Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled plačilnih sistemov

Pregled sistemov za poravnavo vrednostnih papirjev

Pregled drugih ureditev

Dovoljenja Banke Slovenije

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov  

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Plačilni sistemi in sistemi za poravnavo vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: plačilni in poravnalni sistemi) predstavljajo nabor instrumentov, postopkov, pravil in tehnološke podpore za prenos informacij in poravnavo denarnih sredstev oziroma finančnih instrumentov med njihovimi udeleženci. Plačilni in poravnalni sistemi v modernem gospodarstvu tako predstavljajo osnovno infrastrukturo, ki omogoča prenos denarnih sredstev in finančnih instrumentov med subjekti na trgu, zato so varni in učinkoviti plačilni in poravnalni sistemi nujna osnova za varno in učinkovito delovanje finančnega sistema ter s svojim zanesljivim in učinkovitim delovanjem prispevajo k splošni stabilnosti in učinkovitosti gospodarstva. Zaradi navedenega imajo centralne banke v svoji splošni vlogi zagotavljanja finančne stabilnosti poseben interes za njihovo nemoteno delovanje.

Omenjen interes centralne banke med drugim uveljavljajo tudi preko izvajanja funkcije pregleda plačilnih in poravnalnih sistemov. Ta je postala bolj jasno izražena v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, in sicer kot odgovor na precejšnje povečanje vrednosti poravnanih transakcij v plačilnih in poravnalnih sistemih ter povečanje centralizacije in tehnološke kompleksnosti infrastrukture, kar ob neustreznem obvladovanju tveganj lahko ogrozi finančno stabilnost.

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov je centralnobančna funkcija, katere cilj je zagotavljati varnost in učinkovitost plačilnih in poravnalnih sistemov preko procesov spremljanja, analiziranja in usmerjanja sprememb v teh sistemih, za doseganje ciljev glede njihove varnosti in učinkovitosti.

S tem pregled plačilnih in poravnalnih sistemov prispeva k zagotavljanju sistemske stabilnosti oziroma zmanjševanju sistemskega tveganja ter ohranjanju zaupanja javnosti v plačilne in poravnalne sisteme.

V okviru izvajanja funkcije pregleda so centralne banke zaznale tudi potrebo po definiranju in zagotavljanju določenih priporočil, standardov in metodologij. V skladu z navedenim so se v preteklih letih na mednarodnem nivoju okrepile iniciative oblikovanja in uveljavljanja mednarodnih priporočil, standardov ter metodologij za izvajanje pregleda plačilnih in poravnalnih sistemov. Več o pregledniških standardih na področju plačilnih in poravnalnih sistemov si lahko preberete TU.

Pregled se je sprva osredotočal le na čezmejne neto plačilne sisteme za plačila velikih vrednosti, kasneje pa se je razširil tudi na plačilne sisteme za plačila velikih vrednosti znotraj držav, plačilne sisteme za plačila malih vrednosti in sisteme za poravnavo vrednostnih papirjev ter na druge ureditve na tem področju (kot so plačilni instrumenti, korespondenčno bančništvo in zunanji ponudniki storitev).

Podlaga za izvajanje funkcije pregleda plačilnih in poravnalnih sistemov, ki izhaja iz strateškega cilja Evrosistema glede zagotavljanja tekočega delovanja plačilnih in poravnalnih sistemov, je opredeljena v Okviru za politiko pregleda v Evrosistemu (angl. Eurosystem oversight policy framework). Na nacionalni ravni je ta naloga določena v Zakonu o Banki Slovenije, konkretizirana pa v Zakonu o trgu finančnih instrumentov in Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti