendumto RTS 2016/2251)
 • 3. 2. 2017: ESMA objavila letno poročilo za leto 2016 in plan dela za leto 2017 na področju nazora CRA, TR in CCP tretjih držav
 • 2. 2. 2017: ESMA objavila nadgradnjo Q&A glede EMIR
 • 31. 1. 2017: ESMA objavila posvetovalni dokument v zvezi s smernicami glede prenosa podatkov med TR
 • 30. 1. 2017: ESMA objavila pismo, naslovljeno na EC, kjer podaja predloge za pregled EMIR in pristojnosti  za ukrepanje
 • 25. 1. 2017: ESMA objavila mnenje glede izvzetja obveznosti kliringa španskih pokojninskih shem
 • 23. 1. 2017: ESMA objavila govor Stevena Maijoorja
 • 21. 1. 2017: objavljena uredba št. 2017/104 o spremembi RTS št. 148/2013 glede minimalnih podatkov, ki se poročajo TR
 • 21. 1. 2017: objavljena uredba št. 2017/105  o spremembi ITS št. 1247/2012 glede oblike in pogostosti poročanja TR  
 • 20. 1. 2017: EC sprejela popravek RTS št. 2016/2251 o tehnikah zmanjševanja tveganja
 • 18. 1. 2017: EBA in ESMA objavili poročilo glede obveznosti izmenjave zavarovanj v povezavi s CRR in EMIR (sporočilo za javnost)
 • 16. 1. 2017: ESMA je izdala mnenje glede izvzetja iz obveznosti kliringa za švedske pokojninske sheme (21_Pension_Notification_Finansinspektionen_SE-1 in 23_Pension_Notification_Finansinspektionen_SE-1)
 • 5. 1. 2017: ESMA objavila metodologijo glede obveznega pregleda v povezavi z avtorizacijo in nadzorom CCP
 • 20. 12. 2016: EC sprejela uredbo o podaljšanju prehodnih obdobij za pokojninske sheme
 • 19. 12. 2016: ESMA objavila posvetovalni dokument glede provizij za TR skladno z EMIR in SFTR
 • 16. 12. 2016: Izvedbeni sklepi EC o enakovrednosti regulatornega okvira za CCP: Indije, Nove Zelandije, Brazilije, Dubaja, Združenih arabskih emiratov in Japonske 
 • 15. 12. 2016: RTS o tehnikah zmanjševanja tveganja po EMIR
 • 15. 12. 2016: ESMA objavila posvetovalni dokument v zvezi z RTS glede javne objave podatkov s strani TR
 • 14. 12. 2016: ESMA dodala ICE Clear US Inc. na seznam priznanih CCP tretjih držav
 • 10. 12. 2016: Izvedbena uredba EC o podaljšanju prehodnih obdobij za izpostavljenosti do CCP (podaljšano do 15. 7. 2017)

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti