Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Banke v Sloveniji

Hranilnice v Sloveniji

Kreditne institucije držav EGP v Sloveniji

Predstavništva kreditnih institucij v Sloveniji

Posebne finančne institucije držav EGP v Sloveniji

Kreditni posredniki

Kreditni posredniki za nepremičnine

Nadzorniška razkritja

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja  > Kreditni posredniki za nepremičnine

Kreditni posredniki za nepremičnine

Kreditni posredniki za nepremičnine - Informacijska točka

1. Identifikacijski podatki o pristojnih organih držav članic v zvezi s kreditno pogodbo za nepremičnino so objavljeni na spletnih straneh Evropske komisije:

https://ec.europa.eu/info/law/mortgage-credit-directive-2014-17-eu/monitoring-and-enforcement_sl

2. Pogoji, ki jih mora kreditni posrednik izpolnjevati za posredovanje potrošniških kreditov ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti v Republiki Sloveniji

V skladu z Zakonom o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljevanju ZPotK-2) mora kreditni posrednik pred začetkom posredovanja potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanja svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti pridobiti dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje teh storitev.

Pogoji, ki jih mora kreditni posrednik izpolnjevati za pridobitev dovoljenja Banke Slovenije, so določeni v ZPotK-2 in Sklepu o pogojih za posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti (Uradni list RS, št. 9/17).
 

  • Register kreditnih posrednikov z dovoljenjem Banke Slovenije za posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino (Trenutno ni takih subjektov.)
     

3. Čezmejno opravljanje storitev posredovanja potrošniških kreditov ali izvajanja svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti

a) Kreditni posrednik v državi članici gostiteljici

Kreditni posrednik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki pridobi dovoljenje za posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino v skladu z ZPotK-2 in namerava prvič neposredno ali prek podružnice posredovati potrošniške kredite za nepremičnino ali izvajati svetovalne storitve v zvezi s temi krediti v državi članici gostiteljici, mora o tej nameri obvestiti Banko Slovenije v skladu s 73. členom ZPotK-2.

Kreditni posrednik finančne institucije iz četrte alineje prvega odstavka 58. člena ZPotK-2 ne more na podlagi dovoljenja iz 63. člena ZPotK-2 posredovati potrošniških kreditov za nepremičnine ali izvajati svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti v državi članici gostiteljici, v kateri tem finančnim institucijam ni dovoljeno opravljati storitev potrošniškega kreditiranja za nepremičnine.

b) Kreditni posrednik iz druge države članice v Republiki Sloveniji

Kreditni posrednik s sedežem v drugi državi članici lahko v Republiki Sloveniji prek podružnice ali neposredno posreduje potrošniške kredite za nepremičnino ali izvaja svetovalne storitve v zvezi s temi krediti, če je pridobil dovoljenje za posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti v matični državi članici in če Banka Slovenije predhodno prejme obvestilo s strani pristojnega organa matične države članice o nameri prvega posredovanja potrošniških kreditov za nepremičnino na območju Republike Slovenije, z informacijami iz četrtega odstavka 73. člena ZPotK-2.

Kreditni posrednik iz druge države članice lahko v Republiki Sloveniji neposredno ali preko podružnice posreduje potrošniške kredite za nepremičnino le v okviru tistih dejavnosti iz 14. točke 2. člena ZPotK-2 ali izvaja svetovalne storitve v zvezi s temi krediti, za katere je pridobil dovoljenje v matični državi članici in le za dajalca kredita iz prve, druge in četrte alineje prvega odstavka 58. člena ZPotK-2:
- kreditno institucijo, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih in finančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo;
- kreditno institucijo s sedežem v drugi državi članici, ki preko podružnice opravlja storitev potrošniškega kreditiranja za nepremičnine v Republiki Sloveniji in je pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih in finančnih storitev v matični državi članici;
- finančno institucijo, katere izključna ali pretežna dejavnost je opravljanje storitev finančnega zakupa v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, in v kateri ima banka ali banka države članice najmanj 20-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 20-odstotni delež v kapitalu ali katere bilančna vsota po stanju ob koncu preteklega koledarskega leta je najmanj enaka 50.000.000 eurov in je pridobila dovoljenje za opravljanje storitev finančnega zakupa nepremičnin v skladu s 67. členom ZPotK-2.
 

 
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti