Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > Predpisi za področje nadzora  

Predpisi za področje nadzora

Bonitetni regulativni okvir za banke sestavlja množica različnih evropskih in nacionalnih predpisov. To so uredbe, regulativni in izvedbeni tehnični standardi ter nacionalna zakonodaja in podzakonski predpisi. Omenjeni okvir dopolnjujejo še smernice in priporočila Evropskega bančnega organa, različni dokumenti Evropske centralne banke, pa tudi drugi relevantni dokumenti.
Za lažji pregled nad vsemi predpisi in drugimi dokumenti, ki jih morajo upoštevati oz. poznati banke, so le-ti razdeljeni po posameznih vsebinskih področjih (povezave spodaj). Vsebinska področja praviloma sledijo strukturi poglavij v uredbi CRR, dodana pa so še druga relevantna poglavja. Z namenom čim bolj celovite predstavitve obstoječega in prihodnjega regulativnega okvira za banke pregled vključuje tako že veljavne dokumente kot posvetovalne dokumente in dokumente v vmesnih fazah postopka sprejemanja, pred njihovo dokončno objavo v relevantnih Uradnih listih. Pregled se bo predvidoma osveževal tedensko.

Seznam predpisov:

 ► Zakoni, direktive in uredbe
 ► Opcije in diskrecije
 ► Kapital
 ► Kreditno tveganje 
                       - Splošni predpisi
                       - Standardizirani in IRB pristop za izračun kapitalske zahteve 
                       - Listinjenje
                       - Kreditno tveganje nasprotne stranke
 ► Tržno tveganje, tveganje poravnave in tveganje CVA
 ► Operativno tveganje
 ► Likvidnost 
                       - LCR, NSFR, dodatne likvidnostne metrike 
                       - Obremenitev sredstev in načrti financiranja 
                       - Količnik likvidnosti in načrtovanje tokov likvidnosti
 ► Velike izpostavljenosti in tveganje koncentracije 
 ► Finančni vzvod
 ► Ureditev notranjega upravljanja
 ► Načrtovanje sanacije in zgodnje posredovanje
 ► Konsolidirani nadzor in finančni konglomerati
 ► Kapitalski blažilniki 
 ► Licenciranje
 ► Razkritja, revizija in poslovne knjige
 ► II. steber
 ► Ostalo
 

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti