Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Aktualno

Zakonodaja

Vprašanja in odgovori

Ukrepi

Povezave

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > SFTR  > Ukrepi

Ukrepi

Poročanje ESMA (25. člen SFTR)
-          pristojni nadzorni organi morajo na letni ravni ESMA poročati agregirane in granularne podatke o ukrepih, sankcijah in globah v zvezi s kršitvami SFTR;
-          ob javni objavi ukrepov, sankcij in glob pristojni nadzorni organi o tem nemudoma poročajo ESMA.
 
Javna objava odločb (26. člen SFTR)
-         v primeru kršitev 4. in 15. člena SFTR pristojni nadzorni organi javno objavijo odločbo o izrečeni sankciji, pri čemer razkrijejo tip in vrsto kršitve ter identiteto kršitelja, razen če bi bila s tem ogrožena preiskava v teku oziroma stabilnost finančnega trga, pri čemer lahko: objavo odložijo, objavijo anonimno odločbo ali odločbe ne objavijo ter o tem obvestijo ESMA;
-         objava mora biti dostopna na spletnih straneh pristojnega organa naslednjih 5 let od dneva objave.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti