Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Izdana dovoljenja

Izrečeni ukrepi

Podatki o nedonosnih izpostavljenostih

Finančni kazalniki podjetij

Podatki o izpostavljenostih, zavarovanih z nepremičninami

Zakoni, predpisi in smernice

Opcije in nacionalne diskrecije

SREP

Zbirni statistični podatki

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > Nadzorniška razkritja  > Podatki o izpostavljenostih, zavarovanih z nepremičninami

Podatki o izpostavljenostih, zavarovanih z nepremičninami

Podatki o izgubah iz naslova izpostavljenosti, zavarovanih z nepremičninami

V skladu s tretjim odstavkom 101. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Banka Slovenije na zbirni podlagi objavlja podatke o izgubah iz naslova izpostavljenosti, zavarovanih z nepremičninami, za katere banke uporabljajo uteži tveganja za izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu, kot so določene v 125. in 126. členu Uredbe (EU) št. 575/2013 (35% za izpostavljenosti, zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami in 50% za izpostavljenosti, zavarovane s poslovnimi nepremičninami). 

Objavi zgoraj omenjenih podatkov je namenjen obrazec C 15.00, ki je del Izvedbene uredbe Komisije o poročanju (št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 z njenimi spremembami). V obrazcu se zbirajo podatki o izgubah za del izpostavljenosti, ki ne presega 60% tržne vrednosti nepremičnine (stolpec 10) ter podatki o izgubah za del izpostavljenosti, ki je v celoti zavarovan s tržno vrednostjo nepremičnine (stolpec 30). 

V tabeli so objavljeni podatki za slovenski bančni sistem po stanju na dan 30. 6. 2017 in 31. 12. 2016.

C 15.00 - IZPOSTAVLJENOSTI IN IZGUBE IZ NASLOVA KREDITOV, ZAVAROVANIH Z NEPREMIČNINAMI (CR IP LOSSES)
Država: SLOVENIJA 
  

V tisoč EUR                                                                                                

  Vsota izgub iz naslova kreditov do referenčnih ravni Vsota skupnih izgub Vsota izpostavljenosti
Vrstica Stolpec 10 30 50
31.12.2016
10 zavarovani s: Stanovanjske nepremičnine 3.919 6.228 2.147.619
20 zavarovani s: Poslovne nepremičnine 4.370 6.873 1.422.379
30.06.2017
10 zavarovani s: Stanovanjske nepremičnine 3.226 4.229 1.751.975
20 zavarovani s: Poslovne nepremičnine 1.771 4.246 1.280.794


 Tabela v .xlsx

Posodobljeno: 12.09.2017

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti