Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

TARGET2-Slovenija

SIMP-PS

Poravnava kartic

Poravnava bankomatov

Multilateralni kliring MasterCard

Multilateralni kliring Activa

Plačilni sistem Moneta

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Plačilni sistemi v Sloveniji  > Plačilni sistem Moneta

Plačilni sistem Moneta

Plačilni sistem Moneta je bilateralni neto plačilni sistem, kjer Nova Kreditna banka Maribor d.d. izvaja funkcijo klirinškega in poravnalnega agenta. Nova Kreditna banka Maribor d.d. izračunava bilateralne pozicije na osnovi prometa iz naslova plačevanja z uporabo mobilnega telefona (oziroma plačilnega instrumenta Moneta) na plačilnih mestih ter pripadajočih provizij med udeleženci plačilnega sistema, in sicer za transakcije, pri katerih sta tako izdajatelj kot pridobitelj (sklenitelj pogodbe s trgovcem) člana plačilne sheme Moneta in s tem hkrati tudi udeleženca Plačilnega sistema Moneta. 
 
Poravnava terjatev in obveznosti v Plačilnem sistemu Moneta poteka preko računov udeležencev plačilnega sistema pri Novi Kreditni banki Maribor d.d.
V plačilnem sistemu je za obvladovanje posledic realizacije finančnega tveganja in zagotavljanje pravočasnosti poravnave vzpostavljen instrument zavarovanja za pokrivanje nekritih neto dolžniških pozicij, ki se uporablja v primeru, da posamezen udeleženec na svojem poravnalnem računu nima dovolj denarnih sredstev za poravnavo svojih dolžniških pozicij.
 
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti