Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

TARGET2

STEP2

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Vključenost v vseevropske plačilne sisteme  > TARGET2

TARGET2

TARGET2 je vseevropski plačilni sistem bruto poravnave v realnem času za plačila v evrih, ki ga upravlja Evrosistem. Sistem TARGET2 je pričel z delovanjem dne 19.11.2007 kot naslednik sistema TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) in temelji na enotni tehnološki platformi. Tako so vsem udeležencem sistema TARGET2 na voljo enake storitve, ne glede na to iz katere države je posamezen udeleženec. Čeprav je sistem TARGET2 v pravnem smislu vzpostavljen kot »sistem sistemov«, ki jih posamezne centralne banke upravljajo v skladu z nacionalno zakonodajo (v Sloveniji je to sistem TARGET2-Slovenija), pa so pogoji za udeležbo v sistemu skoraj v celoti harmonizirani. Tako je vsem udeležencem sistema TARGET2 na voljo enoten nabor funkcionalnosti, za vse udeležence veljajo enotni standardi posredovanja nalogov za poravnavo, enotni pogoji udeležbe in enotna cenovna politika.

V sistem TARGET2 je vključenih preko 4.000 udeležencev: centralnih bank in ECB, bank, hranilnic in drugih kreditnih institucij, ki opravljajo storitve plačilnega prometa. Sistem TARGET2 je namenjen predvsem za poravnavo plačil velikih vrednosti in časovno kritičnih plačil v evro valuti tako domačih (med udeleženci znotraj države) kot čezmejnih (med udeleženci v državah vključenih v sistem TARGET2). V sistemu TARGET2 se poravnavajo tudi plačila strank, ki jih je po obsegu več kot 50% od vseh plačil, procesiranih v sistemu TARGET2. Poravnava plačil se izvede individualno in takoj, če je le na računu pošiljatelja dovolj sredstev za poravnavo plačila. Zaradi zahtev uporabnikov so v sistemu TARGET2 uvedeni tudi mehanizmi za učinkovito upravljanje z likvidnostjo na računih bank, kar omogoča tekoče izvajanje plačilnega prometa.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti