Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Aktualno

Zakonodaja

Vprašanja in odgovori

Ukrepi

Povezave

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > SFTR  

SFTR

Cilj Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 – SFTR (ang. Regulation on transparency of securities financing transactions and of reuse oziroma z delovnim naslovom Securities financing transactions regulation) je zagotovitev učinkovitega poročanja podrobnih informacij o poslih financiranja z vrednostnimi papirji (SFT) repozitorijem sklenjenih poslov (TR) ter razkritje teh informacij vlagateljem v investicijske sklade in ureditev preglednosti ponovne uporabe zavarovanj s premoženjem, ki je mogoča samo z izrecnim soglasjem nasprotne stranke ponudnice ter mora biti razvidna na računu vrednostnih papirjev nasprotne stranke ponudnice (oziroma v tretjih državah na drug ustrezen način).
 
SFTR določa obveznosti za nasprotne stranke v poslih s SFT (repo posli, posoja in izposoja vrednostnih papirjev ali blaga, posli nakupa in ponovne prodaje ali posel prodaje in ponovnega nakupa, posli kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja), kot so navedene v spodnji tabeli.
 

Obveznosti banke, BPD CNS, CSD UCITS, AIFM Ostale FNS NNS  člani ESCB, BIS, organi, ki upravljajo javni dolg
poročanje transakcij* 12 m 15 m 18 m 18 m 21 m û
hramba dokumentacije  ü  ü  ü  ü  ü  û
informiranje investitorjev
û
û 
prospekti, polletna in letna poročila 
û
û
 û
obveznosti v zvezi s ponovno uporabo  13.7.2016  13.7.2016 13.7.2016 13.7.2016  13.7.2016  û
procedure za poročanje kršitev  ü  ü  ü ü   ü ü

*Opomba: navedena obdobja pomenijo prehodno obdobje, v katerem pričnejo veljati obveznosti za posamezne nasprotne stranke (v povezavi s sprejetim delegiranim aktom).
 
Banke morajo torej na podlagi SFTR poročati TR vse transakcije s SFT in hraniti dokumentacijo (skladno s 4. členom SFTR), upoštevati pogoje v zvezi s ponovno uporabo (iz 15. člena SFTR) in vzpostaviti procedure za interno poročanje kršitev (24. člen SFTR).

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti