Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Enotna struktura transakcijskega računa

Kontrolni izračuni (BBAN in IBAN)

Obvezna uporaba IBAN v plačilnem prometu

Vrste bančnih računov

Register transakcijskih računov

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Transakcijski račun  > Vrste bančnih računov

Vrste bančnih računov

Plačilni račun

Z uveljavitvijo ZPlaSS je bil uveden pojem »plačilnega računa«, ki je račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev in je namenjen izvrševanju plačilnih transakcij.
Plačilne račune vodijo ponudniki plačilnih storitev. Zakon posebej opredeljuje, da imajo lahko plačilne institucije odprte zgolj plačilne račune.

Transakcijski račun

Transakcijski račun je plačilni račun, ki ga odpre banka s sedežem v Republiki Sloveniji ali podružnica banke države članice v Republiki Sloveniji v imenu enega ali več uporabnikov.

 
Transakcijski račun je namenjen izvrševanju plačilnih transakcij in drugim namenom, povezanih z opravljanjem bančnih storitev za uporabnika.

Status transakcijskega računa ima tudi t.i. fiduciarni račun, ki je transakcijski račun s posebnim statusom. Značilnost fiduciarnega računa je, da ga imetnik odpre v svojem imenu in za račun tretjih oseb.

Skupni plačilni račun

Skupni plačilni račun je račun, ki ga odpre ponudnik plačilnih storitev v imenu dveh ali več fizičnih oseb ali v imenu dveh ali več pravnih oseb.

Varčevalni račun

Značilno za varčevalne račune je, da so namenjeni izključno varčevanju. Za varčevalne račune je značilno, da s teh računov, torej v breme privarčevanih sredstev ni možno opravljati plačilnega prometa.

Po preteku varčevanja se privarčevana sredstva v skladu s pogodbo o varčevanju prenesejo na račun, ki je določen v varčevalni pogodbi ali pa se sredstva izplačajo v gotovini.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti