Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Enotna struktura transakcijskega računa

Kontrolni izračuni (BBAN in IBAN)

Obvezna uporaba IBAN v plačilnem prometu

Vrste bančnih računov

Register transakcijskih računov

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Transakcijski račun  > Register transakcijskih računov

Register transakcijskih računov

Ureditev registra transakcijskih računov je opredeljena v 10. poglavju Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS). Na podlagi 238. člena je obveznosti in pristojnosti v zvezi z upravljanjem registra transakcijskih računov 1. julija 2010 prevzela Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
 
Banka Slovenije je v vlogi upravljavca registra transakcijskih računov nastopala vse od njegove vzpostavitve; ureditev registra transakcijskih računov je bila prvotno opredeljena v 28. in 29. členu Zakona o plačilnem prometu ter podzakonskih predpisih izdanih na podlagi teh dveh členov. V prehodnem obdobju, to je od pričetka uporabe ZPlaSS 1. novembra 2009, pa do 1. julija 2010, je register transakcijskih računov upravljala še Banka Slovenije.
Dostop do podatkov oziroma pridobitev podatkov iz registra transakcijskih računov od 1. julija 2010 omogoča AJPES.
 
Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov so javni in dostopni na spletni strani AJPES.
 
Podatki o transakcijskih računih fizičnih oseb so zaupni in jih lahko pridobijo tisti, ki so do njih upravičeni. AJPES bo upravičenim prosilcem posredoval podatke o transakcijskih računih fizičnih oseb oziroma jim omogočil neposredni dostop do teh podatkov. Več o pridobitvi oziroma dostopu do podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb, je na voljo na spletni strani AJPES.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti