Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

TARGET2-Securities

Nacionalna uporabniška skupina TARGET2-Securities

Centralna depotna družba

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Poravnava vrednostnih papirjev  > TARGET2-Securities

TARGET2-Securities

TARGET2-Securities (T2S) je enotna tehnična platforma v lasti centralnih bank Evrosistema, namenjena poravnavi poslov z vrednostnimi papirji, in sicer z zagotovitvijo hkratne poravnave vrednostnih papirjev na računih pri centralni depotni družbi in denarja v evrih (ter tudi drugih valutah) na denarnih računih pri centralni banki.

Svet Evropske centralne banke (Svet ECB) je julija 2006 sprejel odločitev, da skupaj s centralnimi depotnimi družbami in tržnimi udeleženci razišče možnosti oblikovanja nove infrastrukture za poravnavo vrednostnih papirjev kot katalizatorja, ki bi pripomogel k hitrejši odstranitvi ovir pri čezmejni poravnavi poslov z vrednostnimi papirji in prispeval k hitrejši harmonizaciji ter integraciji evropske poravnalne infrastrukture. Odločitev o izgradnji T2S je Svet ECB sprejel julija 2008 in za implementacijo ter operativno upravljanje platforme zadolžil centralne banke Nemčije, Španije, Francije in Italije. Formalizacija sodelovanja med Evrosistemom in zainteresiranimi centralnimi depotnimi družbami je bila dosežena v juniju 2012 s podpisom pogodbenega razmerja glede uporabe T2S. V skladu s tem na T2S migrira 23 centralno depotnih družb območja evra in nekaterih drugih držav (iz Švice, Madžarske, Romunije in Danske). Izjemi sta centralni depotni družbi iz Belgije in Luxembourga, ki denarnega dela poravnave ne izvajata na denarnih računih, odprtih pri centralni banki.

T2S je začel delovati junija 2015 z migracijo prve skupine centralnih depotnih družb in centralnih bank, čemur do septembra 2017 sledi postopna migracija preostalih (petih) migracijskih skupin.

Cilj  T2S je zagotoviti hitrejšo integracijo razdrobljene in lokalno orientirane poravnalne infrastrukture v EU, povečanje učinkovitosti in varnosti izvajanja poravnav vrednostnih papirjev, poenotenje domačih in čezmejnih postopkov poravnave ter zmanjšanje obstoječih razlik v stroških poravnave domačih in čezmejnih transakcij. Namreč, v Evropi je trgovanje z vrednostnimi papirji mogoče na več kot 40 organiziranih trgih, izvajanje kliringa poslov z vrednostnimi papirji v več kot 20 centralnih nasprotnih strank in izvajanje poravnave poslov z vrednostnimi papirji v več kot 40 centralnih depotnih družbah. Nasprotno so v ZDA le trije ponudniki trgovanja z vrednostnimi papirji (NASDAQ, NYSE in BATS), dva ponudnika kliringa (NSCC in FICC) in dve centralni depotni družbi (DTCC in FEDWIRE SECURITIES). Na področju plačil velikih vrednosti v centralnobančnem denarju je stanje v evroobmočju (TARGET2) podobno kot v ZDA (Fedwire Funds). Spodnja slika prikazuje primerjavo stanja infrastrukture trga vrednostnih papirjev v EU in ZDA.

Razdrobljenost evropske post-trgovalne infrastrukture posledično znižuje njeno učinkovitost in posledično tudi učinkovitost celotnega evropskega trga vrednostnih papirjev, saj ne omogoča doseganja primerljivih ekonomij obsega. Razlog razdrobljenosti je predvsem pretekla potreba po zagotavljanju lokalno učinkovite infrastrukturne podpore v nacionalni valuti za razvoj vsakega nacionalnega trga, tak zgodovinsko ločen razvoj pa se danes še vedno odraža v različnih zakonodajah, težje povezljivih tehničnih rešitvah, različnih urnikih delovanja in različnih tržnih praksah. Kljub prilagajanju pravnega okvira, odpravljanju tehničnih ovir ter kapitalskemu in poslovnemu povezovanju upravljavcev infrastruktur v zadnjem desetletju, se slednje ni odrazilo v zmanjšanju števila obstoječih tržnih infrastruktur. Posledično poslovanje z vrednostnimi papirji znotraj EU zahteva poznavanje različnih trgovalnih in klirinških sistemov ter sistemov poravnave vrednostnih papirjev, kar povečuje kompleksnost, stroške in tveganja izvajanja čezmejnih transakcij.

T2S ne predstavlja nove centralne depotne družbe in pravno gledano ni samostojen sistem (v smislu plačilnega, klirinškega ali sistema poravnave vrednostnih papirjev), ampak deluje kot izvajalec storitev za centralne depotne družbe, ki je storitve v zvezi z vodenjem računov vrednostnih papirjev in poravnavo poslov z vrednostnimi papirji predal Evrosistemu v zunanje upravljanje. Hkrati zainteresirane centralne banke na T2S vodijo namenske denarne račune za poravnavo denarnega dela poslov z vrednostnimi papirji.

V pravnem smislu so pravila v zvezi z vodenjem računov vrednostnih papirjev in poravnavo še naprej regulirana z lokalno zakonodajo in pravili lokalne centralne depotne družbe, pravila v zvezi z vodenjem namenskih denarnih računov pa so urejena v pravilih delovanja plačilnega sistema v pristojnosti centralne banke.

Posledica povezovanja sistemov poravnave vrednostnih papirjev je lažji dostop investitorjev do tujih vrednostnih papirjev, saj lahko v okviru članstva v eni centralni depotni družbi učinkoviteje dostopajo do vrednostnih papirjev, izdanih v povezanih centralnih depotnih družbah. Na drugi strani se izdajateljem vrednostnih papirjev povečajo možnosti širitve mednarodne baze investitorjev, ob ohranitvi odnosov s svojo lokalno centralno depotno družbo, ki skrbi za skladnost izdaje vrednostnih papirjev z lokalno zakonodajo. Koristi zaradi vzpostavitve T2S so tudi na strani Evrosistema in njegovih nasprotnih strank, ki sodelujejo v kreditnih operacijah in potrebujejo učinkovit način dostave domačih in tujih vrednostnih papirjev, uporabljenih za zavarovanje posojil Evrosistema. Koristi projekta T2S pa so tudi posredne, saj je projekt že sprožil intenzivne aktivnosti harmonizacije tržnih praks, tehnične podpore in pravnih ureditev tako na področju izvajanja poravnave kot tudi na širšem področju zagotavljanja skrbniških storitev z vrednostnimi papirji.

Aktualne informacije o napredku na projektu T2S so dosegljive na spletni strani ECB.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti