Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Izdana dovoljenja

Izrečeni ukrepi

Podatki o nedonosnih izpostavljenostih

Finančni kazalniki podjetij

Podatki o izpostavljenostih, zavarovanih z nepremičninami

Zakoni, predpisi in smernice

Opcije in nacionalne diskrecije

SREP

Zbirni statistični podatki

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > Nadzorniška razkritja  > Izdana dovoljenja

Izdana dovoljenja

Razkritje informacij o izdanih dovoljenjih na podlagi 276. člena ZBan-2*

 *Seznami vključujejo dovoljenja, ki so bila izdana po datumu uveljavitve ZBan-2.

Dovoljenja za kvalificiranje deleže v bankah in hranilnicah

Datum izdaje dovoljenja Delničar Banka Delež v %
30. 6. 2015 Advent International Corporation,
AI Lake (Luxembourg) S.ŕ r.l.
Addiko Bank d.d. nad 50 (posredno)
4. 3. 2016 Biser Bidco, S.a.r.l. Luksemburg in Apollo Global Management, LLC Nova Kreditna banka Maribor d.d. nad 50
21. 6. 2016 AIK Banka AD Beograd in njej nadrejene osebe Gorenjska banka d.d. Kranj nad 10 do 20
23. 6. 2016 Biser Bidco, S.a.r.l. Luksemburg in njemu nadrejene osebe KBS banka d.d. nad 50
16. 9. 2016 UniCredit S.p.A. UniCredit Banka Slovenija d.d. nad 50
24. 11. 2016 M&V Investments AD Beograd Gorenjska banka d.d. Kranj nad 10 do 20
(posredno)
 
21. 2. 2017 AIK Banka AD Beograd in njej nadrejene osebe Gorenjska banka d.d. Kranj nad 50
13. 6. 2017 Privredna banka Zagreb d.d. in njej nadrejena oseba Banka Intesa Sanpaolo d.d. nad 50
       


Dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice

Datum izdaje dovoljenja Oseba Banka
4. 8. 2015 Barbara Cerovšek Zupančič Deželna banka Slovenije d.d.
10. 11. 2015 Matej Golob Matzele Abanka d.d.
17. 2. 2016 Hedvika Usenik UniCredit Banka Slovenija d.d.
17. 2. 2016 Günter Friedl UniCredit Banka Slovenija d.d.
17. 2. 2016 Sergio Marino UniCredit Banka Slovenija d.d.
19. 2. 2016 Boštjan Hazabent Banka Sparkasse d.d.
3. 5. 2016 Aleš Kavčič Primorska hranilnica Vipava d.d.
12. 7. 2016 Miha Mihič Addiko Bank d.d.
13. 9. 2016 Jaka Vadnjal Hranilnica Lon d.d., Kranj
13. 9. 2016 Bojan Mandič Hranilnica Lon d.d., Kranj
27. 9. 2016 Goran Katušin SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
19. 10. 2016 Laszlo Pelle Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
7. 12. 2016 Josef Gröblacher Nova Kreditna banka Maribor d.d.
7. 12. 2016 Jonathan Charles Locke Nova Kreditna banka Maribor d.d.
24. 2. 2017 John Michael Denhof Nova Kreditna banka Maribor d.d.
14. 3. 2017 Alessandro Pontoglio UniCredit Banka Slovenija d.d.
29. 3. 2017 Renato Založnik Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
12. 6. 2017 Matevž Slapničar Abanka d.d.
6. 7. 2017 Ivan Ivičić Banka Intesa Sanpaolo d.d.
12. 7. 2017 Drago Kavšek Banka Intesa Sanpaolo d.d.
     


Dovoljenja za opravljanje storitev bank in hranilnic

Datum izdaje dovoljenja Banka Storitve
7. 7. 2015 Banka Koper d.d. finančni zakup (lizing, najem)
30. 5. 2016 Gorenjska banka d.d., Kranj finančni zakup (lizing, najem)
30. 6. 2016 Gorenjska banka d.d., Kranj trženje investicijskih skladov
20. 12. 2016 Banka Koper d.d. svetovanje v zvezi z naložbami (investicijsko svetovanje)
13. 6. 2017 Delavska hranilnica d.d., Ljubljana  odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring)
     

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti