Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Izdana dovoljenja

Izrečeni ukrepi

Podatki o nedonosnih izpostavljenostih

Finančni kazalniki podjetij

Podatki o izpostavljenostih, zavarovanih z nepremičninami

Zakoni, predpisi in smernice

Opcije in nacionalne diskrecije

SREP

Zbirni statistični podatki

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > Nadzorniška razkritja  > Zbirni statistični podatki

Zbirni statistični podatki

To poglavje vsebuje nadzorniška razkritja o zbirnih statističnih podatkih v skladu s členom 143(2) Direktive 2013/36/EU. Zbirni statistični podatki predstavljajo najpomembnejše vidike izvajanja bonitetnega okvira za banke in hranilnice, ki so v Republiki Sloveniji opredeljene kot manj pomembne institucije (LSI, iz angl. less significant institutions).
Razkritja vključujejo konsolidirane podatke o finančnem sektorju, kreditnem tveganju, operativnem tveganju, tržnem tveganju in nadzorniške ukrepe Banke Slovenije.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti