Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

TARGET2-Slovenija

SIMP-PS

Poravnava kartic

Poravnava bankomatov

Multilateralni kliring MasterCard

Multilateralni kliring Activa

Plačilni sistem Moneta

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Plačilni sistemi v Sloveniji  > SIMP-PS

SIMP-PS

SIMP-PS je plačilni sistem, v okviru katerega delujejo tri storitve. V sklopu teh storitev se obdelujejo plačilni nalogi, odrejeni z različnimi plačilnimi instrumenti SEPA (kreditnimi plačili SEPA, direktnimi obremenitvami SEPA po osnovni shemi in direktnimi obremenitvami SEPA po medpodjetniški shemi).

V okviru plačilnega sistema SIMP-PS, katerega upravljavec je družba Bankart d.o.o.,  delujejo naslednje storitve:

  • SIMP-PS IKP, v sklopu katere se izvršujejo kreditna plačila SEPA, kjer sta tako ponudnik plačilnih storitev plačnika kot ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila udeleženca plačilnega sistema SIMP-PS in vključena v storitev SIMP-PS IKP;
  • SIMP-PS IDD-C, v sklopu katere se izvršujejo direktne obremenitve SEPA (ki se izvajajo po pravilih osnovne sheme), kjer sta tako ponudnik plačilnih storitev plačnika kot ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila udeleženca plačilnega sistema SIMP-PS in vključena v storitev SIMP-PS IDD-C ter
  • SIMP-PS IDD-B, v sklopu katere se izvršujejo direktne obremenitve SEPA (ki se izvajajo po pravilih medpodjetniške sheme), kjer sta tako ponudnik plačilnih storitev plačnika kot ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila udeleženca plačilnega sistema SIMP-PS in vključena v storitev SIMP-PS IDD-B.

Procesiranje plačil v plačilnem sistemu SIMP-PS poteka ločeno za vsako izmed treh storitev. V okviru posamezne storitve je tako vključen izračun neto terjatev oziroma neto obveznosti posameznega udeleženca, ki je vključen v posamezno storitev, nasproti klirinški skupini (vsem udeležencem, ki so vključeni v posamezno storitev) kot celoti.

Poravnavo denarnih terjatev in obveznosti v okviru posamezne storitve izvaja Banka Slovenije preko računov udeležencev v plačilnem sistemu TARGET2-Slovenija, in sicer:

  • pri storitvi SIMP-PS IKP se poravnava izvede šestkrat dnevno,
  • pri storitvi SIMP-PS IDD-C se poravnava izvede enkrat dnevno,
  • pri storitvi SIMP-PS IDD-B se poravnava izvede enkrat dnevno.

Plačilni sistem SIMP-PS je opredeljen kot pomemben plačilni sistem, saj so v zvezi z njim podane okoliščine iz 151. člena ZPlaSS. Za tovrstne plačilne sisteme velja omejitev iz tretjega odstavka 155. člena, ki določa, da ponudniki plačilnih storitev iz 3. in 8. točke prvega odstavka tega člena (to so družbe za izdajo elektronskega denarja in plačilne institucije) ne morejo biti udeleženci ali posredni udeleženci pomembnega plačilnega sistema, razen v vlogi upravljavca plačilnega sistema.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti