Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Izdana dovoljenja

Izrečeni ukrepi

Podatki o nedonosnih izpostavljenostih

Finančni kazalniki podjetij

Podatki o izpostavljenostih, zavarovanih z nepremičninami

Zakoni, predpisi in smernice

Opcije in nacionalne diskrecije

SREP

Zbirni statistični podatki

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > Nadzorniška razkritja  > Izrečeni ukrepi

Izrečeni ukrepi

Razkritje informacij o izrečenih ukrepih na podlagi 277. člena ZBan-2

Banka Slovenije z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013, javno objavi informacije iz drugega odstavka 277. člena ZBan-2 v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi kršitev tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013 in je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije dokončen.
Pri razkritjih informacij o izrečenih ukrepih, ki ne razkrivajo identitete kršitelja, je za pravno osebo, ki je banka ali hranilnica, uporabljen izraz kreditna institucija, medtem ko se pri fizičnih osebah za oba spola uporablja moški spol.

Razkritje informacij o izrečenem ukrepu predsedniku uprave kreditne institucije z dne 29. 8. 2017

Razkritje informacij o izrečenem ukrepu članu uprave kreditne institucije z dne 29. 8. 2017

Razkritje informacij o izrečeni sankciji kreditni instituciji in odgovorni osebi z dne 29. 8. 2017

Razkritje informacij o izrečeni sankciji kreditni instituciji in odgovorni osebi z dne 29. 8. 2017

Ukrep nadzora zoper člana nadzornega sveta z dne 1. 8. 2017

Ukrep nadzora zoper člana nadzornega sveta z dne 23. 5. 2017

Razkritje informacij o izrečenem ukrepu pravni osebi dne 10. 5. 2017

Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora kreditni instituciji dne 24. 1. 2017

Ukrep nadzora zoper kreditno institucijo zaradi kršitev s področja kreditnega kveganja, z dne 1. 8. 2016

Ukrep nadzora zoper kreditno institucijo zaradi kršitev s področja korporativnega upravljanja, z dne 3. 5. 2016

Ukrep nadzora zoper kreditno institucijo zaradi nedoseganja zahtev SREP 2015, z dne 3.5.2016

Ukrep nadzora zoper kreditno institucijo zaradi nedoseganja zahtev SREP 2015 z dne 31.3.2016

Ukrep nadzora zoper kvalificiranega imetnika po 269. členu ZBan-2 z dne 31. 3. 2016

Ukrep nadzora zoper člana uprave kreditne institucije z dne 24. 9. 2015

Ukrep nadzora zoper kvalificiranega imetnika z dne 17. 9. 2015

Ukrep nadzora zoper člana nadzornega sveta z dne 4. 9. 2015

Ukrep nadzora zoper člana nadzornega sveta z dne 26. 5. 2015

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti