Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

TARGET2

STEP2

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Vključenost v vseevropske plačilne sisteme  > STEP2

STEP2

V okviru platforme STEP2 družba EBA Clearing upravlja vseevropski plačilni sistem STEP2 SCT za izvrševanje domačih in čezmejnih kreditnih plačil SEPA in vseevropski plačilni sistem STEP2 M-PEDD za izvrševanje domačih in čezmejnih direktnih obremenitev SEPA.

SEPA EKP

Banka Slovenije omogoča slovenskim bankam in hranilnicam posredno udeležbo v plačilnem sistemu STEP2 SCT s tem, da zagotavlja povezavo sistema SEPA EKP, ki ga upravlja družba Bankart d. o. o., do plačilnega sistema STEP2 SCT. Z namenom zagotavljanje te povezave je Banka Slovenije od 28. januarja 2008, to je od vzpostavitve plačilnega sistema STEP2 SCT, neposredni udeleženec tega plačilnega sistema.

Z zagotavljanjem povezave med sistemom SEPA EKP, ki ga upravlja družba Bankart d. o. o., in plačilnim sistemom STEP2 SCT Banka Slovenije slovenskim bankam in hranilnicam omogoča izmenjavo kreditnih plačil SEPA z več tisoč ponudniki plačilnih storitev v Evropi.
Seznam bank in hranilnic (udeležencev SEPA EKP), ki jim Banka Slovenije zagotavlja posredno udeležbo v plačilnem sistemu STEP2 SCT, je na voljo na spletni strani družbe Bankart d. o. o.

SEPA EDD

Banka Slovenije omogoča slovenskim bankam in hranilnicam posredno udeležbo v plačilnem sistemu STEP2 M-PEDD s tem, da zagotavlja povezavo sistema SEPA EDD, ki ga upravlja družba Bankart d. o. o. do plačilnega sistema STEP2 M-PEDD. S tem Banka Slovenije kot neposreden udeleženec plačilnega sistema STEP2 M-PEDD slovenskim bankam in hranilnicam omogoča, da lahko izpolnijo zahtevo po dosegljivosti bančnih računov za čezmejne direktne obremenitve SEPA, ki jo ponudnikom plačilnih storitev, dosegljivim za direktne obremenitve po domačih plačilnih shemah, narekuje Uredba o čezmejnih plačilih v Skupnosti (Uredba (ES) št. 924/2009 z dne 16. septembra 2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti, UL L 266, 9.10.2009).
Seznam bank in hranilnic, ki jim Banka Slovenije zagotavlja posredno udeležbo v plačilnem sistemu STEP2 M-PEDD (udeležencev sistema SEPA EDD  je objavljen na spletni strani družbe Bankart d.o.o.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti