Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

SEPA v Sloveniji

eSEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > SEPA  > SEPA v Sloveniji

SEPA v Sloveniji

Shema kreditnih plačil SEPA je zaživela 28. januarja 2008, ko so ponudniki plačilnih storitev prvič omogočili plačevanje v skladu z njo. S tem je projekt SEPA prešel v fazo migracije oziroma postopnega prehoda na uporabo kreditnih plačil SEPA. 4. marca 2009 je bil vzpostavljen nov plačilni sistem SEPA IKP, namenjen izvrševanju malih kreditnih plačil SEPA med udeleženci sistema, ki ga upravlja Bankart d.o.o. Nov plačilni sistem pa je pomenil izpolnitev enega izmed pogojev za pričetek masovne migracije domačih kreditnih plačil na kreditna plačila SEPA. Migracija plačil iz sistema Žiro kliring v SEPA IKP se je zaključila 31. julija 2009. Septembra 2010 je bila ukinjena shema trajnih nalogov in njihovo procesiranje v Zbirnem centru Bankarta, konec leta 2011 pa sta bili ukinjeni še shema posebne položnice in direktnih odobritev. Od 1. januarja 2012 je kot edini papirni obrazec za odreditev kreditnih plačil na voljo obrazec univerzalni plačilni nalog, ki nadomešča posebno položnico, plačilni nalog in nalog za regulirano čezmejno plačilo.
 
Z izpolnitvijo zahteve po dosegljivosti za čezmejne direktne obremenitve SEPA 1. novembra 2010, v skladu z Uredbo 924/2009 o čezmejnih plačil v Skupnosti, so slovenski ponudniki plačilnih storitev ponudili vseevropski plačilni instrument, ki slovenskim potrošnikom in podjetjem omogoča plačilo obveznosti v skladu s shemo direktnih obremenitev SEPA znotraj države in čezmejno znotraj SEPA.
 
Z vzpostavitvijo domače infrastrukture za procesiranje direktnih obremenitev SEPA novembra 2011 pa je bil izpolnjen eden izmed nujnejših pogojev za pričetek migracije direktnih obremenitev znotraj države, ki je bila zaključena januarja 2013, po tem, ko je bil decembra 2012 ukinjen plačilni sistem, ki je procesiral plačila v skladu s slovensko medbančno plačilno shemo za direktne obremenitve.
Migracija kreditnih plačil in direktnih obremenitev na SEPA (znotraj formalnih plačilnih sistemov) se je v Sloveniji tako zaključila več kot eno leto pred datumom, ki ga je uredba EU določila kot končni datum. Migracijo na plačila SEPA, tako na ravni evroobmočja kot po posameznih državah, spremlja tudi Evropska centralna banka s pomočjo indikatorjev, ki jih objavlja na svoji spletni strani.
 
Banka Slovenije kot del Evrosistema podpira projekt SEPA tudi na nacionalni ravni in v njem nastopa kot katalizator oziroma pospeševalec sprememb. V tej vlogi usklajuje in usmerja aktivnosti bančnega sektorja na področju uresničevanje SEPA, pri čemer Banka Slovenije sledi ciljem varnosti in učinkovitosti na področju plačevanja.
 
Po zgledu Evropske centralne banke in nekaterih drugih nacionalnih centralnih bank Evrosistema je bil decembra 2009 v Banki Slovenije pripravljen dokument Projekt SEPA v Sloveniji – Prvo poročilo o napredku, marca 2012 pa Projekt SEPA v Sloveniji – Drugo poročilo o napredku. Na podlagi ugotovitev in ocene stanja so bila podana priporočila (deležnikom, vključenim v projekt SEPA) glede ključnih nalog, katerih izvršitev je potem omogočila lažje doseganje ciljev projekta.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti